Kdo jsou naši absolventi a kde působí?

Naši absolventi často pokračují v navazujícím magisterském studiu na univerzitách nebo vstupují po ukončení studia hned do praxe. Jejich kariéry jsou různorodé: pracují jako sociální pracovníci v sociálních službách, vedou vlastní sociální podnik nebo neziskovou organizaci, pracují na úřadech, vyrážejí do terénu, ale působí také jako PR pracovníci nebo novináři.
  • Aktivně se nasazují ve prospěch druhých.

  • Pomáhají jako profesionálové řešit malé i velké pohromy.

  • Mění sebe i svět kolem sebe.

 

Ozvěny Caritas – podcastové rozhovory s absolventy 

  

Diana Moskalenková (absolventka 2020) & Daniela Šnejdarová (absolventka 2017)

v současné době obě působí v Charitě Olomouc v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež - ETAPA.

Kateřina Dobrozemská (absolventka 2002)

působila nějaký čas v P-centru v Olomouci a v Člověku v tísni, kde byla i ředitelkou regionální pobočky. Zasadila se také o vznik cvičné zubní ordinace pro děti s poruchou autistického spektra v rámci organizace JAN, z. s. a nyní je náměstkyní olomouckého primátora - v její gesci je sociální oblast a bytová politika.

Aneta Pavloková (absolventka 2020)

pracovala jako humanitární pracovnice pro organizaci ADRA. V rámci magisterského studia vyjela na na stáž do Tanzanie a také do Bruselu, kde působila na Stálém zastoupení ČR při Evropské unii.

Leona Martinková (absolventka 2004)

po absolvování začala pracovat v Charitě Olomouc, kde stála například u zrodu Nízkoprahového denního centra na Wurmově 5 a také založila ordinaci praktického lékaře pro lidi bez domova.

Kateřina Kamenická (absolventka 2015)

po absolvování pokračovala v magisterském studiu na CMTF UP a pak začala pracovat pro Člověka v tísni, kde působila na pozici Regional Logistician for Africa.

Tereza Vránová (absolventka 2007)

založila vlastní neziskovou organizaci Jak Dál? z. s., kde doprovází své klienty náročnou situací během rozpadu rodiny.

Zuzana Plachá (absolventka 2021)

působí jako sociální pracovnice ve Spolku TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc, věnuje se osobní asistenci, sociální rehabilitaci, vzdělávání osobních asistentů, supervizi a volnočasovým aktivitám.

Nikola Petrák (absolventka 2020)

pracuje jako poradkyně rané péče ve Společnosti pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc.

Lujza Kučerová & Veronika Poslušná (absolventky 2020)

studují na CMTF UP v Olomouci navazující magisterské studium, specializace Sociální práce s rodinou.

Tereza Pospíšilová & Klára Šivicová (absolventky 2021)

obě se zapojili jako dobrovolnice do pomoci obcím, které byly zasaženy tornádem na jižní Moravě (červen 2021). Tereza se pak vrátila do Olomouce a pracuje s lidmi bez domova v Charitě Olomouc. Klára je terénním pracovníkem pro mimořádné události v neziskové organizaci ADRA.

 

Poslechněte si i další rozhovory s našimi absolventy

Rychlý kontakt

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

nám. Republiky 3
Olomouc 779 00

sekretariát: 585 209 020

skola@caritas-vos.cz

ID datové schránky: fb9ct6n

IČO: 64627233