Sociální a humanitární práce - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Sociální a humanitární práce

Povinné předměty společného základu studia

Filozofie pro sociální pracovníky

Úvod do právní teorie a praxe

Úvod do mezinárodního práva

Psychologie

Sociologie

Výpočetní technika

Anglický jazyk

Teorie a metody sociální práce

Teorie a metody mezinárodní sociální práce

Sociální politika

Posouzení situace klienta

Metody práce s veřejností

Úvod do mezinárodní pomoci a spolupráce

Management projektového cyklu v humanitární pomoci

Rozvojová spolupráce

Etika sociální práce

Etika zahraniční pomoci

Odborná praxe

Zátěžový výcvik

Psychosociální výcvik

Blok expertů

Psychologická první pomoc

Krizová intervence

Metody a techniky sociálního výzkumu

Mezinárodní sociální práce a politika konkrétních zemí

Problémy etnických a menšinových skupin

Ekonomika neziskových organizací

Křesťanské základy sociální práce

Zdravotní nauky

Diplomový seminář

Propedeutický seminář

Seminář k ročníkové práci

Povinně volitelné bloky

 

Student si volí 1 předmět.

Blok 1:

Křesťanské reálie

Úvod do duchovního života

Blok 2:

Cizí jazyk - němčina, francouzština, španělština, ruština

Blok 3:

Spiritualita současných mimokřesťanských náboženství

Občanská společnost

Sociální práce a pastorace

Kulturní antropologie

Blok 4:

Psychologie náboženství

Etnické a náboženské konflikty

Ekumenický a mezináboženský dialog

Psychologická první pomoc

Volitelné předměty

Etická výchova

Politické a sociální důsledky společenské nesnášenlivosti

Kasuistický seminář

Sociální práce s pachateli a oběťmi trestných činů v kontextu výkonu alternativních trestů

Základy geografických informačních systémů a tvorby map

Cultural sensitivity and intercultural competencies

 

Pro podrobné informace o obsahu předmětů nahlédněte do schválených pedagogických dokumentů.

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena