CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

UČÍME POMÁHAT

Chcete se naučit účinně pomáhat znevýhodněným, sociálně vyloučeným nebo těm, kdo jsou ohroženi válkami a katastrofami?

Nabízíme 2 studijní programy:

Sociální práce

Pro ty, komu nejsou lhostejné současné problémy společnosti, jako je chudoba, závislosti, osamělost, zadluženost, násilí, zanedbávání, zdravotní nebo sociální vyloučení.

Sociální a humanitární práce

Pro ty, komu nejsou lhostejné globální problémy současného světa, jako je extrémní chudoba, sociální nerovnosti, válečné konflikty, přírodní katastrofy a jiné krizové situace.

 

Oba programy můžete vystudovat v souběžném bakalářském studiu na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého (CMTF UP). Díky tomu můžete tříleté studium završit získáním 2 titulů – spolu s titulem diplomovaný specialista můžete získat i titul bakaláře.

 

CHCETE SE DOZVĚDĚT O STUDIU NA NAŠÍ ŠKOLE VÍC?

Poslouchejte podCARITASt - podcast s pedagogy, odborníky z praxe, se studenty i s dalšími zaměstnanci školy – prostě s lidmi, kteří tvoří školu takovou, jaká je.

Aktuality

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

8.6.2023 | Aktualita

Výsledky přijímacího řízení najdete v sekci Výsledky přijímacího řízení. V elektronické přihlášce budou zapsány až od 10. 6. 2023.

3 nejdůležitější kroky:

1. krok Byli jste u přijímacího pohovoru, ale nedoložili jste k přihlášce ověřenou kopii maturitního vysvědčení?

Doručte ji bezodkladně na adresu školy (nám. Republiky 3, Olomouc), a to nejpozději do 23. června 2023.

2. krok Byli jste přijati a chcete nastoupit ke studiu?

Zaplatit školné za 1. studijní období, tj. 2000 Kč, je potřeba nejpozději do 23. června 2023.

3. krok Byli jste přijati, ale rozhodli jste se nenastoupit ke studiu?

Napište nám tuto informaci co nejdříve na e-mail studijni@caritas-vos.cz. Děkujeme.

Čtěte víceVšechny aktuality

Praxe v Angole - pozdrav od naší absolventky

29.5.2023 | Reportáž

Naše absolventka Andrea aktuálně studuje Mezinárodní rozvojová a environmentální studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V navazujícím magisterském studiu si pro svou tříměsíční praxi vybrala komunitu sester salesiánek, které působí v Angole, kde provozují základní školu a dívčí internát v Calulo. Zajímá vás, jak může vypadat praxe v Angole? Máme pro vás její krátké ohlednutí za její praxí.

Čtěte víceVšechny aktuality

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena