"Hlavně to zdravíčko!" - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

"Hlavně to zdravíčko!" | 8.1.2015

Milí přátelé,

zdravím vás všechny v novém roce. Pro studenty (a tím pádem vlastně i pro vyučující) je to období nelehké, období zkouškové. Kruté probrání se z času dovolené, prázdnin, vánočních radostí. Nebudu tedy ani já nijak zdržovat, vím, že teď nikdo nemáte čas a chuť na dlouhé čtení.

 

Tuto neděli jsme četli úryvek z první kapitoly listu Efezanům, který byl zakončen slovy: „ … nepřestávám za vás děkovat, když na vás vzpomínám ve svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, udělil dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, takže budete moci mít o něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví.“

Vzpomněl jsem si při té příležitosti na jedno kázání v jednom vesnickém kostelíku, kde na Nový rok pan farář kázal o tom, že často slýchá přání: „ … a hlavně to zdravíčko!“ Aniž by chtěl umenšovat důležitost zdraví, snažil se farníkům klást na srdce, že by nám mělo na prvním místě ležet na srdci, zda jsem přítelem Božím, jsem-li chrámem Jeho Ducha Svatého, nepříčím-li se nějak jeho milosti a lásce, kterou mi tak chce sdělit. Nikdo tu nebude navěky. - Bylo to jedno z mála kázání, která si ze svého mládí pamatuji.

Umíte si asi představit, jak jsem se smál, když pak procházeli farníci sakristií a ve většině případů slyším: „Tak pane faráři, a hlavně to zdravíčko! To je nedůležitější!...“ Neslyšeli, nepřemýšleli, nebrali ho vážně? Nevím, myslím si, že měl ten pan farář pravdu. A tak bych chtěl Vám přát v duchu podobném, v duchu, jejž nastínilo ono nedělní čtení: chtěl bych vám přát „ … aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, udělil dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, takže budete moci mít o něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví.“

Buďte přáteli Božími! To vám přeji a k tomu ze srdce žehnám!

 

Bratr Gorazd.

<< zpět na seznam

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena