Social Work Education for Humanitarian Action - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Social Work Education for Humanitarian Action | 9.5.-18.5.2022 | Pozvánka

Zajímá vás problematika sociální a humanitární práce a toho, jaké mají možnosti pro vzájemné obohacení? Jaká sociální témata se aktuálně řeší v Izraeli nebo Gruzii nebo jak může sociální práce přispět k mezináboženskému dialogu?

Zúčastněte se akcí, které proběhnou v týdnu od 9. do 13. května, kdy školu navštíví akademičtí pracovníci z Izraele a Gruzie.

Všechny akce probíhají v anglickém jazyce a není potřeba se na ně předem hlásit.

Sociální práce z mezináboženské perspektivy (kulatý stůl)

středa 11. 5. 2022 (14:00–16:00)

Křížkovského 6, šedá učebna

Kulatý stůl za účasti akademiků a praktiků z Izraele, Nepálu, Kazachstánu a Gruzie v anglickém jazyce (možnost tlumočení do češtiny)

Podíváme se na sociální práci v různorodém prostředí, zejména z pohledu odlišných náboženství - diskutovat budeme např. nad otázkami:

Do jaké míry byla sociální práce vynález Západu?
Je současné pojetí sociální práce univerzální nebo se liší dle kontextu?
Z čeho v jednotlivých náboženských tradicích vychází pomoc lidem v nepříznivých situacích?
Jakou roli hraje spiritualita v sociální práci? Liší se pojetí a přístup dle jednotlivých náboženství?
Jak vypadají pomáhající organizace založené na víře? Jakým způsobem pracují v odlišných náboženských prostředích?
Jak může sociální práce přispět k mezináboženskému dialogu?

2022_05 kulaty stul

Sociální témata, která se aktuálně řeší v Gruzii a Izraeli (neformální diskuze)

středa 11. 5. 2022 (18:00–19:30)

náměstí Republiky 3, kavárna Caritaska

2022_05 neformalni diskuze

Sociální a humanitární práce a vzdělávání: příležitosti pro vzájemné obohacení (open space konference)

čtvrtek 12. 5. 2022 (9:00–12:00)

Křížkovského 6, šedá učebna

Téma: Vzájemná inspirace mezi sociální a humanitární prací a vzděláváním

Jak může humanitární vzdělání vylepšit přípravu sociálních pracovníků?
Co by se měli humanitární pracovníci učit ze sociální práce?
Kde je místo sociální práce v humanitární práci a mezinárodní pomoci?
Jaká je relevance mezinárodní sociální práce v dnešní době?
Jaký je vztah mezi sociální (humanitární) prací jako praktickou disciplínou a vědním oborem?
V čem mohou být teorie sociální práce užitečné pro akademický pohled na humanitární práci?
Co se mohou sociální a humanitární pracovníci z praxe od sebe navzájem naučit?

Formát: open space konference – participativní diskuse nad účastnickými otázkami v rámci daného tématu v menších skupinách

Podoba účasti: možnost vznést otázku, zapojit se do diskuse či jen poslouchat.

2022_05 konference

<< zpět na seznam

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena