QUO VADIS další vzdělávání v sociální práci - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Odborná konference

Jaká je aktuální situace v dalším vzdělávání v sociální práci a sociálních službách? | Jaké jsou výzvy a příležitosti v této oblasti? | Jak si stojíme v mezinárodním kontextu? | Jaké potřeby a strategie mají velcí poskytovatelé sociálních služeb? | Jak na tyto otázky odpovídají vzdělavatelé? | Jaké záměry má MPSV?

Na tyto i další otázky nabídne odpověď odborná konference QUO VADIS další vzdělávání v sociální práci? pořádaná u příležitosti oslav 25. výročí působení Caritas VOŠ sociální.

Konference se koná pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, a Mgr. Iva Slavotínka, 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje.

KOMU JE KONFERENCE URČENA?

Sociálním pracovníkům, zaměstnavatelům, zadavatelům, studentům, vzdělavatelům i klientům sociální práce a sociálních služeb.

Datum a místo konání

Konference se bude konat ve čtvrtek 16. září 2021 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci (nám. Republiky 5, Olomouc - mapa)

PODMÍNKY OSOBNÍ ÚČASTI NA KONFERENCI

Konference se uskuteční za dodržování epidemiologických podmínek podle platných nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR. Pro účast na konferenci je potřeba splnit aktuálně platná mimořádná opatření MZ ČR týkající se účasti na hromadných akcích a používání ochrany dýchacích cest.

Pro vstup na konferenci bude vyžadována jedna z níže uvedených podmínek:

  • PCR test v posledních 7 dnech,
  • POC antigenní test v posledních 72 hodinách
  • laboratorně potvrzené prodělání onemocnění COVID-19, které není starší než 180 dní
  • očkování - alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní
  • na místě bude možné absolvovat antigenní test

Program

8:30 registrace účastníků
9:30

zahájení konference

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje

9:50 Mgr. Martin Bednář, Ph.D., ředitel, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc | Inovace v profesním a dalším vzdělávání (anotace)
10:10 doc. PhDr. Oldřich Matoušek, Katedra sociální práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha | Mapování profese (anotace)
10:40 Mgr. Roman Baláž, Ph.D., Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno | Další vzdělávání v sociální práci: stav nabídky a normativní výhledy (anotace)
11:10 diskuse
11:30 polední přestávka
12:30 Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb, Armáda spásy | Vzdělávání jako součást rozvoje zaměstnanců (anotace)
12:50 Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., ředitelka, Slezská diakonie | Učící se organizace v kontextu společenských výzev (anotace)
13:10 Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, ředitel, Charita Česká republika | Křesťanská východiska charitativní práce v sociálních službách (anotace)
13:30 diskuse

13:45

coffee break
14:15 PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., proděkanka pro studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha | Systém vzdělávání sociálních pracovníků ve vybraných zemích Evropy a USA (anotace)
14:35 Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
PhDr. Melanie Zajacová, vedoucí oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání, MPSV ČR | Oblast dalšího vzdělávání sociálních pracovníků z pohledu MPSV (anotace)
15:00 Mgr. Daniela Ochmannová, koordinátorka projektu IVOV, Caritas VOŠ sociální, Olomouc | Nový systém dalšího vzdělávání v sociální práci očima CARITAS – Mission possible? (anotace)
15:30 diskuse
16:00 ukončení konference

Registrace

K osobní účasti na konferenci je nutné se registrovat vyplněním online formuláře: bit.ly/QuoVadis-registrace. Registrační poplatek je 300 Kč.

Studenti Caritas VOŠ sociální se mohou k osobní účasti registrovat prostřednictvím online formuláře.


Konferenci bude možné také živě sledovat na YouTube: bit.ly/QuoVadisOnline.

 

QUO VADIS - plakat01 Mgr. Martin Bednář, Ph.D.02 doc. PhDr. Oldřich Matoušek03 Mgr. Roman Baláž, Ph.D.04 Jan František Krupa05 Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.06 Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo07 PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.08 Mgr. David Pospíšil09 PhDr. Melanie Zajacová10 Mgr. Daniela Ochmannová

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena