Poradenské služby - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Poradenské služby

Studentům Caritas VOŠ sociální nabízíme tyto poradenské a podpůrné služby:

Studentům poskytují podporu, a to nejen ve studijních záležitostech, také skupinoví konzultanti.

Sociální práce

denní forma studia

Sociální práce

kombinovaná forma studia

Sociální a humanitární práce

denní forma studia

1.AB - Lenka Tkadlčíková
lenka.tkadlcikova@caritas-vos.cz
K1 - Hana Štěpánková
hana.stepankova@caritas-vos.cz

1.C - Miloslava Šotolová
miloslava.sotolova@caritas-vos.cz

2.AB - Miroslava Petřeková
miroslava.petrekova@caritas-vos.cz
K2 - Vlastimil Vohánka
vlastimil.vohanka@caritas-vos.cz

2.C - Jan Říkovský
jan.rikovsky@caritas-vos.cz

3.AB - Petra Chovancová
petra.chovancova@caritas-vos.cz
K3 - Hedvika Dudová
hedvika.dudova@caritas-vos.cz

3.C - Eva Kubíčková
eva.kubickova@caritas-vos.cz

aktualizace pro školní rok 2022/2023

Zcela anonymně se pak mohou studenti na školu obracet se svými podněty, dotazy, připomínkami a vzkazy prostřednictvím Schránky důvěry.

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena