Dálkové studium - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Kombinované (dálkové) studium

Kombinované (dálkové) studium je určeno zejména pro lidi z praxe, kteří si chtějí doplnit nebo rozšířit své vzdělání a mají už zkušenost s prací v sociální oblasti. V kombinované (dálkové) formě můžete studovat pouze program Sociální práce.

V čem se studium v denní a kombinované formě podobá a naopak liší?

SOCIÁLNÍ PRÁCE
denní forma
SOCIÁLNÍ PRÁCE
kombinovaná (dálková) forma
tříleté studium
obsah výuky
předměty jako Teorie a metody sociální práce, Sociální politika,
Sociologie, Psychologie, Etika sociální práce
studijní soustředění v 1. a 2. ročníku
denní výuka podle rozvrhu
(obvykle 4 dny v týdnu)
výuka jednou měsíčně,
vždy v pátek a sobotu, od rána do večera
cizí jazyk (zkouška u absolutoria):
angličtina nebo němčina
cizí jazyk (zkouška u absolutoria):
angličtina, němčina nebo ruština
720 hodin odborné praxe 240 hodin odborné praxe,
možnost zažádat si o částečné uznání pracovních zkušeností
Psychosociální výcvik více samostudia a e-learningu

Také program Sociální práce v kombinované (dálkové) formě můžete studovat v souběžném bakalářském studiu na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci:

 

>> Jaké výhody vám přinese souběžné bakalářské studium?

>> Chcete raději studovat denně?

>> Jak se přihlásíte ke studiu?

 

Často kladené dotazy k dálkovému studiu

1. Jak často probíhá výuka u kombinované (dálkové) formy studia?

Výuka kombinované (dálkové) formy studia probíhá zpravidla jedenkrát měsíčně po dva dny (pátek cca 9:00–18:00, sobota cca 8:00–16:00). Přesné termíny najdete v Harmonogramu školního roku.

2. Jsou konzultace povinné?

Rozvrh konzultací je složen z přednášek, seminářů a cvičení. Každý vyučující si nastavuje podmínky svého předmětu, a to včetně ne/povinnosti docházky. Obecně platí, že přednášky jsou nepovinné, semináře a cvičení povinné.

3. Zajišťuje škola ubytování studentům kombinovaného studia?

Škola nezajišťuje ubytování pro studenty kombinovaného (dálkového) studia. Kolej, která se nachází v areálu školy, je určena pouze studentům denní formy studia.

4. Nabízí škola studentům kombinovaného studia možnost stravování ve školní jídelně?

Studentům kombinované formy studia škola nabízí možnost stravování ve školní jídelně pouze v páteční konzultační dny.

5. Platí se za dálkové studium školné?

Ano, na Caritas VOŠ sociální se platí školné ve výši 4000 Kč ročně. Školné platíte ve dvou splátkách (za zimní a letní studijní období). Výše školného je jednotná bez ohledu na to, jestli studujete pouze na vyšší odborné škole nebo v souběžném bakalářském programu na CMTF UP.

Poplatky za studium na CMTF UP se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). V případě nejasností vám víc informací sdělí studijní oddělení CMTF UP.

6. Nejsem věřící/praktikující katolík. Mohu ve škole studovat?

Caritas VOŠ sociální je školou církevní, katolickou, ale našimi studenty můžete být bez ohledu na náboženské vyznání. Od svých studentů očekáváme, že specifický charakter naší školy budou respektovat.

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena