Přijímací pohovory pro školní rok 2023/2024 - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Přijímací pohovory pro školní rok 2023/2024 | 1.6.-3.6.2023 | Harmonogram

Pozvánku k pohovoru vám pošleme v pátek 12. května 2023 poštou a současně na váš e-mail uvedený v přihlášce.

Pokud se hlásíte na CARITAS na 2 obory, pozveme vás na 1 termín přijímacího pohovoru.

Pokud vám informační e-mail nepřijde, zkontrolujte si složku Spam/Hromadné.

  • Kdy budete mít přijímací pohovor?

Přijímací pohovory proběhnou ve dnech 1.–3. června 2023. V pozvánce k pohovoru, kterou vám pošleme poštou i na váš e-mail, najdete odkaz pro rezervaci přesného termínu a času pohovoru.

Sociální práce (denní forma studia)

1.–3. června 2023 Křížkovského 6,
komise S1–S8
Sociální a humanitární práce 1. a 2. června 2023 nám. Republiky 3,
komise H1–H4

Sociální práce
(kombinovaná/dálková forma studia)

1.–3. června 2023 Křížkovského 6,
komise K1–K8
Podali jste si přihlášku na CARITAS na 2 obory 3. června 2023 Křížkovského 6,
komise Z

K přijímacím pohovorům budou pozváni POUZE uchazeči, kteří zaslali poštou podepsaný výtisk přihlášky spolu s povinnými přílohami.

Pokud jste ještě vytištěnou přihlášku na adresu školy nedoručili a máte o studium zájem, kontaktujte studijní oddělení na e-mail: studijni@caritas-voc.sz.

Chybějící povinné přílohy (lékařské potvrzení, maturitní vysvědčení) doručte do pohovoru na adresu školy.

Maturujete letos? Maturitní vysvědčení doručte do 30. 6. 2023. V případě neúspěšné maturity se k pohovoru nezapisujte a kontaktujte studijní oddělení e-mail: studijni@caritas-voc.sz.

Přijímací pohovor

zobrazit kalendář akcí >>

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena