Úřední deska

Označení a uvozovací text

Obsah položky

1. Název

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

2. Důvod a způsob založení

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc je nestátní školská právnická osoba, kterou zřídilo Arcibiskupství olomoucké, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc.

Poslání školy

3. Organizační struktura

Statutární orgán: ředitel školy

Zástupce statutárního orgánu: zástupce ředitele pro ekonomické záležitosti

Zástupce ředitele pro studijní záležitosti

Zástupce ředitele pro kvalitu a rozvoj

Garanti jednotlivých studijních oborů

Vedoucí koleje

Vedoucí Vzdělávacího střediska

Pedagogičtí pracovníci

Administrativní a provozní pracovníci

4. Kontaktní spojení

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

nám. Republiky 422/3, 779 00 Olomouc

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

nám. Republiky 422/3, 779 00 Olomouc (mapa)

4.3 Úřední hodiny

pondělí–pátek 9:00–15:00 hod.

4.4 Telefonní čísla

585 209 020

4.5 Čísla faxu

Subjekt nemá fax

4.6 Adresa internetové stránky

www.caritas-vos.cz

4.7 Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: fb9ct6n

4.8 Další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Kontakty

5. Případné platby lze poukázat

377830653 / 0300

IBAN: CZ46 0300 0000 0003 7783 0653

Swift code: CEKOCZPP

6. IČ

64627233

7. DIČ

CZ 64627233

Neplátce DPH (osoba identifikovaná k dani)

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Činnost subjektu je financována z těchto zdrojů:

  • MŠMT
  • jiné dotace, granty a projekty
  • výnosy vlastní v hlavní činnosti
  • výnosy vlastní v doplňkové činnosti

9. Žádosti o informace

Místem pro získání informace je sekretariát školy.

Podání lze učinit:

  • osobně na sekretariátu školy v úředních hodinách
  • poštou na kontaktní poštovní adresu
  • elektronicky na uvedenou adresu e-podatelny

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místem pro přijímání žádostí, stížností, námětů a dalších podání je sekretariát školy.

Podání lze učinit:

  • osobně na sekretariátu školy v úředních hodinách
  • poštou na kontaktní poštovní adresu
  • elektronicky na uvedenou adresu e-podatelny

Dokumenty v elektronické podobě přijímáme ve formátech čitelných a kompatibilních s formáty MS Office a dále formáty pdf, html, xml, jpg, gif, bmp.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.

12. Formuláře

Formuláře jsou uloženy v sekci Vnitřní směrnice

13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací

 Portál veřejné správy České republiky

14. Předpisy

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 1/1993 Sb., ústava ČR

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

14.2 Vydané právní předpisy

Vnitřní směrnice, vnitřní mzdový předpis a pokyny ředitele jsou uloženy na interním úložišti dat.

Vnitřní směrnice

Aktuální opatření

15. Úhrady za poskytování informací

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

Subjekt nemá licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy

Rychlý kontakt

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

nám. Republiky 3
Olomouc 779 00

sekretariát: 585 209 020

skola@caritas-vos.cz

ID datové schránky: fb9ct6n

IČO: 64627233