Naši absolventi mají široké možnosti uplatnění, ať už se rozhodnou pokračovat v dalším studiu nebo vstoupit rovnou na trh práce.

 

Navazující magisterské studium

Absolventi souběžného bakalářského studia mohou rovnou pokračovat na navazující magisterské programy v ČR i v zahraničí. Nejčastěji pokračují ve studiu na Cyrilometodějské teologické fakultě UP nebo na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

 

„Studenti, kteří přichází z Caritas, patří mezi ty nejlepší v mých kurzech. Pomalu se to stává pravidlem.“

Roman Baláž
Katedra sociální politiky a sociální práce FSS MU Brno

moznosti1

moznosti1

Výkon profese sociálního pracovníka

Absolventi obou programů mají plnou kvalifikaci pro výkon profese sociálního pracovníka danou zákonem. Jsou odborně připraveni na práci jak v oblasti služeb sociální péče a sociální prevence, tak pro práci ve státní správě i samosprávě, v resortu zdravotnictví nebo školství.

Specifikem našich absolventů je i jejich připravenost na sociální práci realizovanou v církevních organizacích, jako je např. Charita ČR, Armáda spásy v ČR, Diakonie ČCE. Sociální práce v těchto organizacích je zaměřená na křesťanské pojetí člověka a společnosti a na využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků.

 

„Pořád platí, že asi nejvíc těch top sociálních pracovníků, kteří přichází do Armády spásy, prošlo dveřmi této školy.“

Jan František Krupa
Národní ředitel sociálních služeb Armády spásy

Výkon profese humanitárního pracovníka

Absolventi programu Sociální a humanitární práce jsou připraveni jak na práci sociálních, tak humanitárních pracovníků. Někteří našli uplatnění v organizacích, které poskytují pomoc např. imigrantům nebo menšinám na území ČR, jiní působí v zahraničí v rámci humanitární pomoci.

 

„Caritas mě nejvíce ovlivnila ve vztahu k lidem, kterým má moje práce pomoci. Za stovkami projektových žádostí, rozpočtů, tabulek, pravidel, formulářů, požadavků, indikátorů, strategií, nových trendů a dalších součástí rozvojové spolupráce je snadné ztratit zaměření na to hlavní: na člověka.“

Petr
absolvent, koordinátor projektů u Člověka v tísni

moznosti1

moznosti1

Vlastní cesta

Naše absolventy najdete ale i mezi těmi, kteří se věnují sociálnímu podnikání nebo zakládají vlastní neziskové organizace.

 

„Díky Caritas jsem založil sociální podnik Naše Café, kde pomáháme lidem po léčbě závislostí s návratem do běžného života.“

Petr
absolvent, vedoucí olomouckého sociálního podniku Naše Café

 

Rychlý kontakt

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

nám. Republiky 3
Olomouc 779 00

sekretariát: 585 209 020

skola@caritas-vos.cz

ID datové schránky: fb9ct6n

IČO: 64627233