Historie školy - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Historie školy

Zrodila se myšlenka

První představy o vytvoření školy, která by zajišťovala kvalitní vzdělání pro sociální pracovníky, předložil tehdejší ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Jindřich Suchánek. Potřeba zřídit školu vyplynula ze čtyřleté zkušenosti s charitní činností. Ukázalo se totiž, že při ní nestačí jen chuť a nadšení, ale je potřebná i odborná kvalifikace. Hlavní myšlenkou pro zřízení církevní školy se stala idea komplexní péče o člověka, která by sledovala všechny jeho potřeby – tělesné, duševní, sociální a duchovní.

1. 10. 1995

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner zakládá CARITAS – Vyšší odbornou školu sociální Olomouc.  Prvním ředitelem je jmenován RNDr. Jurik Hájek. Škola sídlila v pronajaté budově Arcidiecézní charity Olomouc na Křížkovského ulici.

3. 5. 1996

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozhodlo o zařazení školy do sítě škol České republiky.

1. 6. 1996

Byly schváleny první učební plány.

srpen 1996

Byly schváleny studijní dokumenty.

1. 9. 1996

Zahájena činnost školy, otevřeno studium v oboru Charitní a sociální péče – denní i dálková forma. Škola se stala řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

září 1997

Započala spolupráce na projektu ECHO – příprava zahraničních studentů na službu v nově vznikající Charitě na Ukrajině.

podzim 1997

Škola začala pořádat vzdělávací kurzy a semináře určené odborné veřejnosti.

14. -18. 6. 1998

Uskutečnilo se první absolutorium za účasti arcibiskupa Jana Graubnera.

září 1999

Slavnostní otevření a svěcení nové studentské koleje.

19. 6. 2000

Započala spolupráce s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, která pro studenty znamená možnost vystudovat oba obory školy v bakalářském studijním programu v rámci souběžného studia.

14. 9. 2000

Slavnostně byly otevřené nové prostory školy na náměstí Republiky.

jaro 2001

Rozšířila se mezinárodní spolupráce se školou sociální práce v Litvě.

únor 2002

Škola uspořádala studijní pobyt pro ředitele charitních zařízení v Německu.

březen 2002

Zástupci školy navštívili Srbsko s cílem navázat spolupráci v oblasti realizace kurzu domácí péče pro charitní pracovníky.

1. 9. 2003

Otevřeli jsme obor Sociální a humanitární práce. Jde o vůbec jediný obor svého druhu v České republice.

podzim 2004

Vzniklo samostatné Vzdělávací středisko při CARITAS – VOŠ sociální Olomouc.

1. 8. 2005

Začala realizace evropského projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb ve spolupráci s Olomouckým krajem a Arcidiecézní charitou Olomouc.

5. 5. 2006

Škola byla v důsledku změn v zákonu zapsána do rejstříku školských právnických osob.

podzim 2006

Zahájili jsme realizaci evropského projektu Partnerstvím k profesionalizaci, který byl zaměřen na zkvalitnění praktické přípravy studentů.

červenec 2007

Vzdělávací středisko úspěšně ukončilo projekt Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb.

duben 2008

Školu navštívili pedagogové ze školy v USA. Návštěva se konala v rámci spolupráce mezi městy Olomouc a Owensboro, Kentucky. Vyústila v další spolupráci mezi CARITAS – VOŠs Olomouc a americkými školami.

srpen 2008

Úspěšně jsme ukončili projekt Partnerstvím k profesionalizaci.

září 2008

Vzniklo Středisko praktického vzdělávání, které organizuje praxe studentů a bdí nad jejich kvalitou.

leden 2010

CARITAS – VOŠ sociální Olomouc začala realizaci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Projekt byl finančně podpořen ze zdrojů ESF v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Partnery tříletého projetu byly Arcidiecézní charita Olomouc a Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

červenec 2010

Ve Vzdělávacím středisku zahájili projekt Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb II. Projekt se realizoval dva roky, opět ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc a Olomouckým krajem.

15. září 2011

CARITAS – VOŠ sociální Olomouc oslavila 15. výročí založení mší svatou, setkáním absolventů a také konferencí na téma Spravedlnost a služba.

říjen 2011

CARITAS – VOŠs Olomouc a Společenská a technická univerzita z amerického Owensboro podepsaly v aule školy memorandum o spolupráci platné po dobu 5 let.

říjen 2011

Škola organizovala mezinárodní setkání mentorů v rámci projektu  Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Semináře s názvem Týden dobré praxe se účastnilo 15 mentorů z 10 zemí.

červen 2012

Vzdělávací středisko úspěšně ukončilo projekt Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb II.

listopad 2012

V USA došlo k podpisu Dodatku k memorandu o porozumění mezi CARITAS – VOŠs Olomouc a Owensboro Community and Technical College. Na základě dodatku se do spolupráce zapojila místní Brescia university, která se bude podílet na realizaci a organizaci praxí studentů CARITAS – VOŠs Olomouc.

leden 2013

Úspěšně jsme ukončili tříletý projekt Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. V rámci projektu vznikly nové učebnice, byly vytvořeny studijní opory distančního studia, realizovalo sa individuální i skupinové vzdělávání pedagogů, kurzy pro tutory, semináře pro mentory. Byla vytvořena metodika praktického vzdělávání. Škola také díky projektu mohla zakoupit technické vybavení, realizovali se práce na internetové prezentaci školy i e-learningu.

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena