Během studia máte možnost vyzkoušet si práci v různých organizacích v neziskovém i veřejném sektoru. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s řadou organizací a institucí jak v České republice, tak v zahraničí. 

 

S kým dlouhodobě spolupracujeme v neziskovém sektoru?

 

Logo charita

 

„Charita Olomouc je z lidí a pro lidi. Jako lidé jsme stvořeni k důstojnosti, obrazu a podobě Boží a v tom odkrýváme svoje štěstí i štěstí druhých. Prožívat jej můžeme jen ve společenství.”

Charita Olomouc

Charita Olomouc je nezisková církevní organizace, která je začleněna do sítě charit působících na území České republiky. Tuto síť tvoří 275 lokálních charit.

Charita Olomouc provozuje pět středisek poskytujících sociální a zdravotní služby zaměřené na seniory a lidi s tělesným handicapem, lidi bez domova, rodiny a děti, osoby s duševním onemocněním a lidi v akutní krizi (např. oběti domácího násilí).

Během praxe se seznámíte nejen s různými službami, které charita svým klientům nabízí, ale také s našimi absolventy, kteří jsou nedílnou součástí pracovních týmů Charity Olomouc.

Zajímavost: Poslechněte si rozhovor s naší absolventkou Leonou Martinkovou, která pracuje v Charitě Olomouc.

 


 

„Jsme nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.”

Člověk v tísni 

Regionální pobočka Člověka v tísni v Olomouckém kraji se zaměřuje na lidi v tíživé sociální situaci.

V rámci praxe zjistíte, jak funguje individuální poradenství při hledání bydlení nebo práce, dluhové poradenství nebo pomoc při komunikaci s úřady. Blíže se můžete seznámit s (romskou) komunitní prací nebo se vzdělávacími službami.

Zajímavost: Pokud vás láká práce humanitárního pracovníka, pak si poslechněte rozhovor s naší absolventkou Kateřinou Kamenickou, která má zkušenost se zahraničními misemi v Člověku v tísni.

 


 

„Pomáháme lidem osvobodit se od závislosti anebo od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život a zapojit se do života společnosti. Poskytujeme jim všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví.”

Společnost Podané ruce

Společnost Podané ruce působí především v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji. Zaměřuje se na preventivní aktivity, programy pro uživatele drog nebo pro děti a mládež v nízkoprahových centrech.

Během praxe se dostanete do terénu a můžete se seznámit i s online poradenstvím nebo vzdělávacími aktivitami.

 


 

 

„OPU je nezisková, nevládní a humanitární organizace, která už více než 30 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice a snaží se být mostem mezi nově příchozími a naší společností.” 

Organizace pro pomoc uprchlíkům 

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) poskytuje bezplatné právní a sociální poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a další cizincům v České republice. Pracuje s extrémně ohroženou skupinou nezletilých bez doprovodu a provozuje dům na půl cesty pro čerstvě zletilé migranty. Pořádá také vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity zaměřené na podporu integrace cizinců. OPU se hodně věnuje také dobrovolnické činnosti, např. v uprchlických táborech a detencích.

Svou praxi můžete absolvovat na pobočkách v Brně nebo v Praze.

 

Dále spolupracujeme např. se Slezskou diakonií, Armádou spásy v ČR nebo Maltézskou pomocí.

 

S kým dlouhodobě spolupracujeme ve veřejném sektoru?

Magistrát města Olomouce

Během praxe na magistrátu se zaměříte na poradenství, sociálně právní ochranu dětí, sociální práci realizovanou na obci a vybrané sociální služby podle toho, jaké oddělení si vyberete.

Zajímavost: Není praxe na úřadě nuda? Poslechněte si rozhovor s naší absolventkou Ráchel Jiroutovou, která si tuto praxi vybrala ve 3. ročníku svého studia, a přesvědčte se o opaku.

 


Úřad práce ČR

Během této praxe uplatníte své teoretické znalosti sociální politiky v praxi – seznámíte se s problematikou dávek, poznáte organizační strukturu ÚP i chod celého odboru. Kromě administrativy budete mít příležitost zúčastnit se také sociálního šetření v domácnostech klientů.

Dlouhodobě spolupracujeme s krajskou pobočkou v Olomouci, ale praxi si můžete domluvit na kterékoli pobočce ÚP po celé ČR.

 

Dále spolupracujeme např. se Správou uprchlických zařízení MV ČR, s Vojenskou nemocnicí Olomouc, s obcemi s rozšířenou působností (zejména se jedná o orgány sociálně-právní ochrany dětí) nebo Probační a mediační službou.
/var/www/html/web-skola/templates/cassiopeia_caritas/index.php on line 407
" >

Rychlý kontakt

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

nám. Republiky 3
Olomouc 779 00

sekretariát: 585 209 020

skola@caritas-vos.cz

ID datové schránky: fb9ct6n

IČO: 64627233