Poradenské služby - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Poradenské služby

Studentům CARITAS - VOŠs Olomouc nabízíme tyto poradenské a podpůrné služby:

Studentům poskytují podporu, a to nejen ve studijních záležitostech, také skupinoví konzultanti:

Sociální práce / Charitativní a sociální práce

denní forma studia

Sociální práce / Charitativní a sociální práce denní forma studia

kombinovaná forma studia

Sociální a humanitární práce
1.AB - Petra Chovancová
petra.chovancova@caritas-vos.cz
K1 - Hedvika Dudová
hedvika.dudova@caritas-vos.cz
1.C - Eva Kubíčková
eva.kubickova@caritas-vos.cz

2.A - Lenka Tkadlčíková
lenka.tkadlcikova@caritas-vos.cz

2.B - Hana Štěpánková
hana.stepankova@caritas-vos.cz

K2 - Jana Synková
jana.synkova@caritas-vos.cz
2.C - Miloslava Šotolová
miloslava.sotolova@caritas-vos.cz

3.A - Miroslava Petřeková
miroslava.petrekova@caritas-vos.cz

3.B - Jan Vančura
jan.vancura@caritas-vos.cz

K3 - Ester Danihelková
ester.danihelkova@caritas-vos.cz
3.C - Jan Říkovský
jan.rikovsky@caritas-vos.cz

Zcela anonymně se pak mohou studenti na školu obracet se svými podněty, dotazy, připomínkami a vzkazy prostřednictvím Schránky důvěry.


Individuální podpora studentům v době koronavirové pandemie

V současné době nabízíme studentům školy individuální podporu - duchovního, psychologického, supervizního či terapeutického rázu.

Jméno Forma podpory Prostředek Čas Kontakt
O. Hyacint Duchovní podpora Telefonicky, WhatsApp, Messenger, Zoom Dle domluvy gotsalk@seznam.cz, 731 272 856
PhDr. Jan Vančura, Ph.D. Konzultace se školním psychologem Zoom Dle domluvy Jan.Vancura@caritas-vos.cz
Mgr. Zuzana Skoupilová Supervize Zoom, Facetime, popř. dle individuální domluvy Dle domluvy zuzana.skoupilova@caritas-vos.cz, 776 334 044
Mgr. Hana Štěpánková Individuální či skupinové supervize Skype Dle domluvy hana.stepankova@caritas-vos.cz
Mgr. Lenka Tkadlčíková Terapeutická konzultace v rámci Terapie zaměřené na řešení Messenger Dle domluvy lenka.tkadlcikova@caritas-vos.cz

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena