Výsledky přijímacího řízení - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 - 2. kolo

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro byly zveřejněny níže.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - 2. kolo

JAK MÁTE nyní POSTUPOVAT

  • Jste navrženi k přijetí ke studiu na CARITAS?

Po opravné maturitě v září nás, prosím, bezodkladně kontaktujte na e-mailu studijni@caritas-vos.cz.

  • Jste přijati ke studiu na CARITAS?

Gratulujeme vám! Pokud jste přijati do DENNÍ formy studia, nejpozději do 1. září 2022 (do půlnoci) nás informujte na tomto odkazuzda ke studiu nastoupíte/nenastoupíte.

Dále je potřeba udělat ještě jeden krok: zaplatit školné za 1. studijní období, tj. 2000 Kč, a to nejpozději do 16. září 2022.

Všechny informace k platbě školného najdete na našem webu v sekci Školné.

Rozhodnutí o přijetí škola poštou neposílá.

  • Jste přijati do DENNÍ formy studia?

Zahájení školního roku a zápis pro denní formu studia je 5. září 2022.

Podrobné informace k k zahájení školního roku, k zápisu i zahájení výuky najdete v aktualitách na webu.

Harmonogram školního roku 2022/2023 najdete na webu školy.

  • Jste přijati do KOMBINOVANÉ (dálkové) formy studia?

Zahájení školního roku a zápis pro kombinovanou (dálkovou) formu studia je v pátek 9. září 2022.

Podrobné informace k zahájení školního roku, k zápisu i zahájení výuky kombInované (dálkové) formy najdete v aktualitách na webu.

Harmonogram školního roku 2022/2023 najdete na webu školy.

  • Máte zájem o ubytování na koleji CARITAS?

Do ubytovacího řízení jste byli zařazeni, pokud jste o ubytování projevili zájem v elektronické přihlášce. Výsledky byly zveřejněny na webu školy.

Ubytování pro studenty kombinované formy studia škola nezajišťuje.

  • Jste nepřijati ke studiu na CARITAS?

Rozhodnutí o nepřijetí vám zašleme poštou na adresu vašeho trvalého bydliště. Přejeme vám hodně zdaru na vaší další životní cestě.

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena