Pro uchazeče - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

5 důvodů proč studovat Caritas

caritas ucime pomahatučíme pomáhat

Chcete se naučit účinně pomáhat znevýhodněným, sociálně vyloučeným nebo těm, kdo jsou ohroženi válkami a katastrofami, a řešit malé i velké pohromy?

Vyberte si ze 2 studijních programů: Sociální práce nebo Sociální a humanitární práce.

1 studium, 2 tituly

Studujte v souběžném bakalářském studiu a propojte teorii bakalářského studia i praxi vyšší odborné školy.

Souběžné bakalářské studium vám přinese možnost získat na konci studia spolu s titulem diplomovaný specialista (DiS.) i titul bakaláře (Bc.) a otevře vám přímou cestu do magisterských studijních programů v univerzitním sektoru.

promoce 2022

Promoce – společné předávání diplomů v Arcibiskupském paláci (2022)

Možnost souběžného bakalářského studia máte díky úzké spolupráci Caritas VOŠ sociální a Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého (CMTF UP).

skutečná praxe - věříme, že osobní zkušenost se počítá

Díky odborné praxi získáte zkušenost práce s různými cílovými skupinami (např. děti, senioři, lidé bez domova, lidé se závislostmi), a to v ČR i v zahraničí.

2021 Rumunsko - praxe

Caritas Baia Mare, Centrul Communitar Sf. Francisc de Assisi, Rumunsko (2021)

Čeká vás až 720 hodin odborné praxe. U studijního programu Sociální a humanitární práce absolvujete 75 % odborné praxe v zahraničí.

vnitřní rozvoj - věříme, že jako silní lidé účinněji pomůžete slabým

Během studia získáte individuální podporu pro váš osobní rozvoj.

Stejně jako nám není lhostejná situace osob, které potřebují pomoc, tak nám nejsou lhostejní ani ti, které na tuto pomoc připravujeme - naši studenti a absolventi.

Citat - rozvoj

Během studia můžete využívat poradenské služby školního psychologa, spirituála i kariérového poradce.

známe se jménem

Díky studiu na menší škole vás budou znát jménem jak vaši spolužáci napříč ročníky, tak i všichni pedagogové.

Pruvodci

Živá knihovna, setkání s průvodci (2020)

Chcete zažít přátelskou atmosféru naší školy? Podejte si přihlášku.

CHCETE SE O STUDIU NA NAŠÍ ŠKOLE DOZVĚDĚT VÍC?

Poslouchejte podCARITASt - podcast s pedagogy, odborníky z praxe, se studenty i s dalšími zaměstnanci školy – prostě s lidmi, kteří tvoří školu takovou, jaká je.

 

Pročtěte si informace k přijímacímu řízeníčasto kladené dotazy a pokud i potom zůstanou některé vaše dotazy nezodpovězené, napište nebo zavolejte nám.

Studijní oddělení
e-mail: studijni@caritas-vos.cz
tel.: 585 209 025
Oddělení komunikace
e-mail: info@caritas-vos.cz

Na to, co vás zajímá, se nás můžete zeptat také na sociálních sítích školy:

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena