Život ve škole - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Život ve škole

Chcete zpívat? Chcete moderovat? Máte chuť naučit se psát? Baví vás organizování různých akcí?

Tak to jste na správném místě!

Naše škola není jen místem, kde se pedagogové scházejí se studenty s cílem předávat jim vědomosti a znalosti. Naše škola je také místem, kde se studenti osobnostně rozvíjejí díky různorodým aktivitám, jež mnohdy vycházejí z iniciativy studentů samotných. Iniciativě se meze nekladou, právě naopak. U nás ve škole můžete být součástí akcí a seskupení, které jinde nejsou samozřejmostí.


Socha příběhů

Na začátku bylo jedno zadání pro studenty – informovat média o zahraničních praxích. Ale jak to udělat zajímavě? Odpovědí je náš jedinečný projekt Socha příběhů. Studenti se každého půl roku vracejí ze svých praxí se symbolickými kameny, které představují osudy klientů, se kterými se během praxe setkali. Slavnostní akt vkládání kamenů do Sochy příběhů se děje dvakrát do roka – za účasti médií, i veřejnosti.

 

Schola Caritas

Schola CARITAS je školní sbor studentů se zájmem o interpretaci křesťanských písní. Členy sboru jsou však kromě studentů naší školy také studenti z jiných škol. Schola vznikla v říjnu 2007 a dnes má za sebou již několik vystoupení. Mezi pravidelné akce, na kterých se podílí, patří Adventní setkání, mše svatá při zahájení a ukončení školního roku a také vkládání kamenů do Sochy příběhů. Všichni studenti školy se zájmem o hudbu, zpívání a nová kamarádství jsou vítáni!

 

Duchovní život školy

Mše svaté pro studenty a zaměstnance se konají každé pondělí v 18:30 hod. v kapli Božího milosrdenství na Křížkovského 6.

Máme také svého spirituála.

 

Společenský večer CARITAS – VOŠs Olomouc

I sociální pracovníci se potřebují společensky vyžít. Proto každý rok organizujeme v plesové sezóně společenský večer CARITAS – VOŠs Olomouc. Studenti, zaměstnanci, absolventi a všichni příznivci školy tak mají možnost si zatančit a pobavit se. Studenti jsou aktivně zapojeni do příprav společenského večera a programu, bez nich by společenský večer prakticky nebyl.

 

Zapojení studentů do prezentačních a propagačních aktivit školy

Zájemci z řad studentů se mohou zapojovat do propagačních aktivit školy, jako je například veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně, Den otevřených dveří, atp. Pro studenty je to příležitost naučit se prezentačním dovednostem, vylepšit své komunikační techniky.

V rámci propagace školy připravujeme také první školní noviny jako oficiální propagační materiál - redaktory jsou pouze studenti školy.

 

Studentská rada

Studentští zástupci z jednotlivých ročníků mají možnost se pravidelně scházet s ředitelem školy a ovlivňovat dění ve škole.

a plese Vincentina PSS Šternberk. Vincentinum PSS je poskytovatel sociálních služeb pro mentálně hendikepované klienty.

 


Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena