Velikonoce - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Velikonoce | 30.4.2014

„Volejte: Sláva! a pět dní se radujte!“ Asi všichni známe tento dnes už okřídlený výrok z pohádky Lotrando a Zubejda. Panovník určuje, jak dlouho bude trvat ona radost. Ne pět! Tři dny!!! Samozřejmě, ona radost byla spojena s výhodami s tím spojenými: zřejmě se nepracovalo, bylo volno, panovník se radoval, čili se dalo očekávat, že přinejmenším těch pár dnů nebude žádné nemilé překvapení. Zkrátka poddaní měli pohov, mohli se věnovat sobě, svým rodinám.

My jsme v katolické církvi prožili situaci podobnou. Na velikou noc jsme byli vybídnuti: Volejte: Aleluja! a osm dní se radujte! Pán vstal z mrtvých! Aleluja! A tak se objevuje otázka: dá se radost přikázat? Dá se k radosti vybízet? Není radost něčím čistě spontánním, reakcí na vnější okolnosti? Mohu ovlivnit, zda se budu radovat?

Je to otázek několik a netroufám si tvrdit, že znám vyčerpávající odpověď. Nejsem psycholog ani antropolog. Jsem Kristův kněz a tak mohu nabídnout jen tento pohled. V jedné písni se zpívá: Můžeš mít radost ve svém srdci, v každou hodinu a každý den. Radost, kterou svět nemůže dát, radost, kterou svět nemůže vzít. Myslím, že každý člověk touží po radosti. Každý člověk ví, že s úsměvem jde vše lépe, jak v kontatku s druhými, tak v osobním prožívání. Ale: můžu mít skutečně spontánní radost stále?

Zkusme dva pohledy. Jednak: může mi někdo / něco radost poskytnout? Jednak: dá se umenšit vliv toho, co mi radost bere?

Ježíš trochu překvapivě svým učedníkům neslibuje odklízení překážek. Neslibuje pohodlnou cestu životem. Slibuje ochranu před zlem, ale jeho chápání zla je trochu jiné, než obvykle naše. Zlo je to, co nám bere Otce. Co nám bere přátelství s Bohem, co ničí jeho obraz v nás. Člověk přestává být člověkem. Primárně jde o hřích. Tady slibuje ochranu a uzdravení. Zcela jasně ale zaznívá jeho: „Ber na sebe každý den svůj kříž a následuj mě! Jdi po cestě trnité, vejdi úzkou branou!“ Na rozdíl od všech politiků neslibuje tady na zemi ráj, slibuje doprovod na cestě, která vede k jistému cíli. Umenšuje vliv toho, co bere úsměv a pokoj, umenšuje vliv zla, které nám bere život, a doprovází nás, když na nás působí vlivy znepříjemňující nám toto putování. Doprovází nás! To je obrovská zkušenost učedníků z Emauz, to je svědectví pro nás. Ježíš vstal z mrtvých a putuje s námi! (L 24)

Každý z nás má svá štěstí a radosti. Působí mi radost, když někoho uvidím, když se mi něčeho dostane, když něco zakusím. V tomto se asi budeme muset celý život formovat. Kolik rodičů si láme hlavu, jak ochránit své děti před škodlivými vlivy těch, kdo jim lžou, kdo slibují radost, ve skutečnosti pak způsobí bolest. Rodiče, díky zkušenostem, to už vědí, děti si zatím rády nechají lhát. Zatím zakusily jen to prvotní příjemné. Určitě je důležité, jestli mám odvahu Ježíšovi uvěřit, že mu leží na srdci mé štěstí. My vyznáváme, že v Boha věříme. Zkusme si zodpovědět otázku, zda věřím, že Bůh nechce uspokojit sebe, že si nepotřebuje dokazovat, že člověka dostal tam, kam chtěl, nýbrž že mu skutečně ležím na srdci, protože mě miluje! Nabízí mi radost znovuobjevení toho: Být člověkem! Nabízí mi znovuzrození. Ten, který je představen dějinám jako „Jsem, který jsem“, mi nabízí „být“ člověkem. Toto mi může dát, věčný život. Je jediným dárcem tohoto daru. Na mě, samozřejmě, záleží, zda se vychovám v člověka, pro kterého „být“ znamená otázku radosti a bolesti, štěstí či neštěstí.

Osm dní se radujte! Slavili jsme oktáv, osm dní, kdy trvala tato slavnost. Osm dní, kdy mi mělo postupně docházet, co to v důsledku znamená, že Pán vstal z mrtvých. Pokud se mi ani po těchto osmi dnech v duši neozvalo spontánní Aleluja, Chvalme Pána!, pak jsem něco nepochopil. A možná mi zbytečně unikl důvod k radosti.

Moji milí, přeji vám všem radost v nitru, radost, kterou budete zažívat i předávat. Nakazme se navzájem touto radostí! Aleluja!

Gorazd.

<< zpět na seznam

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena