Globální problémy současného světa jako extrémní chudoba, sociální nerovnosti, válečné konflikty, přírodní katastrofy a jiné krizové situace – to jsou výzvy pro budoucí humanitární pracovníky.

Během tříletého studia budete rozvíjet kompetence (znalosti, dovednosti i postoje) potřebné pro profesi sociálního a humanitárního pracovníka i pro navazující magisterské studium.

 

Délka studia

3 roky

Forma

denní forma studia

Titul

diplomovaný specialista – DiS.

možnost souběžného bakalářského studia na CMTF Univerzity Palackého v Olomouci – Bc.

logo

 

 

Modulová výuka – naučíte se uvažovat v kontextu

Studium je rozděleno do výukových modulů, které zahrnují jednotlivé předměty nebo jejich části do větších tematických celků na základě témat a kompetencí, které je spojují.

V 1. ročníku vás čeká modul Společnost a systém, budete pracovat na svém Osobním rozvoji a Profesních dovednostech. V 2. ročníku se seznámíte se Sociální politikou, Metodami sociální práce nebo Přístupy humanitární práce. V závěru studia se zaměříte na Sektory humanitární práce a Práci s cílovými skupinami.

 

Co vás během studia čeká?

 • Projektová práce

  Posílíte své kompetence týmové práce a projektového myšlení

  V každém semestru vás čeká týmové zpracování semestrálního projektu. Budete mít možnost využít kompetence, které jste získali napříč jednotlivými moduly. Hodnocení semestrálních projektů nahradí většinu jiného hodnocení (jako jsou dílčí zápočty a zkoušky).

 • Výcviky

  Poznáte lépe sami sebe a ověříte si svou schopnost překonat kritické situace

  Čeká vás Psychosociální výcvik, který vám pomůže na cestě sebepoznání a budete se také lépe orientovat v mezilidských vztazích. Díky Výcviku psychologické první pomoci budete znát pravidla, jak poskytovat bezpečí a jaké jsou zásady komunikace s člověkem v krizi. Při Zátěžovém výcviku si ověříte svou schopnost překonat kritické situace, do kterých se můžete dostat při poskytování humanitární pomoci.

 • Formativní hodnocení

  Hodnocení, na kterém se budete sami podílet

  Reflektovat a hodnotit své pokroky se naučíte při práci se studentským portfoliem, které vás bude provázet celým studiem a bude pro vás užitečným nástrojem k prokazování vlastního růstu.

 • Cizí jazyky

  Bez nich by to v humanitární práci nešlo

  Klademe důraz na jazykové vzdělávání. Povinně vás čeká anglický jazyk a další cizí jazyk si sami zvolíte.  Zkouška z cizího jazyka je také součástí absolutoria (závěrečné zkoušky). 

 • Zplnomocňující přístup a samostudium

  Svůj rozvoj budete mít ve svých rukou

  Spoluodpovědnost studenta za studium i jeho samostatnost jsou pro nás důležitou stránkou studia, a proto vás v nich podpoříme. Budete se spolupodílet na formulaci cílů vašeho učení a získáte podporu průvodce i starších spolužáků.

Propojení teorie a praxe

Ve výuce se budete setkávat jak s vysokoškolskými pedagogy, tak s odborníky z praxe.

Čeká vás 720 hodin odborné praxe, z toho 75 % v zahraničí, v zemích jako je např. Francie, Řecko, Gruzie, Ázerbájdžán, Nepál, Keňa, Srí Lanka, Mexiko, Peru.

V 1. a 2. ročníku absolvujete exkurze a praxe v zařízeních sociálních služeb a neziskových organizacích v ČR. Ve 3. ročníku vyjedete na povinnou tříměsíční praxi do zahraničí. Vybrat si můžete z téměř 40 zemí z celého světa.

Zahraniční praxe

 

 

Rychlý kontakt

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

nám. Republiky 3
Olomouc 779 00

sekretariát: 585 209 020

skola@caritas-vos.cz

ID datové schránky: fb9ct6n

IČO: 64627233