CARITAS - zápis a zahájení školního roku 2021/2022 - denní forma studia - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - zápis a zahájení školního roku 2021/2022 - denní forma studia | 1.9.2021 | Harmonogram

Zápis a zahájení školního roku 2021/2022 na CARITAS pro denní formu studia proběhne ve středu 1. září 2021.

Pro podrobnější informace najdete v článku níže.

HARMONOGRAM 1. ZÁŘÍ PRO 1. ROČNÍKY denní formy studia

9:00 mše svatá kostel Panny Marie Sněžné ulice Denisova (mapa)

- při mši svaté je povinný ochranný prostředek dýchacích cest


Sociální práce

 

Sociální a humanitární práce

 

10:15

slavnostní zahájení a zápis

aula školy

Křížkovského 6 (mapa)

10:15

slavnostní zahájení a zápis

zelená učebna

Křížkovského 6
(mapa)

Předpokládaný konec je ve 12:15 hod.

S sebou k zápisu na CARITAS prosím vezměte:

  • 200 Kč na zálohu na čip sloužící pro vstup do budov školy (neplatí pro studenty ubytované na koleji CARITAS, ti zaplatí zálohu při ubytování)

Výuka podle stálého rozvrhu začíná ve čtvrtek 2. září 2021.

Potvrzení o studiu dostanete u zápisu nebo dále od 2. září na studijním oddělení.

Rozvrh a přihlašovací hesla do informačního systému se dozvíte u zápisu.

Studenti 1. ročníku programu Sociální práce budou rozděleni do studijních skupin (= tříd).

Pokud máte nějaký požadavek, s kým chcete být ve třídě, prosím napište nám jej co nejdříve na email studijni@caritas-vos.cz.

Dále vás, studenty 1. ročníku, prosíme o zaslání fotografie průkazkového formátu, která bude vložena do informačního systému školy. Foto zasílejte na email studijni@caritas-vos.cz a jako název souboru použijte Vaše UČO (stejné jako VS pro platbu školného). Do předmětu napište jméno a příjmení studenta.

ZÁPIS NA CMTF UP

Na vás, kteří jste se přihlásili k souběžnému bakalářskému studiu na CMTF UP, čeká také zápis na fakultě, a to v pátek 3. září 2021 (12:00 - Sociální práce - denní forma studia; 14:00 - Mezinárodní sociální a humanitární práce - pro podrobnější informace sledujte web CMTF UPOL)

Je nutné, abyste absolvovali oba zápisy (pokud se nezapíšete ke studiu na Caritas VOŠ sociální, nebudete zapsáni ani ke studiu na CMTF UP).

Jste-li studenty bakalářského programu, budete vedeni v evidenci dvou škol (tedy Caritas VOŠ sociální a CMTF UP) a je tedy nezbytné, abyste sledovali a dodržovali pokyny obou škol. Rozdílné administrativní požadavky a termíny vychází z odlišné legislativy.

 

HARMONOGRAM 1. ZÁŘÍ PRO 2. A 3. ROČNÍKY

Harmonogram 1. září pro studenty 2. a 3. ročníků bude zveřejněn na vývěsce v IS.

 

Aktuální opatření související s Covid-19

Při účasti na zahajovací mši svaté (1. 9.) a pro pohyb ve společných prostorách školy jsou respirátory/roušky aktuálně povinné. Ve třídách tato povinnost není.

Pokud jste v posledních 14 dnech před nástupem do školy byli v zahraničí (více než 12 hodin), věnujte prosím pozornost dokumentu MŠMT ČR "Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 9. 7. 2021" a vyplňte prosím krátký online formulář.

Pokud se vracíte do školy ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a nevztahuje se na vás některé ze stanovených výjimek, jste po vstupu na území ČR povinni se podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musíte setrvat v samoizolaci a nechodit do školy.

Podrobné pokyny vyplývající z aktuálních ochranných opatření najdete v aktualitáchSledujte je prosím průběžně, situace se může změnit.

 

ZÁPIS A ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU PRO STUDENTY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA

Informace k zápisu a zahájení školního roku pro studenty kombinované (dálkové) formy studia

Termíny výukových konzultací na celý školní rok najdete na webu v sekci Harmonogram školního roku pod názvem Konzultace kombinované formy studia.

Podrobnosti k zahájení školního roku budou v souladu s aktuálně platnými předpisy zveřejněny v aktualitách až začátkem září.

zobrazit kalendář akcí >>

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena