Bakalářské studium - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Dva tituly z jedné lavice

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc je výjimečná spoluprací s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého (CMTF UP) v Olomouci.

Ze spolupráce vyplývá společná akreditace studijních oborů a tudíž možnost pro studenty, kteří mají zájem, vystudovat oba vzdělávací programy také v souběžném bakalářském studiu. Tato skutečnost otevírá absolventům cestu do magisterských studijních programů v univerzitním sektoru.

Uchazeč, který má zájem o souběžné bakalářské studium, se hlásí na obě dvě školy – na CARITAS – VOŠ sociální Olomouc a také na CMTF UP v Olomouci. Platí se pouze jeden poplatek za přihlášku. Uchazeč absolvuje pouze jedno přijímací řízení na CARITAS – VOŠ sociální Olomouc. Po úspěšném absolvování přijímacího řízení bude uchazeč přijat na obě školy současně.

Student CARITAS – VOŠs Olomouc tedy může, ale nemusí být současně studentem CMTF UP. Rozhodnutí je pouze na vás. Není však možné studovat obory pouze v bakalářském studiu na CMTF UP v Olomouci.

Souběžné studium na CMTF UP v Olomouci a CARITAS – VOŠs Olomouc trvá tři roky. Je určeno pouze studentům CARITAS – VOŠs Olomouc, kteří mají zájem získat vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu. Samotné studium absolvuje student v učebnách CARITAS – VOŠ sociální Olomouc a částečně v prostorách CMTF UP. Vyučujícími jsou pedagogové z obou škol. Student má dva indexy, avšak zkoušky a zápočty vykonává pouze jednou. Jedenkrát splněnou klasifikaci zapisuje vyučující do obou indexů. Student v závěru studia absolvuje státní závěrečnou bakalářskou zkoušku a absolutorium a vypracuje a obhájí dvě závěrečné práce – bakalářskou práci a absolventskou práci.

VÝHOD SOUBĚŽNÉHO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA JE PRO STUDENTA NĚKOLIK:

  • Díky spojení vyšší odborné školy a univerzity se v rámci vašeho studia propojí teorie a praxe.
  • U nás absolvují studenti 720 hodin odborné praxe, na jiných vysokých školách a univerzitách je to maximálně 150 hodin. Navíc, odbornou praxi zabezpečuje VOŠ, studenti si ji tudíž nemusejí pracně hledat sami. Ale pokud mají zájem, mohou.
  • Větší výběr volitelných předmětů, které student volí z nabídky VOŠ i Univerzity Palackého.
  • Přátelská atmosféra poměrně malé školy, individuální přístup pedagogů na VOŠ, a současně jste studenty druhé nejstarší univerzity v ČR.
  • Možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu, nebo také nastoupit do praxe s Bc. titulem a s titulem diplomovaný specialista, který každému zaměstnavateli napoví, že již máte za sebou odbornou praxi.

JAK SE PŘIHLÁSIT K SOUBĚŽNÉMU BAKALÁŘSKÉMU STUDIU?

Pro souběžné bakalářské studium je nutné podat přihlášku ke studiu na obě školy, které se společně podílí na výuce, tedy na CARITAS – Vyšší odbornou školu sociální Olomouc a také na Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

Elektronickou vysokoškolskou přihlášku a pokyny k bakalářskému studijnímu programu najde uchazeč na webových stránkách CMTF UP (klikněte). POZOR - obě školy se v některých požadavcích při podání přihlášky liší, pečlivě tedy prostudujte a postupujte vždy dle pokynů příslušné školy.

V případě přihlášky k bakalářskému programu na Cyrilometodějskou teologickou fakultu hradí uchazeč poplatek za přijímací řízení podle pokynů z vysokoškolské elektronické přihlášky na účet Univerizity Palackého v Olomouci. Na vyšší odborné škole další poplatek neplatí.

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena