Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - 1. kolo - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - 1. kolo | 1.6.-4.6.2021 | Harmonogram

Přijímací pohovory se uskuteční ve dnech 1., 2. a 3. června 2021.

Konkrétní den vašeho přijímacího pohovoru najdete v písemné pozvánce, která byla odeslána v pátek 14. 5. 2021 poštou. Současně jsme vám poslali základní informace k vašemu přijímacímu pohovoru na vaši emailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Přijímací pohovor bude probíhat buď s osobní účastí uchazeče nebo online formou. Formu pohovoru a konkrétní čas si můžete zvolit podle svých preferencí. Více informací najdete v sekci Přijímací řízení.

***

Důležitá upozornění:

Pokud nebudete mít maturitní vysvědčení v den pohovoru nebo budete konat pohovory online, zašlete ověřenou kopii maturitního vysvědčení do 30. 6. na adresu školy, a to i v případě, že se rozhodnete pro studium na jiné škole. Maturitní vysvědčení je nutné pro administrativní uzavření přijímacího řízení. Děkujeme za pochopení.

Pokud budete mezi přijatými studenty, máte povinnost do 15 dnů od zveřejnění seznamu přijatých studentů uhradit školné. Variabilní symbol pro platbu najdete (v případě přijetí) v elektronické přihlášce.

V případě nenastoupení ke studiu prosíme o sdělení této skutečnosti na e-mail studijni@caritas-vos.cz. Je to pro nás důležitá informace.

Pokud jste projevili v přihlášce zájem o ubytování na školní koleji (týká se pouze denní formy studia), budete o výsledku informováni v průběhu června. Veškeré informace k zápisu a zahájení výuky pak najdete koncem srpna na školním webu.

Přejeme vám hodně štěstí u pohovoru.

***

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 7. 6. 2020 od 12.00 hod. na webu školy.

zobrazit kalendář akcí >>

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena