Stipendium

Pokud jste se dostali do tíživé sociální situace nebo by některá aktivita spojená se studiem byla nad vaše finanční možnosti, požádejte si o příspěvek ze Sociálního a podpůrného fondu.

Na co vám škola přispěje

Příspěvek na praxi

Můžete si zažádat o příspěvek na náklady spojené se zajištěním odborné praxe, které nemůžete uhradit vzhledem ke komplikované finanční situaci.

Příspěvek posuzujeme na základě předpokládaného rozpočtu praxe a využité možnosti čerpání z jiných zdrojů (zejména stipendia CMTF UP, Olomouckého kraje, Fondu Adiuvare apod.).

Příspěvek se neposkytuje na praxi hrazenou z programu Erasmus+.

Příspěvek na podporu studia v mimořádné tíživé sociální situaci

Máte možnost požádat si o příspěvek:

  1. na úhradu mimořádného jednorázového výdaje souvisejícího s nutným vybavením pro studium, např. nákup tabletu nebo notebooku,
  2. na úhradu výdajů spojených se studiem, které nejste schopni uhradit vzhledem k tíživé sociální situaci.

Jak si o příspěvek zažádat

Žádost musíte podat na předepsaném formuláři Žádost o finanční podporu ze Sociálního a podpůrného fondu (.xlsx, List 1). Podepsaný formulář žádosti včetně všech příloh můžete podat následujícími způsoby:

  • osobně na sekretariátu školy,
  • odesláním poštou na adresu školy: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc,
  • odesláním e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
  • odesláním prostřednictví datové schránky (fb9ct6n).

Termíny odevzdání žádosti jsou 20. června a 20. září. Žádost můžete v mimořádné situaci podat i mimo tento termín.

 

Při posuzování žádosti bereme ohled na vaši sociální a příjmovou situaci a na situaci společně posuzovaných osob, dále přihlížíme ke studijním výsledkům, zapojení do aktivit školy, dobrovolnictví a do společensky prospěšných činností.

Podmínkou vyplacení příspěvku je také váš závazek podat Zprávu o využití příspěvku ze Sociálního a podpůrného fondu (.xlsx; List 2) bezodkladně po naplnění účelu, za kterým byl poskytnutý, nejpozději však do 30. ledna následujícího roku.

Před podáním žádosti prostudujte podmínky uvedené ve Směrnici ředitele školy k Sociálnímu a podpůrnému fondu (.pdf).

O přiznání příspěvku vás vyrozumíme e-mailem.

Kontakt

zástupkyně ředitele pro záležitosti ekonomické
585 209 024, 731 644 305
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Ke stažení

 

Rychlý kontakt

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

nám. Republiky 3
Olomouc 779 00

sekretariát: 585 209 020

skola@caritas-vos.cz

ID datové schránky: fb9ct6n

IČO: 64627233