Harmonogram školního roku 2023/2024

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 4. 9. 2023  CARITAS – zápis a zahájení školního roku (denní studium)
 8. 9. 2023  CMTF – zápis a imatrikulace – denní forma studia (Bc.)
 15. 9. 2023  CARITAS – zápis a zahájení školního roku – kombinovaná forma studia
 16. 9. 2023  CMTF – zápis a imatrikulace – kombinovaná forma studia (Bc.)

KONZULTACE KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA

15.–16. 9. 2023
 13.–14. 10. 2023
 3.–4. 11. 2023
24.–25. 11. 2023
 15.–16. 12. 2023 
 10.–13. 1. 2024 studijní soustředění (1. a 2. ročník)
 9.–10. 2. 2024
 1.–2. 3. 2024
 22.–23. 3. 2024
 19.–20. 4. 2024
 17.–18. 5. 2024

ABSOLUTORIUM

8. 9. 2023 Termín pro odevzdání přihlášky k opravnému termínu absolutoria
15. 9. 2023 Termín odevzdání absolventských prací k opravnému termínu absolutoria
  6. 10. 2023   Náhradní a opravný termín 
13. 10. 2023 Termín pro odevzdání přihlášky k opravnému termínu absolutoria
20. 10. 2023 Termín odevzdání absolventských prací k opravnému termínu absolutoria
  10. 11. 2023 Náhradní a opravný termín 
  31. 1. 2024   Termín pro odevzdání žádosti o změnu v zadání absolventské práce 
  25. 4. 2024   Termín pro odevzdání absolventské práce a přihlášky k absolutoriu 
  30. 5. 2024   Termín pro zadání absolvenstké práce - 2. ročník 
  5.–14. 6. 2024  Absolutorium + státní závěrečné zkoušky
  28.–30. 8. 2024   Náhradní a opravný termín 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

  pátek 1. 12. 2023 
  sobota 27. 1. 2024 

Vše

28. 8. – 17. 11. 2023
 
Zahraniční praxe – 3. ročník SOHUP (3.C)
4. 9. 2023
9:00
CARITAS – zápis a zahájení školního roku – denní forma studia
5.–7. 9. 2023
 
Modul Osobní rozvoj v terénu – 1. ročník SOHUP (1.C)
8. 9. 2023
9:00
CMTF – zápis a imatrikulace 1. ročníku SOPRA–PS (Bc.) a MESOHUP (Bc.)
8. 9. 2023   Termín podání přihlášek k opravnému (říjnovému) termínu absolutoria
15. 9. 2023   Termín odevzdání absolventských prací k opravnému (říjnovému) termínu absolutoria
15. 9. 2023
9:00
CARITAS – zápis a zahájení školního roku – kombinovaná forma studia
15.–16. 9. 2023
 
Konzultace kombinované formy studia
16. 9. 2023
8.00
CMTF – zápis a imatrikulace 1. ročníku SOPRA–KS (Bc.)
21. 9. 2023
 
Celodenní příprava na zahraniční praxi – 3. ročník SOPRA (3.AB)
22. 9. 2023
 
Celodenní příprava na zátěžový výcvik – 2. ročník SOHUP (2.C)
2. 10. – 24. 11. 2023
 
Praxe zahraniční mimo Erasmus – 3. ročník SOPRA (3.AB)
2. 10. – 1. 12. 2023
 
Praxe zahraniční Erasmus – 3. ročník SOPRA (3.AB)
6. 10 2023
 
Náhradní a opravný termín absolutoria
9. 10. – 1. 12. 2023
 
Praxe v ČR – 3. ročník SOPRA (3.AB)
9.–14. 10. 2023
 
Zátěžový výcvik – 2. ročník SOHUP (2.C)
13. 10. 2023   Termín podání přihlášek k opravnému (listopadovému) termínu absolutoria
13.–14. 10. 2023
 
Konzultace kombinované formy studia
16.–27. 10. 2023
 
1. praxe ZS – 2. ročník SOPRA (2.AB)
19.–20. 10. 2023
 
Studijní návštěva / exkurze – 1. ročník SOHUP (1.C)
20. 10. 2023   Termín odevzdání absolventských prací k opravnému (listopadovému) termínu absolutoria
30. 10. – 2. 11. 2023
 
CMTF – International Teaching Week
3.–4. 11. 2023
 
Konzultace kombinované formy studia
6.–10. 11. 2023
 
1. část praxe ZS – 2. ročník SOHUP (2.C)
10. 11. 2023
 
Náhradní a opravný termín absolutoria
v týdnu 13.–16. 11. 2023
 
Informační schůzka k zahraničním praxím SOHUP (2.C)
v období 13.–24. 11. 2023
 
Informační schůzka k zahraničním praxím SOPRA (2.AB)
20.–24. 11. 2023
 
2. část praxe ZS – 2. ročník SOHUP (2.C)
24.–25. 11. 2023
 
Konzultace kombinované formy studia
27. 11. – 8. 12. 2023
 
2. praxe ZS – 2. ročník SOPRA (2.AB)
1. 12. 2023
 
Den otevřených dveří
4. 12. 2023 14:00 Adventní setkání všech studentů a zaměstnanců školy
v týdnu 4.–8. 12. 2023
 
Prezentace zahraničních praxí SOHUP (3.C) - 2 dny odpoledne
v týdnu 11.–15. 12. 2023
 
Prezentace dlouhodobých praxí SOPRA (3.AB) - 2 dny odpoledne
15.–16. 12. 2023
 
Konzultace kombinované formy studia
15. 12. 2023
 
Adventní setkání všech studentů a zaměstnanců školy – kombinovaná forma studia
21. 12. 2023
 
Konec výuky zimního období
22. 12. 2023 – 2. 1. 2023
 
Vánoční prázdniny
3. 1. – 2. 2. 2024
 
Zkouškové období
10.–13. 1. 2024
 
Studijní soustředění – 1. a 2. ročník SOPRA kombinovaná forma studia
27. 1. 2024
 
Den otevřených dveří
31. 1. 2024
 
Termín pro odevzdání žádosti o změnu v zadání absolventské práce
2. 2. 2024
 
Výběrové řízení na zahraniční praxe SOHUP (2.C)
5. 2. 2024
 
Zahájení výuky letního období
8. 2. 2024
 
Výběrové řízení na zahraniční praxe SOPRA (2.AB)
9.–10. 2. 2024
 
Konzultace kombinované formy studia
19. 2. – 1. 3. 2024
 
1. praxe LS – 2. ročník SOPRA (2.AB)
1.–2. 3. 2024
 
Konzultace kombinované formy studia
4.–8. 3. 2024
 
1. praxe LS – 1. ročník SOHUP (1.C)
11.–22. 3. 2024
 
Praxe – 2. ročník SOHUP (2.C)
22.–23. 3. 2024
 
Konzultace kombinované formy studia
28. 3. – 1. 4. 2024
 
Velikonoce
8.–19. 4. 2024
 
2. praxe LS – 2. ročník SOPRA (2.AB)
19.–20. 4. 2024
 
Konzultace kombinované formy studia
22.–25. 4. 2024
 
Studijní soustředění – 1. a 2. ročník SOPRA – denní forma studia
22.–26. 4. 2024
 
2. praxe LS – 1. ročník SOHUP (1.C)
25. 4. 2024
 
Termín odevzdání absolventských prací a podání přihlášek k absolutoriu (denní i kombinovaná forma studia)
30. 4. 2024
 
Uzávěrka přihlášek 1. kola přijímacího řízení
10. 5. 2024
 
Konec výuky 3. ročníku – denní forma studia
13.–24. 5. 2024
 
Zkouškové období 3. ročníku – denního i kombinovaná forma studia
17.–18. 5. 2024
 
Konzultace kombinované formy studia
24. 5. 2024
 
Konec výuky v letním období – denní forma studia
24. 5. 2024
 
Uzavření klasifikace všech závěrečných ročníků – denní i kombinovaná forma studia
27. 5. – 21. 6. 2024
 
Zkouškové období
30. 5. 2024
 
Termín zadání témat absolventských prací studentů 2. ročníku obou vzdělávacích programů – denní i kombinovaná forma studia
3.–5. 6. 2024
 
Přijímací pohovory
5.–14. 6. 2024
 
Absolutorium + státní závěrečné zkoušky
27. 6. 2024
9:00
Promoce – společné předávání diplomů absolventům v Arcibiskupském paláci
31. 7. 2024
 
Uzávěrka přihlášek 2. kola přijímacího řízení
23. 8. 2024
 
Termín kontroly splnění klasifikace za celý školní rok
27.–28. 8. 2024
 
Přijímací pohovory - 2. kolo
28.–30. 8. 2024
 
Opravná, náhradní absolutoria + státní závěrečné zkoušky

aktualizováno: 6. 5. 2024

Harmonogram školního roku 2024/2025

(verze k 20. 5. 2024)

Rychlý kontakt

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

nám. Republiky 3
Olomouc 779 00

sekretariát: 585 209 020

skola@caritas-vos.cz

ID datové schránky: fb9ct6n

IČO: 64627233