Poradenské služby - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Poradenské služby

Studentům Caritas VOŠ sociální nabízíme tyto poradenské a podpůrné služby:

Studentům poskytují podporu, a to nejen ve studijních záležitostech, také skupinoví konzultanti:

Sociální práce / Charitativní a sociální práce denní forma studia Sociální práce / Charitativní a sociální práce denní forma studia kombinovaná forma studia Sociální a humanitární práce
1.AB - Miroslava Petřeková
miroslava.petrekova@caritas-vos.cz
K1 - Vlastimil Vohánka
vlastimil.vohanka@caritas-vos.cz
1.C - Jan Říkovský
jan.rikovsky@caritas-vos.cz
2.AB - Petra Chovancová
petra.chovancova@caritas-vos.cz
K2 - Hedvika Dudová
hedvika.dudova@caritas-vos.cz
2.C - Eva Kubíčková
eva.kubickova@caritas-vos.cz
3.A - Lenka Tkadlčíková
lenka.tkadlcikova@caritas-vos.cz 3.B - Hana Štěpánková
hana.stepankova@caritas-vos.cz
K3 - Jana Synková
jana.synkova@caritas-vos.cz
3.C - Miloslava Šotolová
miloslava.sotolova@caritas-vos.cz

Zcela anonymně se pak mohou studenti na školu obracet se svými podněty, dotazy, připomínkami a vzkazy prostřednictvím Schránky důvěry.

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena