V souběžném bakalářském studiu můžete studovat program Sociální práce nebo Sociální a humanitární práce

Tuto možnost můžete využít díky úzké spolupráci naší školy s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého (CMTF UP).

Studium trvá 3 roky a je určeno pouze studentům Caritas VOŠ sociální. Student naší školy může, ale nemusí být současně studentem CMTF UP. Rozhodnutí je pouze na vás. Není ale možné studovat tyto programy pouze v bakalářském studiu na CMTF UP.

 

Výhody souběžného bakalářského studia

Po absolvování souběžného bakalářského studia máte otevřenou přímou cestu k navazujícímu magisterskému studiu na VŠ nebo můžete nastoupit rovnou do praxe. A to nejen s titulem bakalář, ale i s titulem diplomovaný specialista, který každému zaměstnavateli napoví, že už máte za sebou odbornou praxi.

 • Komplexnost

  • Propojíte teorii univerzitního bakalářského studia a praxi vyšší odborné školy.
 • Praxe

  • Absolvujete až 720 hodin odborné praxe v různých zařízeních. Společně najdeme vhodná pracoviště.
 • Více možností

  • Volitelné předměty si můžete vybírat jak z nabídky vyšší odborné školy, tak z nabídky univerzity.
 • Přátelská atmosféra

  • Zažijete přátelskou atmosféru menší školy a zároveň budete studenty druhé nejstarší univerzity v ČR.

Jaké nároky na vás bude klást souběžné bakalářské studium?

Přihláška

Nejprve si musíte podat 2 přihlášky: přihlášku na Caritas VOŠ sociálnípřihlášku na CMTF UP v Olomouci. Poplatek za přihlášku hradíte pouze jeden, a to na CMTF UP.

Přijímací řízení

Absolvujete pouze jeden přijímací pohovor, a to na Caritas VOŠ sociální. Podmínkou pro přijetí k souběžnému bakalářskému studiu na CMTF UP je přijetí a zápis ke studiu na Caritas VOŠ sociální.

Zápis

Na začátku školního roku vás budou čekat 2 zápisy: zápis na Caritas VOŠ sociální a zápis a imatrikulace na CMTF UP.

Rozvrh a výuka

Výuka probíhá jak v prostorách Caritas VOŠ sociální, tak CMTF UP. Vyučujícími jsou pedagogové z obou škol. Rozvrh je pro obě školy jednotný, tzn. nemůže se stát, že by se vám přednášky překrývaly. Jednotlivé předměty si registrujete v informačních systémech obou škol (IS a STAG). I když budete vedeni ve dvou systémech, zkoušky a zápočty budete vykonávat pouze jednou.

Absolutorium a závěrečná bakalářská zkouška

V závěru studia absolvujete státní závěrečnou bakalářskou zkoušku a absolutorium a budete vypracovávat a obhajovat 2 závěrečné práce – bakalářskou práci a absolventskou práci. Obě závěrečné práce budou tematicky propojené a při psaní obou prací vás povede jeden vyučující.

Jak se přihlásíte k souběžnému bakalářskému studiu?

Pro souběžné bakalářské studium si podáte přihlášku ke studiu na obě školy, které se společně podílí na výuce, tedy na CARITAS – Vyšší odbornou školu sociální Olomouc a také na Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

POZOR: obě školy se v některých požadavcích při podání přihlášky liší, pečlivě tedy prostudujte pokyny příslušné školy: 

Přihláška na Caritas VOŠ sociální

Pokyny k přijímacímu řízení

Přihláška na CMTF UP

Pokyny k přijímacímu řízení k bakalářskému studijnímu programu

Poplatek za přijímací řízení

V případě přihlášky k bakalářskému programu na CMTF UP hradíte poplatek za přijímací řízení podle pokynů z vysokoškolské elektronické přihlášky na účet Univerzity Palackého v Olomouci. Na Caritas VOŠ sociální další poplatek neplatíte.

Často kladené dotazy k souběžnému bakalářskému studiu

Rychlý kontakt

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

nám. Republiky 3
Olomouc 779 00

sekretariát: 585 209 020

skola@caritas-vos.cz

ID datové schránky: fb9ct6n

IČO: 64627233