Pro uchazeče - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CO VÁM NABÍZÍ CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc?

  • 2 vzdělávací programy:

Sociální práce (3 roky, denní i kombinovaná forma)

Sociální a humanitární práce (3 roky, denní forma)

  • Souběžné bakalářské studium: možnost získat dva tituly z jedné lavice – diplomovaný specialista (DiS.) a bakalář (Bc.). Realizujeme ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého 
    v Olomouci. Zájemce podává přihlášku na obě školy (více informací zde).
  • 720 hodin praxe v průběhu studia práce s různými cílovými skupinami ve více než 40 zemích 4 světadílů

Sociální práce – praxe v domácích sociálních zařízeních, zahraniční praxe v evropských zemích nebo v USA

Sociální a humanitární práce – povinná zahraniční praxe, jejíž místo realizace je stanoveno podle cílové skupiny, kterou si student vybere, studenti vyjíždějí do afrických i asijských zemí

  • Kvalitní pedagogové, externisté z praxe
  • Netradiční formy výuky: zátěžový výcvik, psychosociální výcvik, Blok expertů, studijní soustředění

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena