Aktuální opatření související s Covid-19 - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Aktuální opatření související s Covid-19 | 21.5.2021 | Aktualita

Na základě mimořádného opatření Ministerstav zdravotnictví z 19. května 2021 (.pdf) s účinností od 24. května 2021, kterým je umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování, se z hlediska provozu naší školy nic nemění. Od 24. května probíhá zkouškové období.

Aktuální informace ke zkouškám a absolutoriím najdete v IS. Informace k přijímacímu řízení najdete na webu školy.

Aktualizace k 21. 5. 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstav zdravotnictví z 19. května 2021 (.pdf) s účinností od 24. května 2021, kterým je umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování, se z hlediska provozu naší školy nic nemění. Od 24. května probíhá zkouškové období.

Aktuální informace ke zkouškám a absolutoriím najdete v IS. Informace k přijímacímu řízení najdete na webu školy.

 

Aktualizace k 9. 4. 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 6. dubna 2021 s účinností od 12. dubna 2021 se z hlediska provozu školy, ani z hlediska organizace praxe nic nemění. Výuka nadále probíhá distančním způsobem, praxe jsou povoleny.

Mimořádné opatření – omezení obchodu a služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání (.pdf)

 

Aktualizace k 1. 3. 2021

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 (krizové opatření č. 200).

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání, včetně praxí, a účasti na zkouškách.

 

Aktualizace k 15. 2. 2021

V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud, tedy i nadále distančním způsobem.

Usnesením Vlády ČR č. 119 o změně krizového opatření ze dne 8. 2. 2021 s účinností od 9. 2. 2021 mohou být nově realizovány praxe studentů oboru sociální práce také v 5. stupni PES.

Aktuální informace k výuce i k praxím najdete na vývěsce v IS.

 

Aktualizace k 1. 2. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud – tedy distančním způsobem (viz MŠMT: Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021)

Nad rámec informací uvedených v Informaci k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince platí podle krizového opatření i nadále, že je na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření.

Aktuální informace k výuce najdete vždy na vývěsce v IS.

 

Aktualizace k 7. 12. 2020

Aktuální informace k výuce najdete na vývěsce v IS.

 

Aktualizace k 23. 11. 2020

Od pondělí 30. listopadu bude pro studenty posledního (třetího) ročníku, včetně kombinované formy studia, opět probíhat prezenční výuka. Pozor: Vzhledem k platným hygienickým nařízením může dojít ke změnám v rozvrhu, co se týče učeben.

Pro studenty prvních a druhých ročníků pokračuje výuka distanční formou. Stále také platí, že plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční výukou.

od středy 25. listopadu pak mohou také bez omezení probíhat odborné praxe.

 

Aktualizace k 16. 11. 2020

V důsledku nařízení vlády se neuskuteční opravný termín absolutoria plánovaný na 27. 11. 2020. Další termín opravného absolutoria byl vypsán na 18. 12. 2020. Přihlášku zašlete prosím e-mailem do 29. 11. 2020. Najdete ji opět v Dokumetech v IS.

 

Aktualizace k 9. 11. 2020

Pomáháte sociálním či zdravotnickým službám, ale komplikuje vám to vaše studium? Velmi si vašeho nasazení a ochoty pomoci v terénu vážíme a chceme vám pomoci tuto situaci zvládnout. V dopise ředitele školy najdete konkrétní možnosti úlev z plnění studijních povinností, které se na vás mohou vztahovat.


Aktualizace k 27. 10. 2020

Náhradní termín opravných absolutorií je stanoven na 27. listopadu. Přihlášku, kterou najdete v dokumentech v IS, zašlete na email studijni@caritas-vos.cz do 6. listopadu.

Stále také platí, že pokud se u vás vyskytne onemocnění covid-19 (ať již sami onemocníte, nebo jste v karanténě), informujte o tom opět studijní oddělení studijni@caritas-vos.cz.

 

Aktualizace k 13. 10. 2020

S účinností od 14. října do 1. listopadu 2020 vláda omezuje provoz vyšších odborných škol. Omezení se vztahuje také na odborné praxe.

Odborné praxe jsou od 14. října přerušeny, podrobnější informace k dalšímu postupu zveřejnilo Středisko praktického vzdělávání na vývěsce v IS.

V pátek 23. října se neuskuteční ani opravná absolutoria. Další termín bude stanoven podle aktuálního vývoje situace.
Aktualizace 14. 10. 2020: Náhradní termín je stanoven na 27. listopadu.

 

Aktualizace k 9. 10. 2020

Od pondělí 12. října do pátku 23. října jsou vyšší odborné školy celostátně uzavřené s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.

Online výuka bude synchronní, tzn. bude probíhat v časech vymezených rozvrhem zimního studijního období, a to na platformě Zoom. Veškeré pokyny k online výuce a informace ohledně přístupu do online učeben najdete na vývěsce v IS.

Odborné praxe a zátěžový výcvik budou probíhat dál v rámci platných hygienických opatření.

Aktuální pokyny MŠMT ČR najdete na webu ministerstva v sekci Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru.

 

Aktualizace k 2. 10. 2020

V Olomouckém kraji zůstávají podle krajské hygienické stanice od pondělí 5. října školy otevřenéPrezenční výuka pokračuje tedy i na naší škole. Sledujte však průběžne vývěsku v IS a aktuality, situace se i nadále může s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace měnit.

 

Aktualizace k 18. 9. 2020

Do sekce Ke stažení - Vnitřní řády bylo doplněno Rozšíření pokynu k provozu školy vzhledem ke COVID-19 ve studijním roce 2020/2021 (.pdf).

V prostorách školy je tímto rozšířením zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest. V dokumentu jsou vyjmenované výjimky. S ohledem na zachovávání maximálního možného distancu, může docházet ke změnám v rozvrhu a průběžně může být zařazována výuka on-line. Studenti budou o změnách informováni prostřednictvím IS.

 

Aktualizace k 9. 9. 2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR jsou od čtvrtka 10. září povinné roušky ve společných prostorách školy; ve třídách povinné nejsou.

 

Aktualizace k 1. 9. 2020

Do sekce Ke stažení - Vnitřní řády byl doplněn "Pokyn ředitele k provozu školy vzhledem ke COVID-19 ve studijním roce 2020/2021" (.pdf).

Najdete v něm podrobné informace k provozu školy, jídelny, koleje i praxí.

 

Aktualizace k 31. 8. 2020

V pondělí 1. září 2020 zahájíme školní rok mší svatou v kostele Panny Marie Sněžné, a to v 9.00 hod. Při účasti na mši svaté, které se účastní více jak 100 osob, je rouška nebo jiný ochranný prostředek dýchacích cest povinný.

Nošení roušek také doporučujeme, pokud vyřizujete nějakou záležitost na sekretariátu či studijním oddělení školy.

zobrazit kalendář akcí >>

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena