Odborná praxe - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Odborná praxe

Nedílnou součástí vzdělávání v oborech Sociální práce Sociální a humanitární práce je odborná praxe. Je povinným předmětem studia a tvoří zhruba třetinu studijního plánu. Praxe má promyšlenou strukturu a obsah počínaje týdenními praxemi v pobytových zařízeních sociálních služeb až po souvislou dvouměsíční nebo tříměsíční praxi.

Studenti si mohou vybrat z téměř 240 domácích a zahraničních zařízení. Praxe probíhají v nestátních neziskových organizacích (např. v zařízeních sítě Caritas), stejně jako v institucích veřejné správy. Některé zahraniční praxe jsou finančně podpořeny v rámci projektů mobility EU Erasmus +.

Student během praxe postupně získává kompetence potřebné pro kvalitní výkon sociální práce.

Odborná praxe přispívá také k rozvíjení hodnotového systému studenta - budoucího sociálního pracovníka.

Provázení studenta na praxi na CARITAS-VOŠs Olomouc je kontinuální proces začínající nástupem studenta do školy a končící jeho absolutoriem. Studentovi poskytuje záruku, že jde po cestě, která vede k dobré sociální a humanitární práci. Student se během svého studia setkává s těmito hlavními průvodci – tutorem a učitelem prosemináře praxí ze školy, mentorem z odborného pracoviště a interním/externím supervizorem. Každý z těchto průvodců má jinou roli a odpovědnost, nicméně všichni společně se snaží se studentem stanovit vhodné cíle jeho profesního a osobního rozvoje, sledovat a podporovat jeho růst, hodnotit naplňování stanovených cílů a propojovat obsahy vzdělávání ve škole a na praxi.

Koordinaci všech praxí zajišťuje Středisko praktického vzdělávání.

KONTAKT:

Mgr. Štěpán Žáček
vedoucí Střediska praktického vzdělávání
e-mail: stepan.zacek@caritas-vos.cz
tel.: 585 209 030
mob.: 777 713 455

Bc. Marie Badalová, DiS.
koordinátorka odborných praxí
e-mail: marie.badalova@caritas-vos.cz
tel.: 585 209 030
mob.: 777 713 403

Mgr. Tereza Dušánková, DiS.
asistentka Střediska praktického vzdělávání
e-mail: tereza.dusankova@caritas-vos.cz
mob.: 723 246 746

Mapa praxí

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena