Bakalářské studium - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Dva tituly z jedné lavice

Caritas VOŠ sociální je výjimečná spoluprací s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého (CMTF UP) v Olomouci, s kterou má společnou akreditaci 2 studijních programů.

Z této spolupráce pro vás vyplývá možnost vystudovat vzdělávací programy Sociální práce a Sociální a humanitární práce také v souběžném bakalářském studiu, takže už nemusíte řešit, jestli studovat VŠ nebo VOŠ.

Souběžné bakalářské studium trvá 3 roky a je určeno pouze studentům Caritas VOŠ sociální, kteří mají zájem získat vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu na CMTF UP. Student Caritas VOŠ sociální tedy může, ale nemusí být současně studentem CMTF UP. Rozhodnutí je pouze na vás. Není však možné studovat programy pouze v bakalářském studiu na CMTF UP v Olomouci.

ilustrace - ve skole

Jaké výhody vám přinese souběžné bakalářské studium?

  • úzké propojení teorie bakalářského studia a praxe vyšší odborné školy;
  • u nás absolvujete až 720 hodin odborné praxe – na jiných vysokých školách a univerzitách je to maximálně 150 hodin; odbornou praxi zabezpečuje VOŠ, nebudete si ji muset pracně hledat sami, ale pokud budete mít zájem, tak si vlastní praxi můžete vyhledat;
  • volitelné předměty si můžete vybírat jak z nabídky VOŠ, tak i z nabídky Univerzity Palackého;
  • po absolvování máte otevřenou přímou cestu k navazujícímu magisterskému studiu na VŠ nebo můžete rovnou nastoupit do praxe, a to nejen s titulem bakalář, ale i s titulem diplomovaný specialista, který každému zaměstnavateli napoví, že již máte za sebou odbornou praxi;
  • zažijete jak přátelskou atmosféru relativně malé školy a individuální přístup pedagogů na VOŠ, tak současně budete studenty druhé nejstarší univerzity v ČR.

Jaké jsou nároky souběžného bakalářského studia?

Pokud máte zájem o souběžné bakalářské studium, musíte si podat 2 přihlášky – přihlášku na Caritas VOŠ sociální a přihlášku na CMTF UP v Olomouci. Poplatek za přihlášku hradíte pouze jeden, a to na CMTF UP.

Po podání 2 přihlášek absolvujete pouze jedno přijímací řízení, a to na Caritas VOŠ sociální. Po úspěšném absolvování přijímacího řízení budete přijati na obě školy současně.

Na začátku školního roku vás opět budou čekat 2 zápisy – zápis na Caritas VOŠ sociální a zápis a imatrikulace na CMTF UP.

Výuka probíhá jak v prostorách CARITAS, tak CMTF a vyučujícími jsou pedagogové z obou škol. Rozvrh je pro obě školy jednotný, tzn. nemůže se stát, že by se přednášky překrývaly. Jednotlivé předměty si registrujete v informačních systémech obou škol (IS a STAG) a bude tedy nutné během studia sledovat 2 informační systémy.

I když budete vedeni ve dvou systémech, zkoušky a zápočty budete vykonávat pouze jednou.

V závěru studia absolvujete státní závěrečnou bakalářskou zkoušku a absolutorium a budete vypracovávat a obhajovat 2 závěrečné práce – bakalářskou práci a absolventskou práci.

JAK SE PŘIHLÁSIT K SOUBĚŽNÉMU BAKALÁŘSKÉMU STUDIU?

Pro souběžné bakalářské studium je nutné podat přihlášku ke studiu na obě školy, které se společně podílí na výuce, tedy na CARITAS – Vyšší odbornou školu sociální Olomouc a také na Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

POZOR – obě školy se v některých požadavcích při podání přihlášky liší, pečlivě tedy prostudujte a postupujte vždy podle pokynů příslušné školy:

Poplatek za přijímací řízení

V případě přihlášky k bakalářskému programu na Cyrilometodějskou teologickou fakultu hradíte poplatek za přijímací řízení podle pokynů z vysokoškolské elektronické přihlášky na účet Univerizity Palackého v Olomouci. Na Caritas VOŠ sociální další poplatek neplatíte.

 

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena