Výsledky přijímacího řízení - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny. Najdete je v přílohách na konci článku a jsou už zapsány také v elektronické přihlášce.

 

Jak máte nyní postupovat?

  • Jste navrženi k přijetí ke studiu CARITAS?

To znamená, že vám chybí některá z povinných příloh (lékařské potvrzení nebo ověřená kopie maturitního vysvědčení). Abyste mohli být přijati, doložte bezodkladně chybějící přílohu. Nejzazší termín pro doložení je 30. června 2021.

Po doložení povinných příloh jste přijati ke studiu a platí pro vás následující informace.

  • Jste přijati ke studiu na CARITAS?

Gratulujeme vám! Teď je potřeba udělat ještě jeden krok: zaplatit školné za 1. studijní období, tj. 2000 Kč, a to nejpozději do 22. června 2021.

Všechny informací k platbě školného najdete na našem webu v sekci Školné.

Rozhodnutí o přijetí škola poštou neposílá.

Kdy vám začíná studium?

Harmonogram školního roku 2021/2022 už nyní najdete na webu školy.

  • Jste přijati do denní formy studia?

Zahájení školního roku a zápis pro denní formu studia je 1. září 2021, výuka podle rozvrhu bude zahájena hned 2. září 2021.

Pokud jste byli také přijati do souběžného bakalářského studia na CMTF UP v Olomouci, čeká vás ještě druhý zápis a imatrikulace na fakultě 3. září 2021, (pro více informací sleduje web CMTF UPOL). Pozor: Ke studiu na CMTF UP budou zapsáni jen studenti, kteří se před tím zapsali ke studiu na Caritas VOŠ sociální.

  • Jste přijati do kombinované (dálkové) formy studia?

Zahájení školního roku a zápis pro kombinovanou formu studia je 10. září 2021.

Pokud jste byli také přijati do souběžného bakalářského studia na CMTF UP v Olomouci, čeká vás ještě druhý zápis a imatrikulace na fakultě 11. září 2021 (pro více informací sleduje web CMTF UPOL). Pozor: Ke studiu na CMTF UP budou zapsáni jen studenti, kteří se před tím zapsali ke studiu na Caritas VOŠ sociální.

Podrobné informace k zápisu a k zahájení výuky najdete v 2. polovině srpna 2021 na webu školy.

  • Máte zájem o ubytování na koleji CARITAS?

Do ubytovacího řízení jste byli zařazeni, pokud jste o ubytování projevili zájem v elektronické přihlášce. Výsledky najdete v 2. polovině června 2021 na webu školy. Aktualizace: z organizačních důvodů budou výsledky ubytovacího řízení zveřejněny až 1. července 2021. Děkujeme za pochopení.

Ubytování pro studenty kombinované formy studia škola nezajišťuje.

  • Rozhodli jste se ke studiu na CARITAS nenastoupit?

Pokud se přece jen rozhodnete na naši školu nenastoupit, napište nám tuto informaci co nejdříve na e-mail studijni@caritas-vos.cz. Uvolněné místo můžeme nabídnout dalšímu uchazeči.

Pozor: V případě, že jste ještě nedoložili ověřenou kopii maturitního vysvědčení, je pro administrativní uzavření vaší přihlášky ze zákona nutné, abyste ji doložili i přes to, že jste se rozhodli nenastoupit. Děkujeme za pochopení.

  • Jste nepřijati ke studiu na CARITAS?

Rozhodnutí o nepřijetí vám zašleme poštou na adresu vašeho trvalého bydliště. Přejeme vám hodně zdaru na vaší další životní cestě.

 

Výsledky přijímacího řízení najdete v přílohách.

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena