Nový (církevní) rok - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Nový (církevní) rok | 1.12.2015

Milí přátelé. Včera jsme začali advent, čili nový církevní rok. Přelila se nám slavnost Ježíše Krista Krále do období očekávání Pánova příchodu. Na jednu stranu se snažíme osvojit si volání: „Pane, přijď!“ a spolu s tím přijít na vše, co v nás ve skutečnosti volá: „Pane, ještě klidně zůstaň na nebesích, je mi tu (kupodivu klidně i bez tebe) vcelku dobře“ a pokusit se s tím něco udělat, na druhou stranu však se nezbláznit ze všeho shonu ve škole, před vánocemi, úklid, dárky…

Dnes (30.11.) jsme prožili svátek apoštola Ondřeje. Dotkl se mě víc, než obvykle. Apoštol druhého místa. Asi potkal Ježíše jako první z Dvanácti apoštolů, přesto nepatřil mezi tři sloupy církve: Petra, Jakuba a Jana. Přivedl k Ježíšovi svého bratra a ten vzápětí obdrží nové jméno Kéfas-Petr-Skála a Ondřej je nadále jmenován jako „bratr Petrův“. Ten druhý. Přestože zdaleka nezmizel v mlčení, pasivitě, nicnedělání, netrhl se od ostatních, přesto se do čela nikdy nedostal.

Možná o to ale vlastně ani nikdy neusiloval. Nevypadá to, že byl trpěl nějakým komplexem, nežehral na bratra, byl tam, kde být měl a když dostal nápad, nebál se vystoupit, když ostatní byli bezradní. Nakonec je vyznamenán stejnou smrtí jako jeho bratr i jeho Mistr: byl ukřižovaný. Nezlomený, svatý druhý.

A tak mě napadlo, jak je důležité přijmout své místo. A jak je to těžké tváří v tvář někomu blízkému úspěšnějšímu. Jak je důležité najít si své místo, protože ono je požehnané a já tam budu šťastný. Jinde bych zabíral místo a trápil se. Jak je důležité přijmout svrchovaného Pána, který rozděluje různě a mnohdy nevysvětluje proč a nač.

A jak je důležité uvědomit si běh času. Čas, ve kterém se dějí události, ve kterém se měním, ve kterém se blížím smrti, ve kterém se ke mně blíží Pán. Přichází a s adventem tato skutečnost znovu nabývá na aktuálnosti a důležitosti. Ano, budu se i letos měnit. Na konci tohoto roku budu jiný, než jsem teď. A já můžu ovlivnit, kterým směrem bych se rád měnil. Nechci dovolit, aby mě měnilo „to kolem“, to, jak se vyspím, jak se vyspí ostatní, nebo jak mi to někdo předpoví. Chci najít své místo, chci zjistit, kudy vede cesta k Pánu Ježíši a pokud možno odstranit překážky mezi mnou a jím. Dost práce na celý rok. Dost práce na celý život.

Tak s chutí do toho, Pán nám pomáhej! Přeji vám všem požehnaný celý nový rok.

Gorazd.

<< zpět na seznam

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena