Mgr. Martin Bednář, Ph.D. - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

O násStudiumPro absolventyKe staženíFotogalerie25 let CaritasZapojte se jako dobrovolníci

Kalendář akcí

<<    Září - 2021    >>
PoÚtStČtSoNe
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

funkce: ředitel školy
e-mail: martin.bednar@caritas-vos.cz
telefon: tel: 585 209 022, mob: 777 158 047

Publikační činnost
 • BEDNÁŘ, M. Návrh sylabu semestrálního kurzu (De)institucionalizace a transformace ústavní péče. In: Vzděláváním k deinstitucionalizaci. Praha: Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 2013.
 • BEDNÁŘ, M. Analýza úrovně vzdělávání problematiky deinstitucionalizace u členů Asociace vzdělavatelů v sociální práci. In: Vzděláváním k deinstitucionalizaci. Praha: Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 2013.
 • BEDNÁŘ, M. Kvalita sociální práce. In: MATOUŠEK, O. a kol. (ed.), Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013.
 • BEDNÁŘ, M. Kvalita v sociálních službách. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.
 • KŘIŠŤAN, A., BEDNÁŘ, M. Vzdělávání sociálních pracovníků v České republice. In: Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 26.-27. apríla 2012 v Prešove. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2012.
 • BEDNÁŘ, M., MATULAYOVÁ, T. Kvalita v české a slovenské legislativě, standardy kvality sociálních služeb. In: Profesionalita charity, sborník odborných příspěvků. Hradec Králové: DKCH Hradec Králové, 2011.
 • BEDNÁŘ, M. Kvalita nejsou jen zákonné standardy kvality sociálních služeb. In: Profesionalita charity, sborník odborných příspěvků. Hradec Králové: DKCH Hradec Králové, 2011.
 • BEDNÁŘ, M. Profesionalita charity, editace sborníku odborných příspěvků. Hradec Králové: DKCH Hradec Králové, 2011.
 • BEDNÁŘ, M. Úvod do kvality sociálních služeb, základní principy dobré praxe v sociálních službách. In: S kvalitou do praxe – manuál pro zavádění kvality sociálních služeb. Ostrava: DCHOO, 2011.
 • BEDNÁŘ, M. Problematické oblasti standardů kvality sociálních služeb. In: S kvalitou do praxe – manuál pro zavádění kvality sociálních služeb. Ostrava: DCHOO, 2011.
 • BEDNÁŘ, M. Zvyšování kvality sociálních služeb. In: S kvalitou do praxe – manuál pro zavádění kvality sociálních služeb. Ostrava: DCHOO, 2011.
 • BEDNÁŘ, M. Standard č. 5 – Plánování a průběh služby. In: S kvalitou do praxe – manuál pro zavádění kvality sociálních služeb. Ostrava: DCHOO, 2011.
 • BEDNÁŘ, M. Standard č. 1 – Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. In: S kvalitou do praxe – manuál pro zavádění kvality sociálních služeb. Ostrava: DCHOO, 2011.
 • BEDNÁŘ, M., SYNKOVÁ, J. Spravedlnost a služba V, editace sborníku odborných textů. Olomouc: CARITAS – VOŠs Olomouc, 2011.
 • BEDNÁŘ, M. Manuál zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Olomouc: CARITAS - VOŠs Olomouc, 2011.
 • BEDNÁŘ, M. Úvod do kvality v sociálních službách. In: Sborník Rašínovy vysoké školy 2009/2010. Brno: Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010.
 • BEDNÁŘ, M., PALAŠČÁKOVÁ, D. Spravedlnost a služba IV, editace sborníku odborných textů. Olomouc: CARITAS – VOŠs Olomouc, 2010.
 • BEDNÁŘ, M. Rozvoj kvality v sociálních službách je náročný a dlouhodobý proces. Sociální práce/Sociálna práca 4/2009. Brno: ASVSP, 2009.
 • BEDNÁŘ, M. Problematika etablování profese sociálních pracovníků posun vpřed nezaznamenala. Sociální práce/Sociálna práca 3/2009. Brno: ASVSP, 2009.
 • BEDNÁŘ, M. Kvalita v sociálních službách, Sociální služby – typologie. In: Baštecká, B. a kol. Psychologická encyklopedie – aplikovaná psychologie. Praha: Portál, 2009.
 • BEDNÁŘ, M. Důvěryhodná charita se poznat dá, říká odborník on-line. Internetová on-line diskuse, zpravodajský server Hospodářských novin http://domaci.ihned.cz/ 18. 12. 2008.
 • BEDNÁŘ, M. Social Services in the Czech Republic. Observatory for the Development of Social Srervices in Europe 2/2008. Frankfurt a. M.: Institute for Social Work and Social Education, 2008.
 • BEDNÁŘ, M. Personální standardy a profesní rozvoj zaměstnanců. Sociální práce/Sociálna práca 4/2008. Brno: ASVSP, 2008.
 • BEDNÁŘ, M. Plánované změny zákona o sociálních službách a jeho výsledky. In: Spravedlnost a služba III. Olomouc: CARITAS - VOŠs Olomouc, 2008.
 • Bednář, M. Závěrečné shrnutí – metodika inspekce. In: Poznáním ke kvalitě. Ostrava: DCHOO, 2008.
 • Bednář, M. Provozní standardy. In: Poznáním ke kvalitě. Ostrava: DCHOO, 2008.
 • Bednář, M. Úvod do kvality sociálních služeb. In: Poznáním ke kvalitě. Ostrava: DCHOO, 2008.
 • Bednář, M. Intuice nenahradí vzdělání a odbornost. In: Samaritán, ročník IV, číslo 1, Otrokovice: 2008.
 • Bednář, M. To by měl slyšet náš pan ředitel… In: Katolický týdeník, příloha Perspektivy, ročník XIX, číslo 11, Praha: 2008, str. IV.
 • Bednář, M. Kvalita podle zákona o sociálních službách. In: Spravedlnost a služba II. Olomouc: CARITAS – VOŠs Olomouc, 2008.
 • BEDNÁŘ, M. Úvod do standardů kvality sociálních služeb. Sociální práce/Sociálna práca 2/2007. Brno: ASVSP, 2007.
 • BEDNÁŘ, M. Zvyšování kvality sociálních služeb. In: Spravedlnost a služba. Olomouc: CARITAS - VOŠs Olomouc, 2006.
 • BEDNÁŘ, M., HAICL, M. Analýza vzdělávacích potřeb a Návrh koncepce vzdělávání pracovníků v sociálních službách Olomouckého kraje. Olomouc: CARITAS – VOŠs Olomouc, 2004.
 • BEDNÁŘ, M. Souhrn kritérií pro vyhodnocování vzdělávacích programů. In: Kapacita vzdělávání v sociální oblasti v ČR. Praha: NVF, 2004.
 • BEDNÁŘ, M., HAUFTOVÁ, D. Mění se úloha rodiny v péči o seniory? Ed. sborník z konference. Olomouc: CARITAS – VOŠs Olomouc, 2003.
 • BEDNÁŘ, M. Proměny celoroční ústavní péče určené lidem s mentálním postižením. In: Kvalita života a ľudská práva. Prešov: FF PU, 2002.
 • BEDNÁŘ, M. Transformace ústavů sociální péče pro mentálně postižené s celoročním pobytem. Olomouc: PdF UP, 2001, disertační práce.
 • BEDNÁŘ, M. Systém veřejné správy a organizace poskytování sociální péče v Dánsku. Olomouc: Nadace Fond pomoci místní správě, 1998, 27 s.
 • BEDNÁŘ, M. Transformace ÚSP pro mentálně postižené starého typu. In: Aktuální problémy socializace mentálně postižených. Střelice: ÚSP, 1998.
 • BEDNÁŘ, M., PEŠATOVÁ, A. Ústav sociální péče nového typu – koncepce a první zkušenosti. In: Transformace sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením. Olomouc: ÚSP Klíč, 1998.
Vzdělání
 • 1995-2001 PdF UP Olomouc speciální pedagogika postgraduální doktorandské studium Ph.D. disertační práce na téma Transformace )stavů sociální péče pro osoby s mentálním postižením s celoročním pobytem
 • 1987-1991 PdF UP Olomouc učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči vysokoškolské Mgr.
Zaměstnání a praxe

2007 - Krajské úřady, MPSV, specializovaný odborník, inspektor kvality sociálních služeb

 

 • 2005 - Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc, odborný asistent
 • 1997 - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, ředitel
 • 1992-2004 - Český červený kříž Olomouc, sociální pracovník
 • 1992-1997 - Okresní úřad Olomouc, sociální pracovník, metodik ústavní péče
 • 1991-1992 - Školský úřad Svitavy, speciální pedagog ve Zvláštní škole Svitavy

 

 

 

 • Člen Vědecké rady CMTF UP Olomouc
 • Člen pracovní skupiny MPSV ČR pro přípravu zákona o sociálních pracovnících
 • Lektorská a konzultační činnost v oblasti kvality sociálních služeb
 • Člen redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca (do 4/2013)
 • Místopředseda Asociace vzdělavatelů v sociální práci (do 4/2013)
 • Člen pracovní skupiny Vzdělávání v rámci projektu Národní centrum podpory transformace sociálních služeb
Vyučované předměty

Sociální politika

 
<< zpět na seznam

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena