Pokyn ředitele související s uložením pracovní povinnosti studentům VOŠ - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Pokyn ředitele související s uložením pracovní povinnosti studentům VOŠ | 17.3.2020 | Zpráva

Dne 16. 3. 2020 vydal Krajský úřad Olomouckého kraje informace k zajištění pracovní povinnosti studentů v návaznosti na Usnesení vlády ČR, kterým se ukládá pracovní povinnost studentům vyšších a vysokých škol vzdělávaných v oborech pro přípravu výkonu profese sociálního pracovníka, a Doporučený postup vydaný MPSV ČR.

Na základě těchto informací:

1. CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc zašle Krajskému úřadu seznam studentů denního studia.

2. Ředitel školy ukládá studentům povinnost bezodkladného vyplnění dotazníku, prostřednictvím kterého mohou studenti sdělit své preference pro realizaci pracovní povinnosti.

3. V případě, že bude studentovi udělena pracovní povinnost, žádáme studenty o sdělení této skutečnosti tak, aby tato skutečnost mohla být zohledněna pro plnění studijních povinností.

4. Upozorňujeme studenty, že dle krizového zákona je student povinen uposlechnout výzvy k zaevidování se na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti a pokud mu bude pracovní povinnost uložena, je povinen ji vykonávat. Výjimku může udělit orgán krizového řízení (hejtman).

Vážené studentky a studenti, mimořádná situace vyžaduje mimořádná řešení. Věřím, že se nám společnými silami podaří pandemii zvládnout co nejlépe.

Mgr. Martin Bednář, Ph.D. ředitel

Podrobnější pokyny jsou uvedeny ve vnitřní směrnici "Pokyn ředitele v souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 207 ze dne 13. 3. 2020".

<< zpět na seznam

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena