Přihláška na Caritas VOŠ sociální

Nejprve vyplňte elektronickou přihlášku. 

 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

 

Přihláška – VERZE PRO TISK

Po podání elektornické přihlášky se vám zobrazí verze pro tisk. Přihlášku vytiskněte, podepište a spolu s povinnými přílohami doručte na adresu školy (nám. Republiky 3, Olomouc).

Povinné přílohy:
  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (uchazeč bez maturity nemůže být přijat ke studiu),
  • lékařské potvrzení prokazující způsobilost ke studiu na formuláři, který je součástí příloh v elektronické přihlášce.
Formulář příloh

Formulář příloh najdete v elektronické přihlášce v sekci Potřebujeme od vás: Studium, zkoušky a dokumenty (upravit) → TISK POVINNÝCH PŘÍLOH.

Stáhnout si ho můžete i zde:

 

Poplatek za přijímací řízení na Caritas VOŠ sociální

Na Caritas VOŠ sociální neplatíte žádný poplatek za přijímací řízení.


Přihláška k souběžnému bakalářskému studiu na CMTF UP

Pokud chcete studovat souběžné bakalářské studium, musíte si podat přihlášku ke studiu také na Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci:

 

PŘIHLÁŠKA NA CMTF UP

 

Pokyny k přijímacímu řízení k bakalářskému studijnímu programu

POZOR: obě školy se v některých požadavcích při podání přihlášky liší, pečlivě tedy prostudujte pokyny obou škol.

Poplatek za přijímací řízení k souběžnému bakalářskému studiu

Za podání přihlášky do souběžného bakalářského programu na Cyrilometodějské teologické fakultě UP hradíte poplatek za přijímací řízení podle pokynů z vysokoškolské elektronické přihlášky na účet Univerzity Palackého v Olomouci. Na Caritas VOŠ sociální žádný poplatek neplatíte.


Přijímací pohovor

Přijímací pohovory probíhají s osobní účastí uchazeče a trvají 15–20 minut.

Hodnotícími kritérii pohovoru jsou motivace, osobnostní předpoklady, oborové zkušenosti a komunikace.

Písemné testy nejsou součástí přijímacího řízení.

Pokud se hlásíte na program Sociální a humanitární práce, je část pohovoru vedena v angličtině.

Pokud se hlásíte k souběžnému bakalářskému studiu, čeká vás pouze jeden přijímací pohovor. Pozvánku na přijímací pohovor rozesílá Caritas VOŠ sociální. 

Podmínkou pro přijetí k souběžnému bakalářskému programu na CMTF UP je přijetí a zápis ke studiu na Caritas VOŠ sociální.

 

Kdy vás čeká pohovor, když jste si podali přihlášku k uzávěrce 30. dubna 2024?


Harmonogram přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

1. kolo

 leden 2024  spuštění elektronické přihlášky
 30. dubna 2024  uzavření přihlášek
 3.–5. června 2024
(aktualizováno 6. 5. 2024)
 přijímací pohovory (přesný termín pohovoru vám pošleme v pozvánce) 
10. června 2024 ve 12:00 hod. zveřejnění výsledků přijímacího řízení

 

2. kolo (dodatečné)

 konec června 2024  spuštění elektronické přihlášky
 31. července 2024  uzavření přihlášek do 2. kola
 27.–28. srpna 2024  přijímací pohovory (přesný termín pohovoru vám pošleme v pozvánce) 

 


Výsledky přijímacího řízení 

Výsledky přijímacího řízení budouzveřejněny v pondělí 10. června 2024 ve 12:00 hod. v sekci Aktuality na webu školy.

Jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení?

 

 

Často kladené dotazy k přijímacímu řízení

 

 

Rychlý kontakt

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

nám. Republiky 3
Olomouc 779 00

sekretariát: 585 209 020

skola@caritas-vos.cz

ID datové schránky: fb9ct6n

IČO: 64627233