Skromnost, důvěru v Boží ochranu a nezlomnost i při neúspěších - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Skromnost, důvěru v Boží ochranu a nezlomnost i při neúspěších | 2.10.-31.8.2014

Milí přátelé. Máme za sebou první měsíc školy. Pomalu se vše zaběhlo, vychytaly se počáteční chybičky, noví se zorientovali v terénu a život plyne víceméně pravidelným rytmem. Seznámili jste se s požadavky, které na vás tento půlrok bude klást a zřejmě jste si rozvrhli síly a úkoly, aby se nejen dobře začlo, nýbrž hlavně úspěšně směřovalo k cílům, byť zatím dílčím.

Rád bych vám dnes nabídl nový text k uvažování a inspiraci.

L 9,1-5: Ježíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat. A řekl jim: "Nic si neberte na cestu, ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze ani dvoje šaty. Když přijdete do některého domu, tam zůstávejte a odtud vycházejte. A když vás někde nepřijmou, odejděte z onoho města a setřeste prach se svých nohou na svědectví proti nim.

Je to výzva k práci na sobě na třech různých polích. Požadavky na Dvanáct učedníků, leč přijdou mi inspirativní pro každého z nás. Nejprve skromnost. Učedníci mají mít minimální výbavu, jaký kontrast proti tomu, kolik jdou dávat! Dostali sílu a moc – nejsou právě umocněny skromností života? Nebudou naše schopnosti a síly jen skromností umocňovány? Nebudu svobodnější pro dávání, službu?

Se skromností jde ruku v ruce důvěra v Pána Ježíše. Minimální výbava, kterou jim dovoluje, má nejen vést k jednoduchosti života, ale také má apoštoly učit neustálé důvěře, že je Ježíš s nimi a ví o nich, přesně v intencích Horského kázání: Mt 6,31 Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení.

A do třetice velice důležitá schopnost, kterou bychom si měli osvojit: nenechat se znechutit neúspěchem. Může se stát, že projdou celou vesnicí a skutečně je nepřijmou ani v jednom domě. Nebylo to zbytečné počínání, ztracený čas? I ono bezvýsledné klepání hraje roli, patří do Božího plánu a oni jen mají „vytřást prach", nechat bolavé pocity či zlobu na onom místě a s novou vervou vstoupit do dalšího městečka či vesnice. Jak potřebný um! Nenechat se zlomit neúspěchem. V listu Římanům čteme: (8,28) Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Jestliže všecko, pak i onen neúspěch.

Tuto trojici bych nám všem chtěl přát, sám se budu snažit si ji osvojovat: skromnost, důvěru v Boží ochranu a nezlomnost i při neúspěších. Kéž se nám všem daří!

Přeji krásné podzimní dny. Ze srdce všem žehnám!

<< zpět na seznam

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena