Výsledky přijímacího řízení - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 - 2. kolo

  • Sociální práce - denní forma studia (.pdf)
  • Sociální práce - kombinovaná (dálková) forma studia (.pdf)
  • Sociální a humanitární práce (.pdf)

 

Jak máte nyní postupovat?

Jste přijati ke studiu na CARITAS?

Gratulujeme vám! Teď je potřeba udělat ještě jeden krok: zaplatit školné za 1. studijní období, tj. 2000 Kč, a to nejpozději do 15. září 2023 (tento termín je stanoven vyhláškou č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělání).

Všechny informace k platbě školného najdete na našem webu v sekci Školné.

Rozhodnutí o přijetí škola poštou neposílá. Harmonogram školního roku 2023/2024 už nyní najdete na webu školy.

  • Jste přijati do denní formy studia?

Zahájení školního roku a zápis pro denní formu studia je 4. září 2023, denní výuka bude probíhat už od 5. září 2023.

  • Jste přijati do kombinované (dálkové) formy studia?

Zahájení školního roku a zápis pro kombinovanou formu studia je 15. září 2023.

  • Máte zájem o ubytování na koleji CARITAS?

Do ubytovacího řízení jste byli zařazeni, pokud jste o ubytování projevili zájem v elektronické přihlášce. Výsledky najdete během pátku 1. září 2023 na webu školy.

Ubytování pro studenty kombinované formy studia škola nezajišťuje.

  • Podali jste si přihlášku k souběžnému bakalářskému studiu na CMTF UP?

Informaci o přijetí na CMTF najdete v elektronické přihlášce na CMTF UP zhruba za 10 dnů od zveřejnění výsledků na CARITAS.

Pokud jste byli navrženi na přijetí do souběžného bakalářského studia na CMTF UP v Olomouci, čeká vás ještě druhý zápis a imatrikulace na fakultě:

>> denní forma studia – 8. září 2023
>> kombinovaná (dálková) forma studia – 16. září 2023

Pro více informací sleduje web CMTF UPOLPozor: Ke studiu na CMTF UP budou zapsáni jen studenti, kteří se před tím zapsali ke studiu na Caritas VOŠ sociální.

Jste nepřijati ke studiu na CARITAS?

Rozhodnutí o nepřijetí vám zašleme poštou na adresu vašeho trvalého bydliště. Přejeme vám hodně zdaru na vaší další životní cestě.

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena