Duch Hospodinův - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Duch Hospodinův | 11.9.2017

… poslal mne

Milí studenti.

Rád bych ještě touto cestou (osobně jsem se s většinou viděl první den na mši svaté a v aule) znovu všem popřál požehnaný nový školní rok. Všichni už vědí vše potřebné ohledně organizace, rozvrhů, potvrzení, úřadů, bydlení, nebo alespoň tuší, jak si to zařídit.

Jak už to v životě bývá, míváme mnoho dobrých úmyslů, nápadů, vnuknutí, plánů, jenomže pak se vyskytnou komplikace, „máme toho moc“, přijdou další a další nabídky, co by se dalo a co by se mělo a bez čeho vůbec nemůžu žít … a z prvních plánů zbyla v lepším případě vzpomínka.

Rád bych se jen ještě jednou letmo vrátil k úvodní mši. Uvažovali jsme nad posláním. Posláním krále mesiáše, nad tím, jak mu v okamžiku pomazání prolétne hlavou myšlenka na všechny ty, kdo patří do jeho království a díky nimž ono království zdaleka není ideální a v každém směru reprezentativní. A on je přijme. Přijme poslání k nim. Bude i jejich králem. Bude jejich nadějí. A ví, že to nebude v jeho silách. Bude ho mnoho lidí a okolností a myšlenek od této nepříjemné reality odvádět. A namlouvat mu, že to není v jeho silách, v jeho moci, není to jeho věc, není to jeho priorita – a on ví, že je to jen pokušení. Pokušení, se kterým musí bojovat. A jeho silou bude Bůh, Hospodin. Proto přijímá pomazání olejem na znamení síly.

A Ježíš tento text komentuje slovy: „Dnes se naplnilo toto slovo“. Moc bych naší škole chtěl přát, aby nad ní znovu – a tentokrát vysloveně díky Vám – znovu zaznělo toto Ježíšovo: „Dnes se naplnilo toto slovo.“ Vy o tom rozhodujete. Přijmete-li své poslání. Duch Hospodinův Vás poslal. On posílá i ty, kdo v něj nevěří. Dává do srdce soucit, touhu po pomoci, nespokojenost s nespravedlností. Chci Vám popřát vytrvalost, až vám životní okolnosti budou tvrdit, že k tomu nejste ti praví. Že na to nemáte. Že to druzí zvládnou lépe. Vytrvalost a pravdivost. Rozpoznat strach a pohodlnost od skutečného kritického sebepoznání není vždy jednoduché.

Tak se držte! Budu se za Vás všechny modlit, budu moc rád, když se svými trablemi navštívíte spirituála, nebo vhodíte svou bolest do pouzdra proseb.

 

Přeji Všem požehnaný začátek!

 

Spirituál Gorazd.

<< zpět na seznam

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena