CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Učíme mít srdce otevřená! Naučte se s námi pomáhat!

Lidé v nouzi nám nejsou lhostejní. O seniorech víme, že jsou plnohodnotnou součástí naší společnosti. Zajímá nás, co se děje s člověkem, který opustí věznici anebo s tím, který má problém se závislostí. Sledujeme trendy v přístupu k lidem se zdravotním postižením. Víme, že součástí naší společnosti jsou i cizinci a příslušníci etnických menšin. Vnímáme smysl komunitní práce jako projevu občanské aktivizace.

Na CARITAS – Vyšší odborné škole sociální Olomouc můžete od září 2020 studovat 2 vzdělávací programy:

Sociální práce a Sociální a humanitární práce.

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc je jedinou VOŠ v České republice, která nabízí tříleté souběžné bakalářské studium ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého. Díky tomu můžete po třech letech studia získat i bakalářský titul.

Aktuality

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 - 1. kolo

16.6.2020 | Harmonogram

Sociální a humanitární práce – denní forma – pohovory se uskuteční 16. 6. 2020, písemné pozvánky budou odeslány na adresy uchazečů poštou nejpozději 22. 5. 2020 a současně na e-mailové adresy uvedené v přihlášce.

Sociální práce – denní forma i kombinovaná forma – pohovor se neuskuteční, přijímací řízení proběhne na základě vyhodnocení zaslaných materiálů.

Čtěte víceVšechny aktuality

Celonárodní soutěžní přehlídka odborné činnosti studentů VOŠ v pedagogicko-sociální oblasti

15.10.2020 | Akce

Aktualizace: s ohledem na situaci s COVID-19 došlo k posunutí některých termínů soutěže na podzim 2020. Termín odevzdání soutěžních videí je posunut na 25. 9. 2020 a termín slavnostního vyhlášení výsledků soutěže v Pevnosti poznání v Olomouci na 15. 10. 2020. Věříme, že tyto změny jsou již definitivní a vše ostatní proběhne tak, jak máme naplánováno.

Čtěte víceVšechny aktuality

Bezplatné licence k online kurzům na Coursera.org pro studenty i absolventy Caritas

1.5.-31.7.2020 | Aktualita

Studenti i absolventi Caritas mají v současné době možnost získat bezplatnou licenci k online kurzům nejprestižnějších světových univerzit (např. Stanford, Yale, Princeton) na platformě Coursera.org. Počet licencí je ale omezený, takže čím dříve se o svou licenci přihlásíte, tím spíše ji získáte.

Čtěte víceVšechny aktuality

Vzdělávací středisko - aktuální nabídka kurzů

28.5.2020 | Aktualita

Vzdělávací středisko Caritas opět otevírá prezenční kurzy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Aktuální nabídku červnových seminářů najdete na webu Vzdělávacího střediska. Přihlásit se je možné také do 12denního kurzu "Specifická témata praktické krizové intervence", který začne v září 2020.

Čtěte víceVšechny aktuality

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena