Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje studentům, pedagogickým pracovníkům i zřizovateli podílet se společně na správě školy. Rada se vyjadřuje k návrhům vzdělávacích programů, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy nebo školní řád, projednává návrh rozpočtu na další rok a inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty řediteli školy apod.

Složení Školské rady

  • Zvolení pedagogičtí pracovníci: Mgr. Hedvika Dudová, Mgr. Dagmar Uhlířová
  • Zvolení zástupci studentů: Věra Zukalová, David Kurfürst
  • Členové jmenovaní zřizovatelem: P. Mgr. Hyacint Kuchta, O.Praem., Mgr. Zdislava Vyvozilová

Funkční období členů rady je tříleté a rada zasedá dvakrát ročně.

S náměty a podněty pro Školskou radu se můžete obracet přímo na jednotlivé členy rady.

Ke stažení

Rychlý kontakt

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

nám. Republiky 3
Olomouc 779 00

sekretariát: 585 209 020

skola@caritas-vos.cz

ID datové schránky: fb9ct6n

IČO: 64627233