Jaké je naše poslání?

Poslání naší školy vychází z biblické věty "Deus caritas est" (Bůh je láska).

Lidé okolo nás nám nejsou lhostejní, zejména pak lidé nemocní, staří nebo v jakékoli životní nouzi.

 

 

Naším posláním je vzdělávat a formovat kvalifikované sociální a humanitární pracovníky...

...kteří budou schopni odpovědně působit nejen v sociálních službách, ale i v dalších oblastech života společnosti, kde se uplatňuje charitativní, sociální nebo humanitární práce.

Jako církevní škola jsme si vědomi svého ekumenického rozměru a jsme otevřeni všem zájemcům o studium  bez ohledu na jejich náboženské vyznání.

skupinka studentu

 

 

O jaké hodnoty se opíráme?

Láska, pravda, svoboda a zodpovědnost, spravedlnost a odbornost – to jsou základní hodnoty, které tvoří filosofii naší školy. Vycházejí také ze sociální nauky církve a jsou nedílnou součástí naší práce. Jsou pro nás důležité ve vztahu ke společnosti, k studentům i k sobě navzájem.

 • Láska

  Láska je východiskem pro respekt k důstojnosti všech lidí, k celostnímu rozvoji člověka a pomáhá utvářet lepší svět.

 • Pravda

  Transparentností, kritickým myšlením a jednáním, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, směřujeme k pravdě.

 • Zodpovědnost a svoboda

  Respektujeme svobodu každého člověka v myšlení, projevu i činech a zároveň prosazujeme zodpovědnost vůči sobě samému, druhým lidem a budoucím generacím.

 • Spravedlnost

  Usilujeme o vytváření spravedlivého prostředí uplatňováním rovného přístupu a podporou sociální spravedlnosti.

 • Odbornost

  Klademe důraz na soustavný rozvoj znalostí a dovedností v oboru a prostředí, ve kterém působíme.

Za jakou vizí s námi můžete kráčet?

Usilujeme o spravedlivou společnost založenou na křesťanských hodnotách. Učíme pomáhat účinně. Inspirujeme kvalitou.

/var/www/html/web-skola/templates/cassiopeia_caritas/index.php on line 407
" >

Rychlý kontakt

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

nám. Republiky 3
Olomouc 779 00

sekretariát: 585 209 020

skola@caritas-vos.cz

ID datové schránky: fb9ct6n

IČO: 64627233