Rozcestník pomoci - Ukrajina - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Rozcestník pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

OLOMOUCKÝ KRAJ - KOORDINACE POMOCI

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU)

KACPU je umístěno na adrese: 1.máje 803/1, Olomouc (Hanácká kasárna) - od 30. 3. je otevřeno pouze od 7:00 do 19:00.

Zajišťuje 2 krizové telefonní nonstop linky: +420 771 235 570, +420 771 235 571. Poskytují informace důležité k vyřízení víz, registraci, adresy ubytování atd.

Pokud se chcete zapojit do pomoci uprchlíkům nebo válkou zmítané Ukrajině, můžete se ozvat e-mailem na pomoc@olkraj.cz.

Více informací o konkrétní pomoci ukrajinským uprchlíkům naleznete na webových stránkách Olomouckého kraje www.krajpomaha.cz.

Univerzita Palackého

Univerzita Palackého je zapojena do KACPU a zároveň shromažďuje všechny důležité informace k možnostem pomoci na webu www.upol.cz/ukrajina/.

Pokud se chcete zapojit do pomoci ukrajinským studentům a zaměstnancům UP – například s tlumočením a překlady, psychologickou či právní podporou – vyplňte online formulář UP pro dobrovolníky, případně se obraťte na e-mail dobrovolnictvi.ukrajina@upol.cz.

Univerzita Palackého v Olomouci také poskytuje mimořádné sociální stipendium studentům, kteří se vinou ukrajinské krize dostali do tíživé životní situace.

Studenti a absolventi polonistiky (katedry slavistiky FF UP) v posledních dnech přeložili a připravili Příručku pro hostitele uprchlíků z Ukrajiny (.pdf), která je volně k šíření.

Filozofická fakulta UP nabízí pomoc v krizi spojené s válkou na Ukrajině. Přednostně se zaměřuje na vzdělávací (kurzy češtiny, angličtiny, němčiny), kulturní a sociální program určený uprchlíkům, ale také na mezikulturní komunikaci a odstranění vzájemných jazykových bariér.

Právnická fakulta nabízí odbornou pomoc uprchlíkům z Ukrajiny a otevřela pro ně online právní poradnu. Zájemci mohou psát dotazy na speciální e-mailovou adresu legal.help@upol.cz. Bezplatně radit a pomáhat budou dobrovolníci z řad studentů.

Pedagogická fakulta nabízí didaktický materiál s názvem Pokreslený sešit. Je k dispozici v české i ukrajinské variantě online, v přípravě je i jeho tištěná podoba. Lze do něj kreslit nebo psát o radostech nebo obavách, o tom, co máme rádi, a co nám třeba dělá starost. Náměty vedou děti k tomu, aby se zajímaly o svět okolo a aby vyjadřovaly své emoce.
Ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání pomáhá fakulta také s péčí o ukrajinské děti. Nově pro tyto děti organizuje odpolední kroužky, které mají za cíl zlepšit adaptaci těchto dětí na nové prostředí.

Knihovna UP půjčuje dětem i dospělým prchajícím před válkou knihy z "ukrajinské knihovny" (kromě jazykových učebnic najdou zájemci v ukrajinské knihovně také nejrůznější beletrii). Půjčování probíhá u hlavního výpůjčního pultu ve Zbrojnici na jméno zájemce, je tedy potřeba mít s sebou platný doklad (cestovní pas nebo občanský průkaz).

Yarmarok Myru: Databáze organizací, které nabízejí volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi z Ukrajiny vznikla ve spolupráci Nadačního fondu UP na webu Pevnosti poznání.

Arcidiecézní charita Olomouc

Koordinátorem materiální pomoci je Vít Forbelský, tel.: 737 342 043, e-mail: material.ua@acho.charita.cz

Koordinátorem nabídek ubytování je Václav Keprt, tel.: 739 526 250, e-mail: ubytovani.ua@acho.charita.cz

Koordinátorka pro dobrovolníky: Kateřina Biolková, tel: 739 526 244, email: dobrovolnik.ua@acho.charita.cz

Poradenství uprchlíkům a pomáhajícím osobám, včetně duchovní a psychologické podpory - koordinátorkou je Radka Pospíšilová, tel.: 734 761 856, e-mail: poradenstvi.ua@acho.charita.cz / spirit.ua@acho.charita.cz

Jakou další pomoc pro uprchlíky i ty, kteří jim pomáhají, nabízí Arcidiecézní charita Olomouc, najdete na jejím webu.

Charita Olomouc

Pokud se chcete zapojit do pomoci nebo víte o někom, kdo potřebuje pomoc, kontaktujte Charitu Olomouc na tel.: +420 703 136 226, případně e-mailu ukrajina@olomouc.charita.cz.

Charita Olomouc se aktuálně obrací na veřejnost také s prosbou o pomoc s ubytováním ukrajinských uprchlíků a vyhlašuje sbírku léků na pomoc lidem přímo na Ukrajině.

Další organizace posyktující pomoc uprchlíkům

UKR vlajka

Jak můžeme lidem na Ukrajině pomoci?

Rozcestník, který poskytuje informace pro občany Ukrajiny (web Ministerstva vnitra ČR) a odkazy na platformy, které sdružují nabídku pomoci (Pomáhej Ukrajině a Stojíme za Ukrajinou), a kontakty na krajská asistenční centra pomoci Ukrajině.

CENTRÁLNÍ PLATFORMY POMOCI

Neziskové organizace pracující s migranty v ČR se spojily a toto je centrální místo, kde můžete nabídnout svou pomoc. Některé nabídky budou přímo zveřejněny a mohou na ně reagovat ti, kdo pomoc potřebují. Ostatní nabídky budou zpracovány kolegy z místních neziskových organizací nebo obcí. Kolegové se vám ozvou a domluvíte se na konkrétní spolupráci.

Za platformou stojí skupina dobrovolníků a aktivistů napříč organizacemi, platforma shromažďuje informace o finančních sbírkách, materiálové pomoci, ubytování, dopravě, právní i psychologické pomoci atd.

Mapa vznikla za účelem zefektivnění logistiky a komunikace mezi nabízejícími pomoc a poptávajícími.

Finanční pomoc

V tuto chvíli jde zejména o finanční pomoc prostřednictvím ověřených organizací:

Pozor: Analytici Eset zachytili první podvodné výzvy k dobročinným finančním darům ve prospěch lidí postižených válečným konfliktem na Ukrajině.

pomoc s ubytováním

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra zřídila e-mail ubytovaniukrajina@suz.cz, kam můžete posílat konkrétní nabídky ubytování, především nabídky ubytování hromadného typu.

Nabídnout pokoj nebo byt můžete také prostřednictvím webové stránky projektu Uprchlíci vítejte funguje pod záštitou Sdružení pro integraci a migraci.

Pokud máte volnou ubytovací kapacitu v rámci Moravskoslezského kraje, máte volnou přepravní kapacitu pro transport lidí prchajících z Ukrajiny nebo chcete nabídnout dobrovolnické služby (tlumočení a překlady z/do ukrajinštiny, psychologickou pomoc, doprovod na úřady), kontaktujte Diecézní charitu ostravsko-opavskou.

Můžete nabídnout nouzové ubytování v Brně a okolí? Zaregistrujte se do Centrální databáze.

Pomoc s dopravou

Spolek Pomáháme lidem na útěku mapuje a propojuje lidi, kteří jedou na hranice a zpět a mají místa v autech, s lidmi, kteří potřebují pomoc s dopravou. Svou nabídku můžete zapsat do online formuláře.

Sdílení informací

Pomoci můžete i sdílením důležitých informací.

 • Umapaaplikace v českém, anglickém a ukrajinském jazyce, ukáže školky a školy přijímající ukrajinské děti, klíčové úřady, ukrajinsky mluvící lékaře nebo překladatele, ale třeba i poradny a centra právní, materiální a psychologické pomoci, nebo místa, kde se uprchlíci v regionech setkávají;

Psychologická a psychiatrická pomoc

 • Národní ústav duševního zdraví nabízí psychiatrickou a psychologickou pomoc lidem z Ukrajiny a jejich rodinným příslušníkům. Přednostně a bez předchozího doporučení;
 • Adresář psychologické pomoci v ČR - pro občany, kteří prožívají zátěž v souvislosti s válkou na Ukrajině, jsou k dispozici také linky důvěry, krizové linky a online pomoc;
 • Adresář psychologů se zkušenostmi s krizovou intervencí a psychoterapeutů - dobrovolníků - aktuálně jsou dobrovolníci schopni poskytnout psychoterapeutickou pomoc v češtině, angličtině, ruštině, ukrajinštině, rumunštině, francouzštině, němčině, norštině a srbštině;
 • Terapie.cz nabízí bezplatnou psychologickou pomoc lidem v ČR, kteří mají příbuzné na Ukrajině, Ukrajincům v ČR i mimo ČR (v rámci online terapií), dobrovolníkům, kteří v aktuální situaci zajišťují humanitární pomoc - tuto službu můžete podpořit finančně;
 • Jak Dál? z.s. nabízí podporu svých psychologů všem, koho se aktuální situace na Ukrajině dotýká;
 • Terapeutická linka Sluchátko nabízí až 6 terapií zdarma po telefonu pro cizince zasažené válkou na Ukrajině (včetně pracovníků a dobrovolníků, kteří pomáhají v přímé linii), každou středu od 9:00 do 18:00 v angličtině;
 • Tým interventů v Olomouckém kraji, kteří pomáhají překonat traumatickou událost - v případě, že byste o někom věděli, ozvěte se na email assyst.olomouc@gmail.com

Vzdělávání a speciální pedagogická pomoc

 • Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MUNI nabízí rodinám, které přijíždějí s dětmi se zdravotním postižením pomoc se zprostředkováním adekvátní speciálně pedagogické péče nebo kompenzačních pomůcek;
 • Velvyslanectví Ukrajiny ve spolupráci s Nadačním fondem Děti Ukrajiny spustily web www.detiukrajiny.cz, kde mohou uprchlíci registrovat děti ke vzdělávání. Projekt počítá s tím, že vzniknou ukrajinské jednotřídky pro děti uprchlíků.
 • Portál MŠMT nabízí potřebné informace pro školy i veřejnost, včetně metodik a kontaktů, informací k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka či doporučení při ubytovávání uprchlíků ve školních budovách;
 • Portál Národního pedagogického institutu ČR nabízí přehledně na jednom místě metodiky, vzdělávací materiály, webináře pro pedagogy i orientaci v naléhavých situacích;
 • Study in the Czech republic. Možnosti studia v České republice. Kontakt: ukrajina@dzs.cz;
 • Česká centra (CC) otevírají online INTEGRAČNÍ KURZY ČEŠTINY zdarma. Kurzisté si osvojí základní komunikační dovednosti češtiny, které jsou potřeba pro rychlou integraci do české společnosti. Kurzy jsou určeny pro úplné začátečníky s možností navazujících kurzů. Zájemci se mohou hlásit přes online formulář na webových stránkách ČC Kyjev;

Církevní společenství

Právní pomoc a bezpečnost

 • Právní pomoc pro občany Ukrajiny (CZ/UKR) - přehledný portál s informacemi pro ukrajinské občany před a po příjezdu do ČR, kontakt na nonstop infolinku;
 • In IUSTITIA nabízí služby právního a sociálního poradenství všem obětem předsudečného násilí, tedy Rusům, Ukrajincům a ruskojazyčně mluvícím lidem, stejně jako komukoliv dalšímu, kdo byl napaden pro svou jinakost;
 • Policie ČR připravila pro občany Ukrajiny sadu preventivních materiálů s informacemi o možných rizicích (UKR) v souvislosti s tím, že se začínají objevovat první případy zneužití situace na Ukrajině různými podvodníky;

Práce a zdraví

 • Souhrnný rozcestník s informacemi z MPSV ČR: informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině (CZ/UKR);
 • Tržiště pracovních příležitostí pro zaměstnance z Ukrajiny. Ministerstvo průmyslu a obchodu a CzechInvest spustily platformu Jobs4UA.cz, která má zprostředkovávat práci mezi státem prověřenými zaměstnavateli a lidmi hledajícími práci;
 • Podnikatel.cz zveřejnil na svém webu praktické informace týkající se práva zaměstnanců, jak podnikat v ČR, kde hledat práci, ad. v ukrajinštině;
 • Platforma workania.eu zveřejňuje nabídky práce v ČR, na Slovensku a v Polsku v ukrajinštině;
 • Rozcestník Lékaři pro Ukrajinu shromažďuje kontakty na praktické lékaře pro dospělé, pro děti a dorost i další odbornosti, kteří začali nabízet bezplatnou péči pro ukrajinské občany ve svých ordinacích; web bude fungovat jako jakási první pomoc a rozcestník kontaktů do doby, než bude pro většinu uprchlíku dostupné např. vízum o strpění, a tedy i hrazená zdravotní péče v ČR v plném rozsahu;

Kultura a volný čas

Letní aktivity pro rodiny s dětmi

 • Skautské oddíly nabízejí místa pro ukrajinské děti na pobytových táborech v přírodě pro české děti. Pro více informací se obraťte na lokální skautský oddíl nebo na Hanu Molnarovou na e-mailu koordinace.ua@ssp-ol.cz nebo na čísle +420 771 258 865
 • YMCA Olomouc chystá Letní příměstský tábor pro ukrajinské děti. Pro více informací kontaktujte Moniku Tichou, tel. 731138302.
 • Mnoho ukrajinských komunit se snaží na náročnou situaci, která rodiče o prázdninách čeká připravit. Pomáhají si navzájem, například s hlídáním dětí nebo s pořádáním kulturních akcí pro ukrajinskou i českou veřejnost. Známe cesty, jak je podpořit. Kdybyste o takových aktivních lidech věděli, dejte nám, prosím, vědět na e-mail koordinace.ua@ssp-ol.cz nebo na čísle +420 771 258 865

Finanční podpora v oblasti letní aktivit

Nadace VIA vypsala dvě výzvy na začlenění ukrajinských občanů v ČR:

 • "Z Ukrajiny mezi náspro začlenění nových sousedů, na výuku češtiny místními dobrovolníky, sousedských setkání a dalších aktivit, např.  pro děti. Výzva je určena obcím do tří tisíc obyvatel, neformálním skupinám, spolkům a dalším organizacím. Lze žádat o 50 000 Kč, i opakovaně. Výzva je průběžná.
 • "Místo, kde žijeme" na podporu komunit a zapojování sousedů z Ukrajiny. Součástí mohou být lokální jazykové kurzy a aktivity pro české i ukrajinské rodiny. Žádost mohou podat organizace podporující komunitní život (školy, knihovny, příspěvkové organizace obce, farní charity, neziskové organizace apod.) i neformální skupiny (min. 3 lidi). Max. výše grantu na sousedské aktivity: 100 000 Kč a malého grantu: 20 000 Kč. Výzva je průběžná.
 • Na financování letních táborů ukrajinským dětem nebo na příležitosti setkávání ukrajinských a českých rodin lze využít charitativní crowdfundingovou sbírku Léto pro všechny od nadace Znesnáze21. Sbírku může fyzická osoba, podnikající fyzická osoba či právnická osoba. Na výslednou částku se skládá široká veřejnost, nadace pomáhá s propagací sbírky. Maximální částka není stanovena.
 • Příspěvek na letní tábory nabízí Česká průmyslová zdravotní pojišťovna svým pojištěncům jako součást Preventivních programů pro děti od 3 do 17 let (včetně). Vztahuje se i na příměstské tábory. Příspěvek se vyplácí zpětně, a to v maximální výši 1.500, -

Granty na pomoc

 • Svět neziskovek odemkl Grantový diář a zpřístupnil mimořádné grantové příležitosti na pomoc Ukrajině i nepředplatitelům;
 • Visegrad 4 UkraineMimořádná grantová výzva Mezinárodního visegrádského fondu (IVF). Mezi oblastmi možné podpory jsou např. volnočasové aktivity pro dospělé a děti (včetně kulturních aktivit a akcí);
 • Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje mimořádné kolo předkládání grantových žádostí pro vybrané akce v programech Erasmus+ mládež a Evropský sbor solidarity. Cílem programu je finanční podpora projektů reagujících na aktuální situaci na Ukrajině. Žádat mohou neziskové organizace, školy i neformální skupiny. Deadline 4. května;


Kontakty, odkazy na důležité informace a informace k možnostem, jak se zapojit do pomoci, průběžně doplňujeme.

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena