CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

UČÍME POMÁHAT

Chcete se naučit účinně pomáhat znevýhodněným, sociálně vyloučeným nebo těm, kdo jsou ohroženi válkami a katastrofami?

Nabízíme 2 studijní programy:

Sociální práce

Pro ty, komu nejsou lhostejné současné problémy společnosti, jako je chudoba, závislosti, osamělost, zadluženost, násilí, zanedbávání, zdravotní nebo sociální vyloučení.

Sociální a humanitární práce

Pro ty, komu nejsou lhostejné globální problémy současného světa, jako je extrémní chudoba, sociální nerovnosti, válečné konflikty, přírodní katastrofy a jiné krizové situace.

 

Oba programy můžete vystudovat v souběžném bakalářském studiu na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého (CMTF UP). Díky tomu můžete tříleté studium završit získáním 2 titulů – spolu s titulem diplomovaný specialista můžete získat i titul bakaláře.

 

CHCETE SE DOZVĚDĚT O STUDIU NA NAŠÍ ŠKOLE VÍC?

Přijďte v sobotu 14. ledna 2023 na Den otevřených dveří.

Aktuality

Uzávěrka přihlášek ke studiu

30.4.2023 | Harmonogram

Přihlášku ke studiu pro školní rok 2023/2024, a to i k souběžnému bakalářskému studiu na CMTF UP, můžete podat do 30. 4. 2023.

Potřebné informace k tomu, jak se přihlásit ke studiu, najdete v sekci Pro uchazeče.

Čtěte víceVšechny aktuality

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena