Sypu si popel na hlavu - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Sypu si popel na hlavu | 10.2.2016

Ano, nic jiného mi nezbývá. Přes všechna rozhodnutí, plány, přání umístit na stránky školy měsíčně jedno rozjímání už mám zase dluh: leden nic a únor už máme pomalu také v půli. Naštěstí je tu možnost sebrat síly, donutit se, zastavit, srovnat věci, je tu ten milník v roce – začátek doby postní. Den, kdy si sypeme (nebo necháváme sypat) popel na hlavu. Popeleční středa.

Díky Popeleční středě můžeme jednou za rok hmatatelně prožít, co jinak možná používáme jen jako frázi: Sypu si popel na hlavu. Díky vědomí vlastních dluhů, hříchů a nedostatků můžeme symbolické gesto prožít jako velice aktuální demonstraci sebe-vědomí, sebe-poznání a tímto vyjádřením dospět o krůček blíž živé a očišťující milosti.

„Kým jsem“ velice úzce souvisí s otázkou „jaký jsem“. A tento den (a dalších 39) chceme pod drobnohledem prozkoumat stránku, která bohužel k životu každého člověka, tedy i k mému, patří. Hřích. Vědomý a dobrovolný špatný skutek. Vím, a přesto na to mám takovou chuť, že neodolám, rozhodnu se. Hřích, zlo, špatnost má mnoho reklam. Dokáže být velice přitažlivý. A já dokážu být velice hloupý. Dělám, co nechci. Dělám, co nechci, protože se mi chce. Chce se mi, co bych neměl, nechce se mi, co bych měl. Jaký jsem, kým jsem?

Při dnešní liturgii zaznívá jedna z možných odpovědí: Prach jsi a v prach se navrátíš. Zbytečně ji budeme zpochybňovat, rozmělňovat. Je to slovo Boha k zhřešivšímu Adamovi. A v Adamovi nacházíme velikou pravdu o nás. Patříme k němu. Pro hřích jednoho stali se všichni hříšníky (Ř 5,12). Pomíjivost dohnala obraz Boží. Pomíjivost přesvědčila mnoho lidí, že je definitivní. Je jen to, co je vidět. A co je vidět evidentně pomíjí.

Ale my nejsme jen to pomíjivé! Nejsme jen prach, který je hnán větrem. Popeleční středa rozhodně není svátkem nihilismu. V evangeliu dnes několikrát zazní: „… a Otec, který vidí i to, co je skryté …“ To je klíč k dnešnímu dni. Pamatuj, připomínej si, že snadno a často bereš ohled jen na to pomíjivé, investuješ jen do toho, co nemá trvání. Přeceňuješ to, co není tak cenné. Pamatuj, připomínej si, že jsi taky někým, kdo má hodnotu neviditelnou, cenu nedozírnou, rozměr dotýkající se věčnosti. Máš duši. A pro její duchovost na ni často zapomínáš, pro příliš starostí o tělo nezbývá ti energie, sil, času pro to nepomíjivé. A duše má své potřeby, své bolesti, své vyprahlosti. Jsi za ni zodpovědný. Pros Boha o pohled, který je jemu zcela přirozený: vidí i to, co je skryté. Viz to skryté vzácné. Objev skrytý poklad v poli, vzácnou perlu mezi mnoha jinými!

Řekneš, jako v mnoha jiných případech zcela v intencích dnešní doby: Nemám čas! Tak si ho udělej. Pamatuj, že jsi prach. Neinvestuj tolik do prachu. Alespoň těch následujících 39 dnů. Stojí to za to. Objevíš poklad. Objevíš sebe!

Přeji všem požehnanou dobu postní.

 

Gorazd.

 

<< zpět na seznam

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena