Výsledky přijímacího řízení - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny v sekci Výsledky přijímacího řízení. V elektronické přihlášce budou zapsány až od 10. 6. 2022.

3 nejdůležitější kroky:

1. Byli jste u přijímacího pohovoru, ale nedoložili jste k přihlášce ověřenou kopii maturitního vysvědčení?

Doručte ji bezodkladně na adresu školy (nám. Republiky 3, Olomouc), a to nejpozději do 23. června 2022.

2. Byli jste přijati a chcete nastoupit ke studiu?

Zaplaťte školné za 1. studijní období, tj. 2000 Kč, a to nejpozději do 23. června 2022.

3. Byli jste přijati, ale rozhodli jste se nenastoupit ke studiu?

Napište nám tuto informaci co nejdříve na e-mail studijni@caritas-vos.cz.

 

Výsledky přijímacího řízení

Jak máte nyní postupovat?

Jste navrženi k přijetí ke studiu na CARITAS?

Po doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení (nejpozději do 23. 6. 2022) jste přijati ke studiu a platí pro vás následující informace.

Jste přijati ke studiu na CARITAS?

Gratulujeme vám! Teď je potřeba udělat ještě jeden krok: zaplatit školné za 1. studijní období, tj. 2000 Kč, a to nejpozději do 23. června 2022 (tento termín je stanoven vyhláškou č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělání).

Všechny informací k platbě školného najdete na našem webu v sekci Školné.

Rozhodnutí o přijetí škola poštou neposílá.

Kdy Vám začíná studium?

Harmonogram školního roku 2022/2023 už nyní najdete na webu školy. Podrobné informace k zápisu a k zahájení výuky najdete v 2. polovině srpna 2022 na webu školy.

  • Jste přijati do denní formy studia?

Zahájení školního roku a zápis pro denní formu studia je 5. září 2022, výuka podle rozvrhu bude zahájena hned 6. září 2022.

Pokud jste byli také přijati do souběžného bakalářského studia na CMTF UP v Olomouci, čeká vás ještě druhý zápis a imatrikulace na fakultě 9. září 2022, (pro více informací sleduje web CMTF UPOL). Pozor: Ke studiu na CMTF UP budou zapsáni jen studenti, kteří se před tím zapsali ke studiu na Caritas VOŠ sociální.

  • Jste přijati do kombinované (dálkové) formy studia?

Zahájení školního roku a zápis pro kombinovanou formu studia je 9. září 2022.

Pokud jste byli také přijati do souběžného bakalářského studia na CMTF UP v Olomouci, čeká vás ještě druhý zápis a imatrikulace na fakultě 10. září 2022 (pro více informací sleduje web CMTF UPOL). Pozor: Ke studiu na CMTF UP budou zapsáni jen studenti, kteří se před tím zapsali ke studiu na Caritas VOŠ sociální.

  • Máte zájem o ubytování na koleji CARITAS?

Do ubytovacího řízení jste byli zařazeni, pokud jste o ubytování projevili zájem v elektronické přihlášce. Výsledky najdete koncem června 2022 na webu školy.

Ubytování pro studenty kombinované formy studia škola nezajišťuje.

Rozhodli jste se ke studiu na CARITAS nenastoupit?

Pokud se přece jen rozhodnete na naši školu nenastoupit, napište nám tuto informaci co nejdříve na e-mail studijni@caritas-vos.cz.

Pozor: V případě, že jste ještě nedoložili ověřenou kopii maturitního vysvědčení, je pro administrativní uzavření vaší přihlášky ze zákona nutné, abyste ji doložili i přes to, že jste se rozhodli nenastoupit. Děkujeme za pochopení.

Jste nepřijati ke studiu na CARITAS?

Rozhodnutí o nepřijetí vám zašleme poštou na adresu vašeho trvalého bydliště. Přejeme vám hodně zdaru na vaší další životní cestě.

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena