Přihláška na Caritas VOŠ sociální

Nejprve vyplňte elektronickou přihlášku. 

 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

 

Přihláška – VERZE PRO TISK

Po podání elektornické přihlášky se vám zobrazí verze pro tisk. Přihlášku vytiskněte, podepište a spolu s povinnými přílohami doručte na adresu školy (nám. Republiky 3, Olomouc).

Povinné přílohy:
  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (uchazeč bez maturity nemůže být přijat ke studiu),
  • lékařské potvrzení prokazující způsobilost ke studiu na formuláři, který je součástí příloh v elektronické přihlášce.
Formulář příloh

Formulář příloh najdete v elektronické přihlášce v sekci Potřebujeme od vás: Studium, zkoušky a dokumenty (upravit) → TISK POVINNÝCH PŘÍLOH.

Stáhnout si ho můžete i zde:

 

Poplatek za přijímací řízení na Caritas VOŠ sociální

Na Caritas VOŠ sociální neplatíte žádný poplatek za přijímací řízení.


Přihláška k souběžnému bakalářskému studiu na CMTF UP

Pokud chcete studovat souběžné bakalářské studium, musíte si podat přihlášku ke studiu také na Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci:

 

PŘIHLÁŠKA NA CMTF UP

 

Pokyny k přijímacímu řízení k bakalářskému studijnímu programu

POZOR: obě školy se v některých požadavcích při podání přihlášky liší, pečlivě tedy prostudujte pokyny obou škol.

Poplatek za přijímací řízení k souběžnému bakalářskému studiu

Za podání přihlášky do souběžného bakalářského programu na Cyrilometodějské teologické fakultě UP hradíte poplatek za přijímací řízení podle pokynů z vysokoškolské elektronické přihlášky na účet Univerzity Palackého v Olomouci. Na Caritas VOŠ sociální žádný poplatek neplatíte.

Přijímací pohovor

Přijímací pohovory probíhají s osobní účastí uchazeče a trvají 15–20 minut.

Hodnotícími kritérii pohovoru jsou motivace, osobnostní předpoklady, oborové zkušenosti a komunikace.

Písemné testy nejsou součástí přijímacího řízení.

Pokud se hlásíte na program Sociální a humanitární práce, je část pohovoru vedena v angličtině.

Pokud se hlásíte k souběžnému bakalářskému studiu, čeká vás pouze jeden přijímací pohovor. Pozvánku na přijímací pohovor rozesílá Caritas VOŠ sociální. 

Podmínkou pro přijetí k souběžnému bakalářskému programu na CMTF UP je přijetí a zápis ke studiu na Caritas VOŠ sociální.

 


Harmonogram přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

1. kolo

 leden 2024  spuštění elektronické přihlášky
 30. dubna 2024  uzavření přihlášek
 1. června, 3.–5. června 2024
(aktualizováno 4. 4. 2024)
 přijímací pohovory (přesný termín pohovoru vám pošleme v pozvánce) 

 

2. kolo (dodatečné)

 konec června 2024  spuštění elektronické přihlášky
 31. července 2024  uzavření přihlášek do 2. kola
 27.–28. srpna 2024  přijímací pohovory (přesný termín pohovoru vám pošleme v pozvánce) 

 

Často kladené dotazy k přijímacímu řízení

 

 

Rychlý kontakt

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

nám. Republiky 3
Olomouc 779 00

sekretariát: 585 209 020

skola@caritas-vos.cz

ID datové schránky: fb9ct6n

IČO: 64627233