Blog spirituála - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Zamyšlení P. Gorazda

P. Gorazd František Krušina O.Praem. působil jako spirituál na CARITAS – VOŠ sociální Olomouc v letech 2013–2019.

Krásné a požehnané svátky velikonoční | 3.4.2018

Aleluja!

Moji milí, všem vám přeji krásné a požehnané svátky velikonoční!

Možná si někdo říká, jestli nejdu s křížkem po funuse, vždyť velikonoce byly v pondělí! Skutečně nejdu. I když se možná tento svátek zredukoval u leckoho na pondělní pomlázku, už sám název „velikonoce“ napovídá něco o veliké noci. A tady vnímáme dva spolu související svátky – židovský a křesťanský.

A ujali jste se mě | 15.12.2017

Milí přátelé.

Začal nám advent a všem se nám asi trochu zrychlil život. Z našich běžných povinností a starostí nic neubylo a přece jen blížící se svátky vánoční na každého kladou jisté požadavky, ať už fyzické, kdy se zařizují a shánějí různé věci, uklízí se, vaří, je spousta předvánočních akcí ve školách, podnicích, obcích, kostelích, či duševní, kdy snad každý by rád byl na ty kolem milý, trpělivý, naslouchající. A jsem-li věřící, chci do toho všeho přece jen ještě dostat víc prostoru pro svého Boha a to si znovu vyžádá čas. Čas, který tolik schází. Bez nějž se nezastavím, nenadechnu, nesrovnám si věci v hlavě, nezískám potřebný nadhled.

Duch Hospodinův | 11.9.2017

… poslal mne

Milí studenti.

Rád bych ještě touto cestou (osobně jsem se s většinou viděl první den na mši svaté a v aule) znovu všem popřál požehnaný nový školní rok. Všichni už vědí vše potřebné ohledně organizace, rozvrhů, potvrzení, úřadů, bydlení, nebo alespoň tuší, jak si to zařídit.

Poradit nerozhodným | 1.3.2017

Popeleční středa – ano, je tady. Vstupujeme dnešním dnem do doby postní, necháváme si na hlavu sypat popel a uvědomujeme si, jak v čase prožíváme své dny: správně, nesprávně, prožijeme je či promrháme, měníme se v nich nebo stagnujeme. Kéž bychom dokázali své dny přijímat jako nabídku, výzvu, úkol, překvapení, na které jsme tak trochu zvědaví, protože skrze ně uskutečňujeme svůj život.

Neznalé poučovat | 17.1.2017

Milí přátelé. Zdravím Vás v Novém roce a zvlášť ve zkouškovém období. Myslím na Vás a při pravidelných mších se za všechny společně modlíme. Přeji všem dostatek sil, klidu a nadhledu, nepropadat panice, nelámat nad sebou hůl, neztratit ze zřetele dočasnost tohoto trápení a trvalost nabyté kvality a kvalifikace. Bůh Vám žehnej!

V minulém „okénku“ jsme nakousli první z takzvaných skutků duchovního milosrdenství: Poučovat neznalé. Pokusili jsme se uvědomit si, co vše může znamenat ono „neznalý“ a získat jistou citlivost pro tento fenomén. Dnes budeme pokračovat v přemýšlení o tom, co po nás tato oblast požaduje. Setkání s potřebným mě má burcovat, inspirovat, popichovat.

Misericordes sicut pater! | 7.12.2016

Teď možná leckoho napadlo: Tak to ti, chlapče, ujel vlak. To už skončilo 20. listopadu. Jdeš s křížkem po funusu … Ano, rozumím, děkuji za podobné reakce a jsem za ně vděčný, protože to znamená, že leckdo žije s církví natolik, že ví, že jsme prožívali Rok milosrdenství, že byly, snad poprvé v dějinách, otevřeny svaté brány i mimo Věčné město, že nás snad Svatý otec skutečně inspiroval a podařilo se řadovým katolíkům něco dostat pod kůži.

Už to není, co to bývalo! | 2.11.2016

Pěkně zdravím všechny, kdo se nenechali odradit dlouhou odmlkou a čtou ještě tato okýnka. V září začal nový školní rok, v říjnu začíná výuka na vysokých školách a v listopadu konečně začíná spirituál své úvahy-povzbuzení na tomto webu. Čili: pěkně zdravím v novém školním roce, doufám, že jste ho začali všichni požehnaně a jste už v plném proudu učení, prožívání či zažívání praxí a vůbec všeho toho, co s sebou škola Caritas nese.

Ecce homo! | 13.4.2016

Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat. Vojáci upletli z trní korunu, vložili mu ji na hlavu a přes ramena mu přehodili purpurový plášť. Pak před něho předstupovali a říkali: "Buď pozdraven, králi židovský!" Přitom ho bili do obličeje. Pilát znovu vyšel a řekl Židům: "Hleďte, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou vinu." Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: "Hle, člověk!" Když ho velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku: "Ukřižovat, ukřižovat!" (Jan 19) Milí přátelé, před nedávnem jsme měli možnost prožít intenzivně nejbolestnější a zároveň nejnadějnější příběh dějin, příběh umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. A možná se stalo, že dnes, po dvou týdnech, už si na tuto epizodu sotva vzpomeneme, starosti a bolesti jsou příliš blízké a existenciální na to, abychom se oddávali rozjímání o bolesti někoho druhého.

Sypu si popel na hlavu | 10.2.2016

Ano, nic jiného mi nezbývá. Přes všechna rozhodnutí, plány, přání umístit na stránky školy měsíčně jedno rozjímání už mám zase dluh: leden nic a únor už máme pomalu také v půli. Naštěstí je tu možnost sebrat síly, donutit se, zastavit, srovnat věci, je tu ten milník v roce – začátek doby postní. Den, kdy si sypeme (nebo necháváme sypat) popel na hlavu. Popeleční středa.

Nový (církevní) rok | 1.12.2015

Milí přátelé. Včera jsme začali advent, čili nový církevní rok. Přelila se nám slavnost Ježíše Krista Krále do období očekávání Pánova příchodu. Na jednu stranu se snažíme osvojit si volání: „Pane, přijď!“ a spolu s tím přijít na vše, co v nás ve skutečnosti volá: „Pane, ještě klidně zůstaň na nebesích, je mi tu (kupodivu klidně i bez tebe) vcelku dobře“ a pokusit se s tím něco udělat, na druhou stranu však se nezbláznit ze všeho shonu ve škole, před vánocemi, úklid, dárky…

Vinobraní | 2.10.2015

Moji milí. Posledního září jsem byl tátovi pomáhat ve vinohradu při vinobraní. Pro ty, kdo to nikdy nezažili, podotýkám, že nejde o pití vína, nýbrž o sice radostnou, leč celkem náročnou práci ve vinohradu. Sběr plodů.

Někdo září, někdo v září! | 4.9.2015

Milí přátelé, vítám vás v novém školním roce. Hned v úvodu podotýkám, že jsem si nespletl školu a vím, že všichni naši studenti mají maturitu, ke které se pojí úvodní slogan, zdárně za sebou. Když jsem tak uvažoval, o čem by mohlo být letošní vstupní okénko, zářijové okénko, mimoděk jsem si vzpomněl na tato slova a uvědomil jsem si, že nám mají také co říct.

Zkouškové! | 20.5.2015

Milí přátelé,

zdravím Vás uprostřed vašich nelehkých zkouškových dní. Jak se tak s vámi potkávám a poslouchám zprávy o úspěších i neúspěších při zdolávání zkoušek a zápočtů, vytanul mi na mysli jeden verš Janova evangelia: „Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl“ (J 14,26). Možná si tak někdo povzdychne, že by mírná pomoc tohoto druhu nezaškodila právě pro období zkoušek. Upamatovat se na vše, co člověk slyšel na přednáškách! Nebo nemuset hledět hodiny do skript a knížek, vždyť slyšíme: naučí vás všemu.

Taky vám ten čas tak utíká? | 10.3.2015

Milí přátelé. Přiznám se hned na začátku – chtěl jsem napsat pár slov k začátku doby postní. Chtěl! Vidíte, jak to dopadlo. Jsme v její polovině. Čas mi utíká jako voda mezi prsty. Říkám si, jestli možná právě proto není těch dnů čtyřicet. Není to den, není to týden, je to dokonce víc, než měsíc.

"Hlavně to zdravíčko!" | 8.1.2015

Milí přátelé,

zdravím vás všechny v novém roce. Pro studenty (a tím pádem vlastně i pro vyučující) je to období nelehké, období zkouškové. Kruté probrání se z času dovolené, prázdnin, vánočních radostí. Nebudu tedy ani já nijak zdržovat, vím, že teď nikdo nemáte čas a chuť na dlouhé čtení.

 

Připravte cestu Pánu! | 12.12.2014

Milí přátelé.

Jsme v druhé půlce adventu a vánoce neodkladně klepou na dveře. Nejenže jsme ze všech stran náletováni reklamou, která nám na jednu stranu nabízí nejlevněji a nejpohodlněji to nejkvalitnější a nejočekávanější a nejtouženější, na druhou stranu nám však stále podsouvá, že toho můžeme mít víc a ti druzí si to zaslouží a rozodně bychom neměli být v klidu, že už jsme všechno zařídili, protože máme rezervy a ty rezervy si někdo zaslouží, abychom utratili, ale ono se to opravdu blíží a přistupují k tomu různé tradice, zvyky a „to jinak prostě nejde“, čili se strhne ještě domácí předsváteční shon a stres, k tomu přistoupí špatný pocit, protože se přece blíží svátky klidu a pokoje a my lítáme od jednoho k druhému, jen na ty nejbližší nám prostě nezbývá čas a když už si ho konečně uděláme, tak se často spíš pohádáme – a do toho všeho ještě jdeme do kostela a tam si uvědomíme, že toto všechno má být vlastně až to druhotné, protože slavíme vtělení Boha a my téměř nemáme kapacitu, abychom si to stihli uvědomit, natož pak prožít.

 

Kdo milován byl... | 18.11.2014

Milí přátelé. Měsíce ubíhají, listí ze stromů téměř opadalo a nám se blíží zima, advent, vánoce … Minulý týden jsme prožívali se zvláštním zřetelem na zemřelé, mnozí navštěvovali hřbitovy, hroby svých příbuzných či přátel, mnozí se za zemřelé modlili a asi každý si položil otázku po věčnosti či pomíjivosti života.

Velikonoce | 30.4.2014

„Volejte: Sláva! a pět dní se radujte!“ Asi všichni známe tento dnes už okřídlený výrok z pohádky Lotrando a Zubejda. Panovník určuje, jak dlouho bude trvat ona radost. Ne pět! Tři dny!!! Samozřejmě, ona radost byla spojena s výhodami s tím spojenými: zřejmě se nepracovalo, bylo volno, panovník se radoval, čili se dalo očekávat, že přinejmenším těch pár dnů nebude žádné nemilé překvapení. Zkrátka poddaní měli pohov, mohli se věnovat sobě, svým rodinám.

Prezenatce | 10.2.-31.8.2014

Každý jsme se s nějakou prezentací už v životě setkali, mnozí jste už nějakou i vytvořili – s menším či větším úspěchem. Problém je už v tom, zvládnout techniku, „obřad“ jejího vytvoření, ale co teprve obsah! I sebelépe vytvořená prezentace neobsahuje-li správné informace, je-li hloupá, zdlouhavá, lacině upovídaná, začne za chvíli nudit a propadá.

Hra na schovávanou | 7.1.2014

Moji milí přátelé. Začali jsme nový kalendářní rok a pro nás křesťany datum prvního setkání v novém roce – 6. ledna – není vůbec datum obyčejné. Slavíme svátek Zjevení Páně, lidově Tří králů. Pravoslavní křesťané slaví vánoce teprve s tímto datem, pro nás, křesťany západní tímto datem svým způsobem vánoční svátky vrcholí. Může k nám tato slavnost nějak promluvit?

Adventní naděje | 5.12.-31.8.2014

Všude se to teď hemží adventními věnci, nebo vánočními ozdobami, stromky, perníčky, hvězdami, na každém kroku narazíme na punč, nebo stánek s drobnostmi nejrůznějšího druhu. A jak se blíží vánoce a my stíháme méně a méně, dostáváme se do mírné paniky. Ty tam jsou vánoce, coby svátky klidu a míru. Na to snad už rezignoval každý dospělý. Snažit se ještě snad o nějaký ten úsměv navíc, občas i doma pomoci nad hranice svého standardu, zamyslet se, co by snad mohlo nejbližším udělat radost – to snad by ještě šlo. Ale charakterizovat celou dobu jako radostnou, klidnou, pohodovou?!

Kdo je to svatý? | 1.11.-31.8.2014

Přátelé, známí i neznámí. Vstupujeme do měsíce listopadu, měsíce v katolické církvi charakterizovaného slavností všech svatých a vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. Pokusme se dnes zamyslet nad oněmi svatými, co to může pro běžného člověka, jako jsem já, znamenat. Kdo to je svatý?

Skromnost, důvěru v Boží ochranu a nezlomnost i při neúspěších | 2.10.-31.8.2014

Milí přátelé. Máme za sebou první měsíc školy. Pomalu se vše zaběhlo, vychytaly se počáteční chybičky, noví se zorientovali v terénu a život plyne víceméně pravidelným rytmem. Seznámili jste se s požadavky, které na vás tento půlrok bude klást a zřejmě jste si rozvrhli síly a úkoly, aby se nejen dobře začlo, nýbrž hlavně úspěšně směřovalo k cílům, byť zatím dílčím.

Žít každý den naplno, tam, kde mám být, a přitom směřovat k cíli, který mě převyšuje | 30.8.-31.8.2014

Milí přátelé. Chci vás pozdravit na začátku nového školního roku. Jsem nový školní spirituál a budeme se, doufám, setkávat nejenom takto virtuálně. Nicméně i tato "okénka" mohou někomu pomoci nahlédnout do světa, který bych vám všem moc rád reprezentoval a zpřístupňoval.

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena