CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

UČÍME POMÁHAT

Chcete se naučit účinně pomáhat znevýhodněným, sociálně vyloučeným nebo těm, kdo jsou ohroženi válkami a katastrofami?

Nabízíme 2 studijní programy:

Sociální práce

Pro ty, komu nejsou lhostejné současné problémy společnosti, jako je chudoba, závislosti, osamělost, zadluženost, násilí, zanedbávání, zdravotní nebo sociální vyloučení.

Sociální a humanitární práce

Pro ty, komu nejsou lhostejné globální problémy současného světa, jako je extrémní chudoba, sociální nerovnosti, válečné konflikty, přírodní katastrofy a jiné krizové situace.

 

Oba programy můžete vystudovat v souběžném bakalářském studiu na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého (CMTF UP). Díky tomu můžete tříleté studium završit získáním 2 titulů – spolu s titulem diplomovaný specialista můžete získat i titul bakaláře.

 

CHCETE SE DOZVĚDĚT O STUDIU NA NAŠÍ ŠKOLE VÍC?

Poslouchejte podCARITASt - podcast s pedagogy, odborníky z praxe, se studenty i s dalšími zaměstnanci školy – prostě s lidmi, kteří tvoří školu takovou, jaká je.

Aktuality

Chcete se zapojit jako dobrovolníci? Povíme vám, jak na to!

2.10.2023 | Pozvánka

Dobrovolnické centrum UP pomáhá studentům zorientovat se v nabídce organizací, které s dobrovolníky spolupracují, a získat tak zkušenosti s koordinovanou pomocí dalším lidem.

Přijďte na besedu v pondělí 2. října v 17:00 hod. do kavárny Caritaska a dozvíte se, do čeho se s Dobrovolnickým centrem UP můžete zapojit i vy.

Čtěte víceVšechny aktuality

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena