Zkouškové! - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zkouškové! | 20.5.2015

Milí přátelé,

zdravím Vás uprostřed vašich nelehkých zkouškových dní. Jak se tak s vámi potkávám a poslouchám zprávy o úspěších i neúspěších při zdolávání zkoušek a zápočtů, vytanul mi na mysli jeden verš Janova evangelia: „Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl“ (J 14,26). Možná si tak někdo povzdychne, že by mírná pomoc tohoto druhu nezaškodila právě pro období zkoušek. Upamatovat se na vše, co člověk slyšel na přednáškách! Nebo nemuset hledět hodiny do skript a knížek, vždyť slyšíme: naučí vás všemu.

Nemůžu samozřejmě mluvit za Ducha Svatého. Možná v některém případě pomůže i v oblasti psychologie, angličtiny či sociální politiky, ale asi se shodneme na tom, že toto Ježíšovo zaslíbení zřejmě míří jinam.

Tento rozhovor se line v klimatu směřování k Otci. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.“ Dar Ducha Svatého má člověka bezpečně vést po této cestě, cestě Kristově, cestě – Kristu. „Já jsem cesta, pravda a život“ říká pán bezprostředně předtím. Dar Ducha je darem k tomu, abychom byli křesťany, čili lidmi na cestě, lidmi s cílem, lidmi plnými života.

„Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl“ nás tedy hodně učí o nás. Pán nám vštěpuje, že máme být učedníky, žáky, kteří jsou lační stále nového poznání toho, který nás stále bude překvapovat a ohromovat. A že máme být učedníky, žáky pozornými, nikoli zapomnětlivými. A když náhodou něco zapomeneme, nebo něčemu neporozumíme hned a proto nám to vypadne, pak nám to Duch Svatý připomene v pravý čas, ve světle nových poznatků a souvislostí.

Nyní prožíváme svatodušní novénu (už jsme zase v půli, já to letos nějak nestíhám). Novéna nás vede k napodobování apoštolů a zároveň apeluje na počítání času. Velmi dobře si uvědomuji, co se v čase podařilo prožít a vyprosit apoštolům. Využívám čas stejně kvalitně a intenzivně, jako oni? Smím očekávat dar jako oni?

Život nám mnohdy připadá jako jedno velké zkouškové období. Tyto zkoušky nás mají protříbit, zocelit, posunout. Jsou důležité. Zkoušky našly své místo i v modlitbě Otče náš, čili Pán nepodceňuje jejich význam. Ví velmi dobře, že ne vždy zvládneme zkoušku na eminenter (dnes asi za A). Svatý Jan Pavel II má ve své svatodušní novéně jednu důležitou otázku: Čeho chceš v životě dosáhnout a co pro to děláš? Pomáhají ti tyto ideály dosáhnout věčný život?

Je možné, že na této cestě je zkouška z psychologie, angličtiny, nebo sociální politiky jedním z důležitých momentů. Je možné, že zvládnutí těchto zkoušek bude mít svůj dalekosáhlý důsledek na tvé cestě k věčnému životu. Je možné, že právě naopak: nezvládnutí těchto zkoušek tě přivede ke změně, která bolí, ale je pro tvé životní směřování velice, životně důležitá. Duch Svatý zná odpovědi. Ví kudy, jak a nakolik vanout, pomáhat. Pros o dar Ducha. Pros o jeho vedení. Pros o vědění z Ducha. Nechej se vést. Nebude to pohodlné, bude to život.

Přeji hodně odvahy a chuti do zkoušek!

Gorazd.

<< zpět na seznam

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena