Pracoviště - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Pracoviště

Studenti obou vzdělávacích programů absolvují v průběhu studia tuzemské a zahraniční praxe ve více než 140 spolupracujících organizacích. Na této stránce naleznete jejich seznam i s kontakty.

Spolupracující organizace v České republice

 

Arcidiecézní charita Olomouc, Humanitární oddělení

Arcidiecézní charita Praha, Centrum zahraniční spolupráce

Arcidiecézní charita Praha, Projekt Magdala

Armáda spásy v České republice, z.s., Centrum sociálních služeb B. Bureše Praha

Armáda spásy v České republice, z.s., Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Přerov

Aufori, o.p.s.

Benediktus z.s. L´Arche Benediktus, Chotěboř

Centrum pro rodinu a sociální péči z.s., Ostrava

CIC - Centrum pro integraci cizinců o.p.s., Praha

Český západ, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s., Regionální pobočka Olomouc

DC 90, o.p.s., Olomouc - Topolany

Dětský diagnostický ústav Olomouc - Sv. Kopeček

Diakonie Českobratrské církve evangelické, Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Diecézní charita Brno, Celsuz - Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví Žďár nad Sázavou

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bystřice nad Pernštejnem

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Nesa - denní stacionář Velké Meziříčí

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Žďár nad Sázavou

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Wellmez - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Velké Meziříčí

Diecézní charita ostravsko-opavská, Středisko sociální aktivizace Horizont

Diecézní charita ostravsko-opavská, Středisko Vesnička soužití

Domov Hrubá Voda, p.o.

Domov pro seniory Soběsuky, p.o.

Domov pro seniory Tovačov, p.o.

Domov seniorů POHODA Chválkovice, p.o.

Domov svaté Alžběty Jablunkov

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice

Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o.

Fakultní nemocnice Olomouc, II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická, odd. Geriatrie

Fond ohrožených dětí, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Olomouc

Hospic na Svatém Kopečku

Charita ČR, Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Charita Hranice, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix

Charita Olomouc, Středisko pro rodiny a děti

Charita Olomouc, Středisko Samaritán pro lidi bez domova

Charita Olomouc, Středisko pečovatelské služby

Charita Olomouc, Středisko psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa

Charita Opava, Dům Sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené Vlaštovičky

Charita Prostějov, Domov Daliborka

Charita Přerov, Romské komunitní centrum Žížalka

Charita Šternberk, Jiloro - Srdíčko, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Charita Šternberk, Nízkoprahové denní centrum Uzel

Charita Šternberk, Nízkoprahové denní centrum Schod

Charita Šternberk, Sociální rehabilitace Rozkvět

Charita Valašské Meziříčí, Denní centrum

Charita Valašské Meziříčí, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sasanky

Charita Zábřeh, Denní stacionář Domovinka

Charita Zábřeh, Denní stacionář Okýnko, Mohelnice

Charita Zábřeh, Oáza - centrum denních služeb

InBáze, z.s., Praha

IQ Roma servis, z.s., Brno

ISIS - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s.

Jako doma - Homelike, o.p.s.

Klíč - centrum sociálních služeb, p.o., Olomouc

La Strada ČR, o.p.s.

Magistrát města Olomouce, Odbor sociálních věcí, Oddělení správy městských sociálních zařízení, Domov pro ženy a matky s dětmi

Magistrát města Olomouce, Odbor sociálních věcí, Oddělení péče o rodinu a děti

Magistrát města Olomouce, Odbor sociálních věcí, Oddělení sociální práce a poradenství

Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Olomouc, Osobní asistence

Maltézská pomoc, o.p.s., Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Doprovázení pěstounských rodin

Maltézská pomoc, o.p.s., Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Nadační fond pomoci Karla Janečka

NADĚJE, pobočka Zlín, Dům pokojného stáří

Náruč dětem, z.s.

Nová šance, z.s., Koblov

ONŽ - Pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s., Poradna pro ženy a dívky Olomouc

Oblastní charita Červený Kostelec, Domov svatého Josefa Žireč

Oblastní charita Uherské Hradiště, Chráněné bydlení Ulita

OPU - Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s., pobočka Praha

OPU - Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s., pobočka Brno

OPU - Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s., pobočka Ostrava

P-centrum, spolek

Poradna pro integraci, z.ú.

Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva, z.s., pobočka Olomouc

Romodrom o.p.s., Olomouc

Sdružení Neratov, z.s., Bartošovice v Orlických horách

Sdružení pro integraci a migraci, Praha

SLEZSKÁ DIAKONIE

SOS dětské vesničky, SOS Kompas Zábřeh

Společnost Mana, o.p.s.

Společnost Podané ruce, o.p.s., Kontaktní centrum v Olomouci

Společnost Podané ruce, o.p.s., Kontaktní centrum v Prostějově

Společnost Podané ruce, o.p.s., Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Olomouci

Společnost Podané ruce, o.p.s., Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově

Společnost Podané ruce o.p.s., Práce s klienty v konfliktu se zákonem

Společnost Podané ruce, o.p.s., Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci

Společnost Podané ruce, o.p.s., Terénní programy v Olomouci

Společnost Podané ruce o.p.s., Terénní programy ve Zlíně

Společnost pro ranou péči, Pobočka Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Spolek TREND vozíčkářů Olomouc

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, azylová zařízení

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Centra na podporu integrace cizinců

Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Středisko sociální prevence Olomouc, p.o.

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště Olomouc, Odbor nepojistných sociálních dávek, odd. Příspěvek na péči a Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště Olomouc, Odbor zaměstnanosti

VIDA z.s.

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o.

Vojenská nemocnice Olomouc

Wontanara, o.p.s.

ZAHRADA 2000 z.s.

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16

Zařízení pro děti - cizince, diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola, Praha

z.s. InternetPoradna.cz, Olomouc


SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE VE SVĚTĚ

Arménie

Caritas Armenia, Gyumri


Ázerbájdžán

Maryam Centre Baku


Etiopie

The Shiny Day Social Service Association

 

Finsko

Finnish Red Cross Emergency Youth Shelter in Turku


Francie

L’Arche de Cuise

L’Auberge des Migrants

Refugee Youth Service

Unité Territoriale d´Action Social du Sud (UTAS SUD)


Gruzie

Caritas Georgia, Tbilisi

Society Biliki


Guinea

Wontanara - Association guinéenne pour l’appui humain (AGUIPAH)


Indie

H.O.P.E. - Human Organization for Pioneering in Education

Indian Social Institute

Jana Jagran

Jesuit Refugee Service

Sneha Sadan

The Bethany Society


Irsko

Cork Simon Community


Kambodža

Krom Akphiwat Phum (KAWP)


Keňa

D. O. M. Our Lady of Grace Children’s Home Marimba

Golden Girls Foundation

ShineBeanKenya

Wale Wale Kenya


Makedonie

Centre for Social Initiatives Nadez

Legis

Macedonian Red Cross

Open Gate / La Strada / Otvorena Porta

SOLEM


Mexiko

FM4 PASO LIBRE

ITESO - The Jesuit University of Guadalajara in collaboration with Wixaritari, Naayeri and Raramuri indigenous communities

OXFAM MÉXICO


Moldávie

Alianta CF

Amici dei Bambini

Caritas Moldova, Rybnica, Bender, Tiraspol, Kišiněv

Centre for Social and Medical Home Assistance (CASMED)

Concordia

La Strada, International Center for Women's Rights

Pro Cooperare Regională (ProCoRe)

International Organization for Migration (IOM)

Red Cross Moldova


Německo

Alten-und Pflegeheim Maria Rast Herford

Caritasverband für das Erzbistum Paderborn

Caritasverband für die Diözese Würzburg e. V., Heimathof Simonshof

CJD BBW Niederrhein


Nepál

Namasté Nepál


Nikaragua

Asociación la Amistad a Adicfan


Nizozemí

Buitenkans

De Viermarken

Erve Knippert

Erve Meyerinkbroek

Hendrikahoeve

Portes Sociaal Ondernemend Utrecht

R.O.S. Rotterdam

 

Peru

Minga Peru

 

Rumunsko

Caritas Satu Mare

Caritas Baia Mare, Centrul Comunitar Sf.Francisc de Assisi

CeRe, Bucharest


Řecko

Khora

Lighthouse Relief

Refugee Youth Service, Velos Youth Centre #mce_temp_url#


Slovensko

Arcidiecézná Charita Košice

Gréckokatolícka charita Prešov

Inštitút Krista Velkňaza Žakovce

Občanské združenie Proti prúdu Bratislava

Úsmev ako dar - Spoločnosť priateĺov detí z detských domovov, Banská Bystrica


Srbsko

Caritas Aleksinac

Caritas Serbia and Montenegro, Beograd

Group 484


Srí Lanka

Caritas SED Galle

Sevalanka


Španělsko

Nazaret, Alicante


Tanzanie

Karibu Nyumbani


Uganda

Arcidiecézní charita Praha, pracoviště v Ugandě

 

Ukrajina

Caritas Kolomyja

Caritas Sambir - Drogobych Diocese UGCC

Dětský domov Mukačevo

Dobročinný fond Caritas řeckokatolické diecéze Mukačevo - Užhorod

Dům pokojného stáří Usť - Čorná

Fond Děti v nouzi Lopatyn

Křesťanský fond „Solidárnost“

Mukačevská řeckokatolická diecéze, Blahodijnyj fond imeni Olexandra Chiry, Tjačiv

Neeka Mukačevo

Regionální centrum sociální adaptace (RCSA) Lvov, Brody

Social Service of Assistance Kharkov


USA

Audubon Area Community Services, Owensboro

Hospice of Western Kentucky

OASIS, Inc.

Wendell Foster’s Campus for Developmental Disabilities (Wendell Foster)


Velká Británie

Groundswell, London

KIM Inspire

Migrants Organise, London

Realife Trust, Cambridge

St Mungo’s

 


Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva, z.s., pobočka Olomouc

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena