Často kladené dotazy - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Často kladené dotazy

Souběžné studium

 • Mohu studovat jen na Caritas VOŠ sociální (bez souběžného bakalářského programu)?

Ano, studium trvá 3 roky, absolvent získá titul DiS. Uchazeči o studium podají přihlášku pouze na vyšší odbornou školu. 

 • Mohu studovat jen bakalářský studijní program na Cyrilometodějské teologické fakultě (CMTF) UP v Olomouci bez studia na Caritas VOŠ sociální?

Ne, studenti musí po celou dobu studovat souběžně na obou školách (musí podat přihlášku na obě školy).

 • Stačí pro přihlášení k bakalářskému programu zakliknout v elektronické přihlášce na Caritas VOŠ sociální volbu "Souběžné bakalářské studium na CMTF – ANO"?

Ne, pozor – toto je jeden z nejčastějších omylů!

Uchazeči musí pro bakalářské studium založit přihlášku i na webu Univerzity Palackého.

 • Mohu se k souběžnému bakalářskému studiu na CMTF dohlásit i v průběhu studia na vyšší odborné škole?

Ne, souběžné studium je určeno pouze pro studenty, kteří se přihlásí k řádnému přijímacímu řízení do prvního ročníku.

 • Mohu se k souběžnému bakalářskému studiu na CMTF přihlásit, pokud jsem studentem (absolventem) jiné vyšší odborné školy se zaměřením na sociální práci?

Ne, souběžné bakalářské studium je určeno pouze pro studenty Caritas VOŠ sociální.

 • Liší se u souběžného studia názvy programů na Caritas VOŠ sociální a CMTF?

Ano, částečně se liší:

Caritas VOŠ sociální

Obor vzdělání – Sociální práce a sociální pedagogika 75-32-N/..

Vzdělávací program – Sociální práce 75-32-N/01

Vzdělávací program – Sociální a humanitární práce 75-32-N/03

CMTF

Studijní program – Sociální práce

Studijní program – Mezinárodní sociální a humanitární práce (na Caritas VOŠ sociální pod názvem Sociální a humanitární práce)

ilustrace - studentky studuji

Přihlášky a přijímací řízení

 • Pokud se hlásím na Caritas VOŠ sociální i na bakalářský studijní program na Cyrilometodějské teologické fakultě, musím si podat přihlášku na obě školy, nebo si tuto informaci mezi sebou školy předají?

Zájemci o bakalářské studium musí podat přihlášku na obě školy (jde o dvě různé elektronické přihlášky).

 • Pokud se hlásím i k bakalářskému studiu na Cyrilometodějskou teologickou fakultu, musím zaplatit dva poplatky za přijímací řízení?

Ne, uchazeč o bakalářské studium hradí poplatek za přijímací řízení podle pokynů z vysokoškolské elektronické přihlášky na účet Univerizity Palackého v Olomouci. Na vyšší odborné škole další poplatek neplatí.

 • Stačí podat přihlášku na vyšší odbornou školu pouze elektronicky nebo musím přihlášku vytisknout a doručit do školy?

Přihlášku je potřeba vytisknout a podepsanou doručit na adresu CARITAS – VOŠs Olomouc, nám. Republiky 3, Olomouc. Pouze elektronické přihlášky nebudou zařazeny do přijímacího řízení.

 • Kde najdu tiskovou verzi přihlášky ke studiu na vyšší odborné škole?

Verze pro tisk se zobrazí uchazeči po vyplnění elektronické přihlášky v šedé liště: Stav přihlášky: Přihláška podaná | Tisk přihlášky.

 • Stačí podepsanou přihlášku naskenovat do e-mailu?

Scan nestačí, přihlášku je potřeba zaslat poštou, přinést osobně na sekretariát nebo vhodit do schránky na vratech budovy školy na adrese nám. Republiky 3 (přístupná z ulice).

 • Hlásil/a jsem se na tuto školu již v minulosti, musím dokládat znovu povinné přílohy nebo stačí jen založit novou přihlášku pro aktuální školní rok?

I v tomto případě musí uchazeč doložit všechny přílohy znovu, není v časových možnostech studijního oddělení dohledávat a kopírovat přílohy z dřívějších let.

 • Musím doložit lékařské potvrzení?

Uchazeč musí prokázat způsobilost ke studiu stanovené nařízením vlády č. 211/2010 Sb. Potvrzení je platné pouze s textem, který je součástí formulářů pro povinné přílohy. Bez této formulace nebude lékařské potvrzení uznáno a uchazeč nemůže být přijat ke studiu. Formulář najdete v elektronické přihlášce: Sekce Studium, zkoušky a dokumenty/TISK POVINNÝCH PŘÍLOH.

 • Kde najdu formuláře příloh, které mám doložit k přihlášce?

Formulář najdete v elektronické přihlášce: Sekce Studium, zkoušky a dokumenty/TISK POVINNÝCH PŘÍLOH.

Stáhnout si ho ale můžete i zde:

 • Kdy musím doložit maturitní vysvědčení, když maturuji v letošním školním roce?

Bezodkladně po jeho převzetí, nejpozději u prezence před přijímacím pohovorem.

Pokud se stane, že v den přijímacího pohovoru ještě nebudete mít maturitní vysvědčení, musíte jej doložit do 3 dnů od jeho převzetí (podrobněji viz instrukce ve formuláři příloh k přihlášce).

 • Mám již vysokoškolský titul, stačí doložit diplom z VŠ nebo musím doložit i maturitní vysvědčení?

Na základě právního předpisu pro VOŠ je uchazeč i v tomto případě povinen doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Kopii VŠ diplomu (stačí neověřená) pak může přiložit jako dodatkovou informaci.

 • Mohu si podat přihlášku na oba nabízené vzdělávací programy?

Ano, pro každý vzdělávací program je pak nutné poslat samostatnou přihlášku se všemi přílohami.

 • Jak poznám, že byla moje přihláška přijata?

Přihláška je přijata až po doručení vytištěné a podepsané verze na adresu vyšší odborné školy. Informace o přijetí přihlášky se vám zobrazí, když se přihlásíte do své elektronické přihláškyStav přihlášky: Přihláška podaná a potvrzená.

 • V případě, že se hlásím k bakalářskému studiu, budu skládat přijímací zkoušky dvakrát? Tedy na vyšší odborné škole a Cyrilometodějské teologické fakultě?

Uchazeč se účastní pouze přijímacích zkoušek na CARITAS.

Podmínkou pro přijetí i k souběžnému bakalářskému programu na CMTF jpřijetí a zápis ke studiu na CARITAS.

 • Dostanu poštou písemnou pozvánku k přijímací zkoušce? Kdy?

Písemné pozvánky zasíláme poštou vždy 14 dní před stanoveným prvním (červnovým) kolem přijímacích zkoušek a 5 dní před druhým (srpnovým) kolem.

ilustrace - studentka u notebooku

Dotazy O studiu

 • Platí se školné?

Ano, na Caritas VOŠ sociální se platí školné ve výši 4000 Kč ročně, ve dvou splátkách (za zimní a letní studijní období).

Výše školného je jednotná bez ohledu na to, studuje-li student pouze na vyšší odborné škole nebo je také v bakalářském studijním programu na Cyrilometodějské teologické fakultě.

Poplatky za studium na Cyrilometodějské teologické fakultě se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). V případě nejasností sdělí více informací studijní oddělení CMTF.

 • Nejsem věřící/praktikující katolík. Mohu ve škole studovat?

Uchazeč o studium nemusí být ani katolíkem/katoličkou, ani věřícím křesťanem/křesťankou. Jsme však školou specifickou – církevní, katolickou. Od svých studentů tedy očekáváme, že specifický charakter naší školy budou podporovat nebo respektovat. Celostní vzdělávání člověka, o něž usilujeme, předpokládá alespoň otevřenost vůči tomuto zvláštnímu vzdělávacímu poslání naší školy. Z našich několikaletých zkušeností vyplývá, že apriorní nedůvěra, odmítání a apatie vůči všemu, co má něco společného s církví/církvemi (resp. s křesťanstvím), neprospívá ani atmosféře ve škole ani pohodě a studijnímu úsilí studentů.

 • Jak často probíhá výuka u kombinované (dálkové) formy studia?

Výuka kombinované (=dálkové) formy studia probíhá zpravidla jedenkrát měsíčně po dva dny (pátek cca 9:00–18:00, sobota cca 8:00–16:00). Přesné termíny lze najít v Harmonogramu školního roku.

 • Zajišťuje škola ubytování studentům kombinovaného studia?

Škola nezajišťuje ubytování pro studenty kombinovaného (=dálkového) studia. Kolej, která se nachází v areálu vyšší odborné školy, je určena pouze studetům denní formy.

 • Kdy a kam mám přijít po přijetí ke studiu na zápis a kdy začíná výuka?

Nově přijatí studenti, kteří se přihlásili i k bakalářskému studiu, se musí dostavit na 2 zápisy – na CARITAS i na CMTF. Zápisy ke studiu jsou na každé škole v jiném termínu. Termín studenti najdou na webu dané školy nebo se řídí instrukcemi příslušného studijního oddělení.

Zápis a začátek výuky pro denní formu je od začátku září. Pro kombinovanou (=dálkovou) formu je zápis a začátek výuky zpravidla kolem poloviny září. Přesný termín pro daný školní rok je zveřejněn v Harmonogramu školního roku na školním webu.

Do 15 dní od přijetí je student povinen zaplatit školné.

 • Co mám dělat, když jsem byl přijat, ale nechci ke studiu nastoupit?

Prosím oznamte nám to na email studijni@caritas-vos.cz, abychom Vás již dále neurgovali a nezasílali Vám pokyny ke studiu. Pokud jste však nedoložili maturitní vysvědčení, je nutné jej dodat i přesto, že ke studiu nechcete nastoupit.

otaznik

NENAŠLI JSTE ZDE ODPOVĚĎ NA SVOU OTÁZKU?

Napište nám nebo zavolejte.

Studijní oddělení
email: studijni@caritas-vos.cz
tel.: 585 209 025
Oddělení komunikace
email: info@caritas-vos.cz

Nebo se nás zeptejte na to, co vás zajímá, na sociálních sítích školy:

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena