Současné problémy společnosti jako je chudoba, závislosti, osamělost, zadluženost, násilí, zanedbávání, zdravotní nebo sociální vyloučení – to jsou témata pro budoucí sociální pracovníky.

Během studia získáte potřebné teoretické základy pro profesi sociálního pracovníka i pro navazující magisterské studium. 

 

Délka studia

3 roky

Forma

denní i dálková (kombinovaná) forma studia

Titul

diplomovaný specialista – DiS.

možnost souběžného bakalářského studia na CMTF Univerzity Palackého v Olomouci – Bc.

 

Teorie a metody sociální práce a Sociální politika - to jsou stěžejní předměty

Důležité kompetence získáte také v dalších předmětech jako je Psychologie, Sociologie, Posouzení situace klienta, Ekonomika, Etika sociální práce, Křesťanské základy sociální práce apod.

 

Co vás během studia čeká?

 • Cizí jazyk

  Důraz klademe také na jazykové vzdělávání, povinně vás čeká anglický nebo německý jazyk. V případě dálkové (kombinované) formy studia si můžete vybrat mezi anglickým, německým nebo ruským jazykem. Zkouška z cizího jazyka je také součástí absolutoria (závěrečné zkoušky).

 • Psychosociální výcvik

  Poznáte lépe sami sebe

  Psychosociální výcvik vám pomůže nejen na cestě sebepoznání, ale budete se také lépe orientovat v mezilidských vztazích.

 • Studijní soustředění

  V 1. a 2. ročníku vás čeká týdenní studijní soustředění, kde se dozvíte více o tématech, na která není během výuky dostatek času. Také budete mít příležitost lépe poznat své starší nebo mladší spolužáky a prožít společně zážitkové aktivity mimo budovu školy.

 • Service learning

  Zažijete praxi jinak

  Pokud budete chtít zažít praxi jinak, máte možnost zapojit se do projektových týmů, které v průběhu jednoho roku řeší zakázku zadanou přímo z terénu. Budete přímo zapojeni do řešení potřeb nebo problémů konkrétní komunity.

Propojení teorie a praxe

Ve výuce se budete setkávat jak s vysokoškolskými pedagogy, tak s odborníky z praxe.

Odborná praxe tvoří zhruba 30 % studia. Čeká vás 720 hodin odborné praxe. V kombinované (dálkové) formě to je 240 hodin.

V 1. a 2. ročníku vás čekají praxe v zařízeních sociálních služeb, neziskových organizacích, na úřadech práce apod. Část praxe je řízená, tzn. vyberete si, kde absolvujete svou praxi z katalogu školou doporučených organizací a institucí.

V 2. ročníku a v 3. ročníku si už praxe volíte podle svých preferencí. V průběhu studia si vyzkoušíte práci s různými cílovými skupinami, např. se seniory, lidmi bez domova, dětmi a mládeží nebo s lidmi se zdravotním handicapem.

Ve 3. ročníku můžete povinnou dvouměsíční praxi absolvovat také v zahraničí (v Irsku, USA, Německu, Nizozemí apod.). Vybrat si můžete z téměř 220 zařízení a organizací v ČR a 40 zemí z celého světa.

 

Praxe

 

 

Rychlý kontakt

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

nám. Republiky 3
Olomouc 779 00

sekretariát: 585 209 020

skola@caritas-vos.cz

ID datové schránky: fb9ct6n

IČO: 64627233