CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

Akreditované kurzy MPSV

Na této stránce naleznete průběžně aktualizovanou nabídku všech akreditovaných seminářů u MPSV.
Z této nabídky si můžete vybrat seminář na klíč, bližší informace naleznete v záložce semináře na klíč.

Aktuální nabídku s termíny kurzů naleznete v záložce nabídka seminářů.

 

            
 
Etika a právo sociální práce
kód název akreditace platnost do lektor
157Vybrané dopady nového občanského zákoníku do sociálních služebA2017/0410-SP/PC/VP9.9.2021JUDr. Marta Šosová
223Aplikace občanského zákoníku - rodinné právo2016/0725-SP30.7.2020Mgr. Daniel Hovorka
144Etika křesťanských organizací v sociálních službáchA2017/0388-SP/PC/VP30.8.2021ThLic. Michal Umlauf
232Právo na rovné zacházení - účinná pomoc obětem diskriminace2017/0233-SP/VP19.5.2021Mgr. Eva Nehudková
Mgr. Petr Polák
229Opatrovnictví nezletilých v trestním řízení2017/0245-SP/VP26.5.2021Mgr. Martin Lýsek
Mgr. Táňa Palotášová
115Spirituální kompetence sociálního pracovníka - úvodní vhled2016/0806-PC/SP/VP2.8.2020ThLic. Michal Umlauf
092Pracovně právní legislativa v sociálních službách2016/0805-SP/VP2.8.2020JUDr. Cyril Žádník
 
Kvalita v sociální práci
kód název akreditace platnost do lektor
055Efektivní vyhodnocování kvality sociální službyA2019/0054-SP/PC/VP12.4.2023Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
089Dokumentace o poskytování sociální službyA2019/0027-SP/PC/VP12.4.2023PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
110Metody hodnocení kvality sociální služby: dotazník a rozhovor2016/0757-SP/VP30.6.2020Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D.
Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.
049Standardizace kvality sociálních služeb aneb rozumíme standardům kvality? A2019/0053-SP/PC/VP12.4.2023Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
087Jednání se zájemcem o sociální službu, smlouva o poskytnutí sociální službyA2019/1024-SP/VP20.10.2023PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
005Individuální plánování sociální službyA2019/0052-SP/PC/VP12.4.2023Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
Antonín Plachý
Mgr. Miloslava Šotolová
006Práva uživatelů sociálních služeb a jejich ochranaA2019/0051-SP/PC/VP12.4.2023Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
216Zkušenosti se zaváděním standardů sociálně právní ochrany2016/0652-SP/VP29.6.2020Mgr. Hana Solařová
 
Metody sociální práce
kód název akreditace platnost do lektor
142Úvod do sociální práce s cizinci - interaktivní seminář2016/0608-SP17.6.2020Mgr. Ivona Baklíková
Mgr. Jan Mochťák
114Poradenské dovednosti zaměřené na aktivizaci uživatele2016/0655-PC/SP/VP29.6.2020Mgr. Ivan Kolář
217Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny2016/0653-SP/VP29.6.2020Mgr. Hana Solařová
218Vyhodnocování míry ohrožení nezletilého dítěte2016/0656-PC/SP25.7.2020Věra Bechyňová, DiS.
219Tvorba cílů individuálního plánu ochrany dítěte a metody užívané k jejich naplnění2016/0657-PC/SP/VP29.6.2020Věra Bechyňová, DiS.
221Zjišťování názoru nezletilého, umisťování mimo svoji původní rodinu2016/0756-SP/VP30.7.2020Mgr. Milena Rosová
224Sociální práce s nezletilými cizinci bez doprovodu2016/0726-PC/SP/VP30.7.2020Mgr. Zuzana Chmelířová Vučková
116Doprovázení jako nástroj komunikace s umírajícími a pozůstalými2016/0804-PC/SP2.8.2020Bc. Andrea Radomská, DiS.
225Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí2016/0885-PC/SP/PP27.9.2020Mgr. Jitka Suchá
227Zjišťování názoru nezletilého - techniky práce, vedení rozhovoru s nezletilým2016/0917-SP/VP27.9.2020PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
226Sociální práce s uprchlickými rodinami2016/0918-PC/SP/VP27.9.2020Mgr. Ludmila Bobysudová
133Jak podpořit člověka slovem, vést dialog2016/0604-PC/SP/VP17.6.2020PhDr. Jan Svoboda
129Psychická a vývojová traumata u dětí, práce s traumatizovaným dítětem2016/1142-PC/SP/VP18.11.2020PhDr. Leona Jochmannová, Ph.D.
077Co vám napoví lidská neverbální komunikace a jak toho využít v sociální práciA2017/0308-SP/PC/VP13.7.2021Mgr. Miroslav Snášel
178Kontaktní práce v nízkoprahových sociálních službáchA2017/0306-SP/PC/VP13.7.2021Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
181Základy využití metod paliativní a hospicové péče při péči o klienty sociálních služebA2017/0309-SP/PC/VP13.7.2021Bc. Andrea Radomská, DiS.
166Uživatel drog jako klient sociálního pracovníkaA2017/0305-SP/VP13.7.2021Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
167Duální diagnózyA2017/0413-SP/PC/VP2.9.2021Mgr. Hana Krylová, Ph.D.
179Psychiatrické minimum v terénní sociální práciA2017/0409-SP/PC2.9.2021Mgr. Hana Krylová, Ph.D.
160Komunikace s rodinným pečujícím A2017/0411-SP/PC/VP9.9.2021PhDr. Markéta Greplová
159Alternativní a augmentativní komunikaceA2018/0018-SP/PC/VP25.3.2022Mgr. Zdeňka Kozáková, DiS., Ph.D.
183Krátké intervence v sociální práciA2019/0015-SP/PC12.4.2023Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
243Aktuální poznatky o teoriích sociální práce a jejich využití při přímé práci s klientemA2019/0009-SP/VP12.4.2023Mgr. Miloslava Šotolová
246Dokumentace sociální práce ve veřejné správěA2019/0057-SP/VP12.4.2023Mgr. Marika Jelínková
108Základy práce s klienty s různými druhy demenceA2019/0026-SP/PC14.4.2023Mgr. Jitka Suchá
084Aplikace speciálních technik sociální terapie v problematice domácího násilí v rodinách s dětmiA2019/0453-SP22.6.2023Mgr. Eva Zakouřilová
053Speciální techniky v sociální terapii rodin s dětmiA2019/0454-SP22.6.2023Mgr. Eva Zakouřilová
198Komunitní práceA2019/0497-SP/VP22.6.2023Doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Mgr. Miloslava Šotolová
252Case management v sociální práciA2019/0511-SP/PC/VP22.6.2023PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
093Praktické zkušenosti v terénní sociální práciA2019/1034-SP/PC/VP20.10.2023Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
012Jak na emoce - klienta nebo i vlastní (jste emocionálně inteligentní)?A2019/1032-SP/PC/VP20.10.2023Mgr. Jana Paloušková
254Monitoring a evaluace v procesu komunitního plánování sociálních služeb I.A2019/1022-SP/VP20.10.2023Doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
255Monitoring a evaluace v procesu komunitního plánování sociálních služeb II.A2019/1041-SP/VP20.10.2023Doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
263Úvod do sociální práce s osobami bez přístřešíA2019/1286-SP/PC23.1.2024Antonín Plachý
Mgr. Jaroslav Vejmola
265Motivační rozhovory v praxi - jak na klientovo neA2020/0204-SP/PC/VP20.3.2024Mgr. Dita Palaščáková
Mgr. Jana Paloušková
105Techniky motivace v sociální práciA2020/0390-SP/PC/VP11.6.2024PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
 
Problémové situace
kód název akreditace platnost do lektor
256Praktický výcvik v krizové intervenci s prvky sebezkušenosti A2019/1021-SP/PC/VP20.10.2023PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
Mgr. Jan Soldán
231Problematika týrání a zneužívání seniorů2017/0232-PC/SP/VP/PP19.5.2021Mgr. et Mgr. Lenka Javůrková
137 První pomoc se zážitkem - praktický workshop pro pracovníky sociálních služebA2019/0505-SP/PC/PP/VP22.6.2023Mgr. Petra Chovancová
Mgr. Miroslava Petřeková
234Základy práce s těhotnými ženami a matkami - uživatelkami drogA2018/0019-SP/PC/VP25.3.2022Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
163Závislost na sociální službě – možné příčiny a východiska A2017/0672-SP/PC/VP17.1.2022Mgr. Miroslav Snášel
236Náročné situace na pracovišti a možnosti jejich řešení- kazuistický seminář technik intervizně- supervizníchA2018/0243-SP/VP16.6.2022PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
195Základy krizové intervence v sociální práciA2019/0014-SP/PC/VP12.4.2023PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
259Svéprávnost a podpůrná opatřeníA2019/1027-SP/PC/PP/VP20.10.2023JUDr. Lenka Fialová
JUDr. Pavel Kotrady
060Výcvik v práci s psychickou zátěžíA2020/0122-SP/PC/VP20.3.2024PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
132Exekuční řízení a ochrana práv uživatelů2016/1131-PC/SP/VP18.11.2020Mgr. et Ing. Adina Dvořáková
Mgr. Jan Svoboda
131Co je osobní bankrot a jak s institutem oddlužení v praxi sociálního pracovníka nakládat2016/1130-PC/SP/VP18.11.2020Mgr. Jan Kozák
228Řešení problému sexuálního zneužívání dítěte v práci sociálního pracovníka2016/0966-SP/VP30.9.2020doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, Ph.D.
220Střídavá péče, podpora zúčastněných, řešení sporů2016/0755-SP/VP30.7.2020Mgr. Milena Rosová
240Základy šetrné sebeobrany pro zaměstnance sociálních služebA2019/0370-SP/PC10.4.2023Mgr. Pavel Drexler
205Problematika partnersví a sexuality lidí s mentálním postiženímA2019/0055-SP/PC/PP/VP12.4.2023Mgr. Zdeňka Kozáková, DiS., Ph.D.
199Osobnost jedince s mentálním postižením a možnosti jejího rozvojeA2019/0056-SP/PC/PP/VP12.4.2023Mgr. Zdeňka Kozáková, DiS., Ph.D.
099Návykové chování nezávislé na substanciA2019/1036-SP/PC/PP/VP20.10.2023Dr. Ivo Šelner, MAS
264Aplikovaná krizová intervence s využitím na řešení zaměřeného přístupu A2019/1287-SP/PC/VP23.1.2024Mgr. Soňa Pančochová
Mgr. Lenka Tkadlčíková
Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
244Problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte v práci sociálního pracovníkaA2019/0010-SP/VP12.4.2023PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
262Formy násilí a agresivní jednání v prostředí sociálních služebA2019/1201-SP/PC/VP14.12.2023Mgr. Jana Paloušková
Dr. Ivo Šelner, MAS
250Základy adiktologického poradenstvíA2019/0512-SP/PC/VP22.6.2023Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
213Praktická krizová intervenceA2019/0956-SP/PC/VP17.10.2023PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
Mgr. Jan Soldán
260Psychická manipulace a jak se před ní chránitA2019/1026-SP/PC/VP20.10.2023Mgr. et Mgr. Zuzana Netočná
130Co je třeba znát při práci se zadluženým klientem2016/0665-PC/SP/VP29.6.2020JUDr. Marta Šosová
251Co je osobní bankrot a jak s institutem oddlužení v praxi sociálního pracovníka nakládat II.A2019/0452-SP/VP22.6.2023Mgr. Jan Kozák
233Specifická témata praktické krizové intervence2017/0249-SP10.6.2021PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
Mgr. Jan Soldán
021Komunikace s agresivním klientemA2019/0473-SP/PC/VP22.6.2023Mgr. Jana Paloušková
PhDr. Jan Svoboda
 
Terapeutické dovednosti
kód název akreditace platnost do lektor
235Základy motivačně intervenční práce s dospívajícímiA2018/0020-SP/PC/VP25.3.2022Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
210Aktivizační metody pro senioryA2019/0013-SP/PC/PP12.4.2023Mgr. Jitka Suchá
215Úvod do rodinné terapie2016/0654-PC/SP/VP29.6.2020PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.
104Úvod do reminiscence seniorůA2019/1038-SP/PC/PP1.11.2023Mgr. Jitka Suchá
230Bazální stimulace II. - pokračující2017/0234-PC/SP/PP19.5.2021Bc. Helena Dvořáková
136Podpora pohybu uživatele pomocí kinestetické mobilizace2017/0255-PC10.6.2021Mgr. Hana Nedělková
253Zralou sebezkušeností ke kvalitnímu pomáhání - psychosociální výcvik pro pracovníky sociálních služebA2019/0955-SP/PC/VP17.10.2023Mgr. Dita Palaščáková
Mgr. Jana Paloušková
261Sebezkušenostní výcvik pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službáchA2019/1200-SP/PC/VP14.12.2023PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
Mgr. Jan Soldán
258Úvod do mediační praxeA2019/1029-SP/VP20.10.2023PhDr. Lenka Poláková
257Práce s emocemi a mediační techniky v praxiA2019/1030-SP/VP20.10.2023PhDr. Lenka Poláková
 
Komunikační a řídící dovednosti
kód název akreditace platnost do lektor
238Self management: sebeřízením k pracovní produktivitě a motivaciA2019/0368-SP/PC/VP12.4.2023Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.
109Rozvoj týmové spolupráce v sociálních službách s využitím MBTI typologie2017/0250-SP/VP10.6.2021Mgr. Zuzana Faldynová
112Řešení konfliktůA2017/0673-SP/PC/VP17.1.2022Mgr. Milena Rosová
141Komunikace není jen uměním mluvit aneb jak porozumět sobě i druhýmA2019/0467-SP/PC/PP/VP22.6.2023Mgr. Jana Paloušková
119Možnosti a limity využití asertivity v sociálních službách2016/1144-PC/SP/VP18.11.2020PhDr. Ivo Gabrhelík, CSc.
Mgr. Jana Paloušková
239Jak vytvářet působivé prezentace a být skvělý speakerA2019/0373-SP/VP10.4.2023Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.
 
Ekonomické a organizační dovednosti
kód název akreditace platnost do lektor
173Efektivní mentoring v praxi sociálních služebA2017/0373-SP/VP30.8.2021Mgr. Daniela Ochmannová
Mgr. Lenka Soukopová
Mgr. Tereza Stacho
 
Obnova sil v sociální práci
kód název akreditace platnost do lektor
175Relaxační techniky jako jeden z nástrojů vyvažování zátěže v sociálních službách A2017/0412-SP/PC/VP2.9.2021Mgr. Hana Krylová, Ph.D.
247Šetřete si záda: Praktický workshop pro pracovníky sociálních služeb I.A2019/0479-SP/PC/PP/VP22.6.2023Marie Zemánková
248Šetřete si záda: Praktický workshop pro pracovníky sociálních služeb II.A2019/0480-SP/PC/PP/VP22.6.2023Marie Zemánková
249Šetřete si záda: Praktický workshop pro pracovníky sociálních služeb III.A2019/0483-SP/PC/PP/VP22.6.2023Marie Zemánková
059Sebereflexe jako zdroj změn v sociálních službáchA2019/0475-SP/PC/VP22.6.2023Mgr. Jana Paloušková
PhDr. Jan Svoboda
018Stres a jeho zvládání v sociálních službáchA2019/0474-SP/PC/VP22.6.2023Mgr. Jana Paloušková
PhDr. Jan Svoboda
189Úzkost a jak ji zvládat - podněty k sebereflexi v pomáhajících profesíchA2019/0012-SP/PC/VP12.4.2023Mgr. Miroslav Snášel
120Vliv stresu na kvalitu práce sociálního pracovníka a jeho postoje k uživatelům sociálních služeb2016/1143-PC/SP/VP18.11.2020PhDr. Ivo Gabrhelík, CSc.
Mgr. Jana Paloušková
241Osobní hranice pracovníka a jak s nimi pracovat ve prospěch všechA2019/0029-SP/PC/VP12.4.2023PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
245Syndrom vyhoření aneb jak se o sebe staratA2019/0011-SP/PC/VP12.4.2023Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
176Mnoho podob hněvu- podněty k sebereflexi v pomáhajících profesíchA2017/0307-SP/PC/VP13.7.2021Mgr. Miroslav Snášel
017Vyhoření není totéž, co únava2016/1145-PC/SP/VP18.11.2020PhDr. Ivo Gabrhelík, CSc.
Mgr. Jana Paloušková
096Základy psychohygieny, prevence syndromu vyhořeníA2019/0028-SP/PC/VP12.4.2023Mgr. Miroslav Snášel
237Jak zvládat stres a dosáhnout rovnováhy v osobním a pracovním životěA2018/0773-SP/PC/VP18.12.2022Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.