Žít každý den naplno, tam, kde mám být, a přitom směřovat k cíli, který mě převyšuje - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Žít každý den naplno, tam, kde mám být, a přitom směřovat k cíli, který mě převyšuje | 30.8.-31.8.2014

Milí přátelé. Chci vás pozdravit na začátku nového školního roku. Jsem nový školní spirituál a budeme se, doufám, setkávat nejenom takto virtuálně. Nicméně i tato "okénka" mohou někomu pomoci nahlédnout do světa, který bych vám všem moc rád reprezentoval a zpřístupňoval.

Když jsem uvažoval nad tímto prvním, zahajovacím tématem, napadl mě text evangelia, který nedávno zazněl v kostele: L 13,22: Ježíš procházel městy i vesnicemi, učil a přitom stále směřoval k Jeruzalému. To je přesně ono, co, bych vám všem rád popřál do celého roku. Totiž jak geniálně skloubil ono dvojí: věnovat se momentálním problémům, řešit s maximální nasazeností výzvy každého dne, a přitom neztratit jasně vytyčený směr. Kdybychom si mohli na mapě sledovat Ježíšovu trasu, byla by asi pěkně klikatá, od města k městu, od vesnice k vesnici, takže zřejmě mnozí, kteří ho provázeli, naprosto nevnímali, že Ježíš přes to všechno udržuje jeden stálý směr, směr svého poslání, Jeruzalém, Kalvárii...

Jak snadno se můžeme ztratit v každodenních starostech, výzvách, nabídkách, náladách! Bylo jistě stále mnoho a mnoho těch, kdo Ježíše prosili o pomoc, o návštěvu. Bude jistě mnoho a mnoho nabídek a žádostí, které nás budou náletovat každým dnem. Dokázat nebýt líný a vydávat se! Dokázat neztratit sebe a naučit se v pravou chvíli říci: musím i jinam!

Jak snadno můžu na druhou stranu vzplanout pro vzdálený ideál, jak snadno můžu přecenit své síly, nesprávně si je rozvrhnout, pro nadšení z cíle a ideálu začít přehlížet nejbližší realitu, která mě obklopuje a vytváří můj skutečný život! Jak snadno se můžu stát snílkem!

Ježíš procházel městy i vesnicemi, učil a přitom stále směřoval k Jeruzalému.

Milí přátelé, toto vám chci ze srdce přát a budu v modlitbě vyprošovat. Žít každý den naplno, tam, kde mám být a přitom směřovat k cíli, který mě převyšuje a tím táhne. Ať vás nezaskočí těžkosti ani všednost dnů. Neztraťte ideály, nezapomínejte na cíl. Bůh vám všem žehnej!

<< zpět na seznam

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena