Vzdělávací programy - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací programy

Sociální práce

Chcete pomáhat lidem s postižením? Chcete pracovat v domovech pro seniory, nebo v poradně pro zadlužené? Zajímá Vás práce se závislými nebo s vězni?

Vzdělávací program je stěžejním programem, jenž škola nabízí.

Studenti programu Charitativní a sociální práce se soustřeďují především na kontext a fungování sociální práce v České republice. Odbornou praxi vykonávají především v tuzemských zařízeních sociálních služeb, neziskových organizacích nebo na odborech sociálních věcí příslušných úřadů.

Vzdělávací program má denní a kombinovanou formu studia.

Studium je tříleté a je možné studovat souběžně bakalářské studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Sociální a humanitární práce

Lákají vás jiné kultury? Chcete pracovat v prostředí mezinárodních organizací? Nebo máte touhu přispět k řešení romské problematiky v České republice?

Vzdělávací program je jediný svého druhu v České republice, vznikl v roce 2003.

Cílem vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce je připravit studenty nejenom na práci v sociální sféře v České republice, ale především na realizaci humanitárních intervencí a rozvojových projektů v zahraničí. Studium je specifické tím, že jeho součástí je dlouhodobá zahraniční praxe, kterou studenti mnohdy absolvují v rozvojových zemích jako je Indie, Uganda, Srí Lanka, země Střední Asie apod.

Vzdělávací program má pouze denní formu studia.

Studium je tříleté a je možné studovat souběžně bakalářské studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena