Vzdělávací programy - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací programy

Na Caritas – Vyšší odborné škole sociální Olomouc můžete studovat 2 vzdělávací programy:

SOCIÁLNÍ PRÁCE

SOCIÁLNÍ A HUMANITÁRNÍ PRÁCE

tříletá denní i kombinovaná (dálková) forma studia tříletá denní forma studia
ilustrace - SOPRA 01 ilustrace - SOHUP 01

Oba programy můžete také studovat v souběžném bakalářském studiu, a to díky jedinečné spolupráci naší školy a Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci.

Jakou výhodu vám přinese souběžné bakalářské studium?

Po 3 letech studia můžete získat 2 tituly – spolu s titulem diplomovaný specialista i titul bakaláře – a pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU?

Termín pro podání přihlášky je 30. dubna.

Prvním krokem je vyplnění e-přihlášky. Tu pak vytiskněte a podepsanou společně s povinnými přílohami (úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení a lékařským potvrzením) doručte na adresu školy (nám. Republiky 3, Olomouc).

Bližší informace najdete v sekci Pro uchazečePřijímací řízení.

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena