V denní formě můžete studovat 2 vzdělávací programy:

 

V čem se tyto programy podobají a naopak liší?

 * zkouška z cizího jazyka je součástí absolutoria (závěrečné zkoušky)
Název oboru Sociální práce  Sociální a humanitární práce
Doba studia tříleté studium tříleté studium
Odborná praxe 720 hodin 720 hodin
Výcvik psychosociální výcvik psychosociální výcvik
Cizí jazyk* 1 cizí jazyk (angličtina, němčina; příp. ruština)
anglický jazyk (část přijímacího pohovoru je vedena v angličtině) + další cizí jazyk (francouzština, španělština, ruština nebo němčina) + intenzivní jazyková příprava před zahraniční praxí (např. makedonština)
Rozvrh rozvrh složený z předmětů, např. Teorie a metody sociální práce, Sociální politika, Sociologie, Psychologie, Etika sociální práce  rozvrh složený z modulů (větších ucelených celků), např. Společnost a systém, Profesní dovednosti, Metody sociální práce, Sociální politika, Přístupy humanitární práce
Dlouhodobá praxe dvouměsíční praxe ve 3. ročníku v ČR nebo v zahraničí tříměsíční praxe ve 3. ročníku v zahraničí
Rozvojové komponenty studia studijní soustředění v 1. a 2. ročníku výcvik psychologické první pomoci a zátěžový výcvik
Netradiční prvky ve studiu možnost zapojit se do Service Learningových projektů  víc samostudia, semestrální projekty, podpora průvodců 

Bakalářské studium

Oba programy můžete také studovat v souběžném bakalářském studiu na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci:

 

Jaké výhody vám přinese souběžné bakalářské studium? 

Můžete u nás studovat i dálkově?

Jak se přihlásíte ke studiu?

Často kladené dotazy k dennímu studiu

 

 

Rychlý kontakt

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

nám. Republiky 3
Olomouc 779 00

sekretariát: 585 209 020

skola@caritas-vos.cz

ID datové schránky: fb9ct6n

IČO: 64627233