První studenti dnes předstupují před zkoušející a skládají závěrečné zkoušky. Všechny čeká zkouška z odborných předmětů a cizího jazyka a obhajoba absolventské a bakalářské práce.

Naši studenti se během svého studia zabývali řadou zajímavých témat. Některé závěrečné práce se zaměřily na školskou sociální práci, jiné se zabývaly pobytovými službami pro seniory, problematikou domácího násilí nebo využíváním arteterapie u dětí trpících syndromem CAN, které byly umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

Absolutoria jsou vždy významným milníkem nejen pro studenty, ale i pro celou naši školu. Je to čas, kdy se uzavírá jedna kapitola a začíná nová. Pevně věříme, že všichni studenti zvládnou tuto závěrečnou fázi úspěšně a těšíme se na jejich budoucí úspěchy.

Všem zúčastněným přejeme hodně sil!

Rychlý kontakt

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

nám. Republiky 3
Olomouc 779 00

sekretariát: 585 209 020

skola@caritas-vos.cz

ID datové schránky: fb9ct6n

IČO: 64627233