Studium - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Studium

Charitativní, sociální i humanitární práce je o pomoci lidem v nouzi, lidem, kteří se ocitli na okraji společnosti, těm, kteří se o sebe neumí postarat sami.

Naši studenti získávají v průběhu tříletého studia teoretické vědomosti a praktické dovednosti, aby dokázali pomáhat nejrůznějším cílovým skupinám, mezi něž patří: senioři, lidé bez domova, vězni, závislí, lidé s postižením, cizinci, uprchlíci, příslušníci romské menšiny, ale také nezaměstnaní, osamělé matky s dětmi, týrané ženy i muži, a pod.

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena