Sociální práce - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

O násOnline kurzyPro absolventyKe staženíFotogalerie25 let CaritasZapojte se jako dobrovolníciRozcestník pomoci - Ukrajina

Kalendář akcí

<<    Březen - 2023    >>
PoÚtStČtSoNe
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sociální práce

Současné problémy společnosti, jakými jsou chudoba, závislosti, osamělost, zadluženost, násilí, zdravotní či sociální vyloučení, zanedbávání, psychická deprivace - to jsou témata pro budoucí sociální pracovníky.

Program je určený všem, kteří chtějí profesionálně pomáhat jednotlivcům, rodinám, komunitám nebo celé společnosti.

ilustrace - SOPRA 01

Vzdělávací program Sociální práce je naším stěžejním programem. Jeho předchůdcem byl vůbec první program, který škola nabízela, a to Charitní a sociální péče. Po něm následovala Charitní a sociální činnost a Charitativní a sociální práce. Program byl od počátku koncipován na základě požadavku Arcidiecézní charity Olomouc, jakožto největšího nestátního poskytovatele sociálních služeb, a po konzultacích s poskytovateli sociálních služeb v regionu.

Studium Sociální práce je tříleté, má denní i kombinovanou (dálkovou) formu.


Souběžně můžete studovat bakalářský program na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (program Sociální práce).

>> Jaké výhody vám přinese souběžné bakalářské studium?

Praxe

Odborná praxe tvoří zhruba 30 % studia a je jeho zásadní součástí. Čeká vás 720 hodin odborné praxe v ČR i zahraničí.

SOPRA - praxe 2021 - Amalthea

Amalthea, předškolní klub Amálka (2020)

V 1. a 2. ročníku vás čekají praxe v zařízeních sociálních služeb, neziskových organizacích, na úřadech práce apod. Část praxe je řízená, tzn. vyberete si, kde absolvujete svou praxi z katalogu školou doporučených organizací a institucí. V letním semestru 2. ročníku a v 3. ročníku si už praxe volíte podle svých preferencí. V průběhu studia si vyzkoušíte práci s různými cílovými skupinami (např. senioři, lidé bez domova, děti a mládež nebo lidé se zdravotním postižením).

Ve 3. ročníku můžete povinnou dvouměsíční praxi absolvovat také v zahraničí (v Irsku, USA, Německu, Nizozemí apod.). Vybrat si můžete z téměř 220 zařízení a organizací v ČR a 40 zemí z celého světa.

Výuka

Základním integrujícím prvkem celého vzdělávacího programu je předmět Teorie a metody sociální práce.

Teoretické vzdělávání je doplněno netradičními výukovými aktivitami, např.:

  • Psychosociální výcvik - pomůže vám na cestě sebepoznání, orientace v mezilidských vztazích;
  • Týdenní studijní soustředění - nabídne vám přednášky na témata, na která není během výuky prostor, a také budete mít příležitost lépe poznat své spolužáky napříč ročníky a prožít společně zážitkové aktivity mimo budovu školy;
  • Supervize.

Předměty si z velké části volíte sami z bohaté nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů, a to jak u nás na Caritas VOŠ sociální, tak si také můžete vybírat z předmětů Cyrilometodějské teologické fakulty UP.

ABSOLVENT PROGRAMU SOCIÁLNÍ PRÁCE

Naši absolventi mají komplexní teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro práci sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

Specifickým rozšířením studia je příprava na sociální práci realizovanou v církevních organizacích (jako je např. Charita ČR, Armáda spásy, Diakonie ČCE), zaměřená na křesťanské pojetí člověka a společnosti a na využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků.

SOPRA - absolvent Petr - Nase Cafe

Díky Caritas jsem založil sociální podnik Naše Café, kde pomáháme lidem po léčbě závislostí s návratem do běžného života.

Petr (absolvent, vedoucí olomouckého sociálního podniku Naše Café)

 

JAKÉ ZKUŠENOSTI SE STUDIEM MAJÍ NAŠI STUDENTI A ABSOLVENTI?

 

>> Jak se přihlásíte ke studiu?

>> Chcete raději studovat dálkově?

 

JAKÝ DALŠÍ PROGRAM U NÁS MŮŽETE STUDOVAT?

Sociální a humanitární práce - tříleté studium, denní forma studia


Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena